Зразки інструкцій з охорони праці за професіями


У відео Ви детально дізнаєтесь про систему «Експертус Охорона праці»

Інструкції з охорони праці розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств — виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві.

Інструкція з охорони праці на робочому місці затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві.

Зразки інструкцій з охорони праці за професіями мають відповідати законодавству про охорону праці.

Інструкції з охорони праці

Інструкція з охорони праці для техніка-теплотехніка

Інструкція з охорони праці для техніка-теплотехніка поширюється на працівників, які обслуговують устаткування джерел теплопостачання, теплофікаційних і тепловикористовувальних установок, теплових мереж, теплових пунктів, систем опалення та гарячого водопостачання, водопідготовки й засобів вимірювальної техніки, та встановлює основні вимоги охорони праці.

Cкачати Інструкцію з охорони праці для техніка-теплотехніка

Інструкція з охорони праці для газозварника

Інструкція з охорони праці для газозварника

Інструкція з охорони праці для газозварника є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання газополум’яних робіт на тимчасових робочих місцях  з використанням нестаціонарного (переносного або пересувного) газозварювального або газорізального обладнання — ацетиленового генератора, який є джерелом одержання ацетилену з карбіду кальцію.

Скачати Інструкція з охорони праці для газозварника

Інструкція з охорони праці для маляра

Інструкція з охорони праці маляра є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт із фарбування робочих поверхонь елементів будівельних конструкцій під час проведення будівельних та ремонтних робіт, крім тих будівельних конструкцій, що утворюють замкнені або важкодоступні простори.

Скачати Інструкція з охорони праці для маляра

Інструкція з охорони праці для маляра

Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка

Інструкція з з охорони праці для слюсаря-сантехніка нормативним актом за спеціальністю, що визначає правила безпеки під час утримання сантехсистем (що розташовані всередині будинків) житлового господарства.

Скачати Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка

Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка

Інструкція з охорони праці водія легкового автомобіля

Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля є інструкцією за професією, яка встановлює вимоги безпеки під час експлуатації легкових автомобілів.

Скачати Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля

Інструкція з охорони праці водія

Інструкція з охорони праці для директора підприємства

Директор підприємства належить до професійної групи «Керівники». У ст. 13 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що посадові особи, яких призначає роботодавець, повинні забезпечувати вирішення конкретних питань охорони праці. Вимоги щодо необхідності розробляти Інструкцію з охорони праці для директора – немає. Однак особі, яка виконує обов’язки директора підприємства, необхідно знати правила і норми охорони праці та застосовувати їх у своїй діяльності.

Скачати Інструкція з охорони праці для директора підприємства

Інструкція з охорони праці для директора підприємства

Інструкція з охорони праці для менеджера

Інструкція з охорони праці для менеджера є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіти. Інструкцію розроблено на основі законодавства України про охорону праці та з урахуванням вимог галузевих нормативно-правових актів. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.

Скачати Інструкція з охорони праці для менеджера

Інструкція з охорони праці для менеджера

Інструкція з охорони праці для прибиральниці

Інструкція з охорони праці для прибиральниці і є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт. Прибиральниця службових приміщень утримує службові приміщення у належному санітарному стані. Робота прибиральниці є одноосібною. Прибирання проводиться згідно з графіком, затвердженим роботодавцем.

Скачати Інструкція з охорони праці для прибиральниці

Інструкція з охорони праці для прибиральниці

123.png Ви маєте це знати: чи є мінімальний перелік інструкцій з охорони праці, які мають бути на підприємстві

Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень

Під час прибирання приміщень працівник може зіштовхнутися зі шкідливими та небезпечними факторами виробництва. Для мінімізації шкідливого впливу зазначених факторів та для захисту життя і здоров’я особи, яка виконує роботи з прибирання приміщень, розроблена ця інструкція.

Скачати Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень

Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень

Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами

Співробітник, що використовує електропобутові прилади (далі – ЕПП) в процесі роботи на підприємстві, такі як: електрочайниками, мікрохвильовими печами, водопідігрівачами, холодильниками та іншими побутовими електронагрівальними приладами проходить первинний інструктаж перед початком своєї трудової діяльності. Інформація про це вноситься до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Скачати Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами

Інструкція з охорони праці при користуванні електроприладами

Інструкція з охорони праці для слюсаря

Інструкція з охорони праці для слюсаря будівельного відповідає вимогам до професії та містить правила безпеки під час виконання небезпечних робіт за цією спеціальністю. Співробітники, які порушили норми цього документу, несуть особисту відповідальність відповідно до наслідків, до яких призвело порушення.

Для роботи слюсарем не потрібен профдобір. Роботи, які виконуються спеціалістом цього профілю є:

 • робітами підвищеної небезпеки;
 • робітами зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

Подібні інструкції слід переглядати не менш як один раз на 3 роки.

Скачати Інструкція з охорони праці для слюсаря

Інструкція з охорони праці для слюсаря

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання вимоги з охорони праці під час виконання робіт на висоті. З інструкцією ознайомлюються всі, хто виконує роботи на висоті, під розпис.

До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років, придатні за станом здоров’я до виконання робіт за відповідною професією, які пройшли професійний добір, спеціальне навчання та перевірки знань з охорони праці, умінь і навичок безпечного виконання робіт, одержали відповідне посвідчення, мають необхідну кваліфікацію та практичні навички робіт на висоті, пройшли інструктаж з охорони праці.

Скачати Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті

Інструкція з охорони праці для електрика

Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

Електрик проходить інструктаж згідно з цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж) та щоквартально (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.

Скачати Інструкція з охорони праці для електрика

Інструкція з охорони праці для електрика

 

Як зберегти життя в умовах ракетних обстрілів

Інструкція з охорони праці для комплектувальника

Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

Інструкція є обов’язковим для виконання нормативним документом для робітників, зайнятих ручним переміщенням вантажів на Підприємстві.

Скачати Інструкція з охорони праці для комплектувальника

Інструкція з охорони праці для комплектувальника

Інструкція з охорони праці для двірника

Двірник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні шість місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та двірника.

За невиконання положень цієї інструкції двірник несе відповідальність згідно з законодавством.

Скачати Інструкція з охорони праці для двірника

Інструкція з охорони праці для двірника

Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері

Дія інструкції з охорони праці поширюється на всі підрозділи підприємства, де виконують роботи з персональним комп’ютером.

За цією інструкцією працівника, який використовує персональний комп’ютер, інструктують перед початком роботи, а потім через кожні 6 місяців.

Скачати Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері

Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері

Інструкція з охорони праці для чистильника оснащення та пристроїв при роботі на мийній машині

До самостійної роботи чистильником оснащення та пристроїв і до роботи на мийній машині допускають осіб віком не молодше 18 років, які пройшли: 

 • навчання з безпечної роботи на установці;
 • інструктаж з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний);
 • медичний огляд.

Перед допуском до самостійної роботи працівник має пройти стажування в установленому порядку. Строк стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок, ознайомлення з технологією виконання робіт та технологічними пристроями, інструкціями з охорони праці та експлуатування установки.

Скачати Інструкція з охорони праці для чистильника оснащення та пристроїв при роботі на мийній машині

Інструкція з охорони праці для чистильника оснащення та пристроїв при роботі на мийній машині

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

Електромонтер забезпечує проведення монтажу, ремонту, налагодження  електроустаткування, його правильну технічну експлуатацію, проведення перевірок роботи обладнання з метою своєчасного виявлення несправності та її усунення, а також виконує інші функціональні обов’язки, згідно з посадовою інструкцією.

Скачати Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

Інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків

До роботи в операційних блоках допускають осіб, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці, мають закінчену вищу та середню медичну освіту, а також молодший медичний персонал, який пройшов спеціальну підготовку, та мають І групу з електробезпеки.

Скачати Інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків

Інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків

Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту категорії «В»

Працівник проходить інструктаж за Інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні три місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та працівника.

Скачати Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту категорії «В»

Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту категорії «В»

Інструкція з охорони праці під час робіт на свердлильному верстаті

Не допускають до роботи на свердлильних верстатах осіб, молодших 18 років. Працювати на свердлильних верстатах може особа, яка пройшла відповідне навчання, медичнй огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. Перед тим, як працівника допустять до самостійної роботи, він має пройти стажування на робочому місці. Працівника допускають до самостійної роботи при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

Скачати Інструкція з охорони праці під час робіт на свердлильному верстаті

Інструкція з охорони праці під час робіт на свердлильному верстаті

Інструкція з охорони праці для столяра

Столяр проходить інструктаж згідно з цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці». У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та столяра.

Столярні роботи можуть виконуватися лише особами, які досягли 18 років. Вони повинні пройти професійне навчання і мати посвідчення, яке дозволяє самостійно працювати за спеціальністю. Перед початком роботи столяр проходить медичний огляд, за результатами якого його мають визнати придатним до роботи. 

Скачати Інструкція з охорони праці для столяра

Інструкція з охорони праці для столяра

Інструкція з охорони праці для вантажника

Вантажник проходить інструктаж згідно з цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці». У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та вантажника.

Скачати Інструкція з охорони праці для вантажника

Інструкція з охорони праці для вантажника

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації зайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які документи оформити тощо

Інструкція з охорони праці для інженера-електроніка

До роботи інженером-електроніком допускається особа:

 • не молодше 18 років, яка має відповідну повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр);
 • володіє достатніми теоретичними знаннями і професійними навичками;
 • не має протипоказань до роботи за станом здоров’я;
 • пройшла попередній (при вступі на роботу) і періодичний (під час трудової діяльності) медичні огляди;
 • пройшла навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, а також вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці, стажування на робочому місці (за необхідності) і має відповідну групу з електробезпеки. Повторні інструктажі проводяться не рідше одного разу на півроку.

Скачати Інструкція з охорони праці для інженера-електроніка

Інструкція з охорони праці для інженера-електроніка

Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку

До виконання обов’язків завідувача (коменданта) гуртожитку допускаються особи, які досягли 18 років, мають освіту не нижче середньої спеціальної, не мають медичних протипоказань, пройшли на робочому місці вступний та первинний інструктажі з охороні праці, інструктаж з пожежної безпеки, інструктаж з електробезпеки на 1 групу, перевірку знань вимог охорони праці.

Скачати Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку

Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку

Інструкція з охорони праці для сторожа

До роботи сторожем допускається особа не молодша 18 років, яка пройшла медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

Скачати Інструкцію з охорони праці для сторожа

Інструкція з охорони праці для сторожа

Інструкція з охорони праці для комірника

До роботи комірником допускається особа не молодша 18 років, яка пройшла медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

Скачати Інструкцію з охорони праці для комірника

Інструкція з охорони праці для комірника

Інструкція з охорони праці для вчителя

До роботи вчителем допускається особа, яка має спеціальну педагогічну освіту і за станом здоров’я може виконувати відповідний вид роботи. З учителем повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний (при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (у встановлені терміни). Якщо при проведенні занять вчитель використовує електрообладнання (прилади, пристрої, верстати тощо) він повинен пройти відповідне навчання з наступною здачею екзамену.

Скачати Інструкцію з охорони праці для вчителя

Інструкція з охорони праці для вчителя

Інструкція з охорони праці для працівника офісу

До роботи допускають працівників, які пройшли інструктажі з питань охорони праці та інструктажі з пожежної безпеки. Працівник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні шість місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.

Скачати Інструкцію з охорони праці для працівників офісу

Інструкція з охорони праці для працівника офісу

Як діяти під час тривалих відключень світла, води та тепла

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

До самостійної роботи допускають осіб не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд та спеціальне навчання з охорони праці при газонебезпечних роботах, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки, навчених безпечним методам і прийомам виконання цих робіт, застосуванню засобів індивідуального захисту. Перед допуском до самостійної роботи працівник має пройти стажування безпосередньо на робочому місці. Допускають до самостійної роботи лише при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

Скачати Інструкцію з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва

До роботи трактористом може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має відповідну професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту та пройшла курсове навчання за програмою підготовки тракториста машиніста сільськогосподарського виробництва в закладах освіти, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати Інструкцію з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС

До роботи оператором може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має середню освіту, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і має про це відповідне посвідчення, навчання за професією на спеціальних курсах з одержанням відповідного посвідчення та стажування на робочому місці, а також пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

Оператор, який працює з електричним обладнанням, також повинен пройти навчання правил його безпечної експлуатації і мати відповідне посвідчення.

Скачайте Інструкцію з охорони праці для оператора АЗС та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС

Як організувати роботи з підвищеною небезпекою під час воєнного стану

Інструкція з охорони праці для шліфувальника

До самостійної роботи шліфувальником не допускають осіб, молодших 18 років. Працювати шліфувальником може особа, яка пройшла медичний огляд, спеціальне навчання з безпечної роботи на верстаті, вступний інструктаж із охорони праці, інструктажі на робочому місці (первинний, повторний) та інструктаж із пожежної безпеки. Перед тим, як працівника допустять до самостійної роботи, він має пройти стажування на робочому місці. Працівника допускають до самостійної роботи при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

Скачати Інструкцію з охорони праці для шліфувальника

Інструкція з охорони праці для шліфувальника

Інструкція з охорони праці для чергового адміністратора квест-кімнати

До роботи адміністратором може бути допущена особа не молодша 18 років, яка має відповідний досвід роботи в закладах з масовим перебуванням людей, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та виробничої санітарії, первинний інструктаж на робочому  місці, інструктаж з пожежної безпеки, навчання і стажування за професією, а також не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати інструкцію  з охорони праці для чергового адміністратора квест-кімнати

Інструкція з охорони праці для чергового адміністратора квест-кімнати

Інструкція з охорони праці для офіціанта

До роботи офіціантом може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має відповідну професійно-технічну освіту, пройшла вступний інструктаж із охорони праці та виробничої санітарії, первинний інструктаж на робочому  місці, інструктаж з пожежної безпеки, навчання, стажування та перевірку знань з основної професії, а також пройшла медичний огляд та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати інструкцію з охорони праці для офіціанта

Інструкція з охорони праці для офіціанта

mquestion04.png Дізнайтеся, як розслідували груповий нещасний випадок у ресторані

Інструкція з охорони праці для кухаря

До роботи кухарем може бути допущена особа, не молодше 18 років, яка має середню професійну освіту, пройшла вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки, навчання, стажування та перевірку знань з основної професії, а також пройшла медичний огляд та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати інструкцію з охорони праці для кухаря

Інструкція з охорони праці для кухаря

Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи

Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання вчителем початкових класів (далі — вчитель) у закладі загальної середньої освіти вимоги з охорони праці при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи cкачати

Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи

Інструкція з охорони праці підсобного робітника

Інструкція з охорони праці для підсобного робітника є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання робітником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, що визначені його функціональними обов’язками, зокрема, які виконуються на виробничих дільницях та будівельних майданчиках, складах, коморах та інших об’єктах, з:

 • вантаження, вивантаження, переміщення вручну або на візках, штабелювання різних видів вантажів;
 • прибирання виробничих майданчиків, шляхів, зокрема під'їзних, прилеглої до об’єктів  території, санітарно-побутових та інших приміщень;
 • миття підлоги, вікон, очищення деталей, тари та виробів;
 • виконання інших робіт відповідно до встановлених завдань.

Інструкція з охорони праці підсобного робітника

Інструкція з охорони праці секретаря керівника підприємства

Інструкція з охорони праці секретаря керівника підприємства є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання секретарем вимоги з охорони праці при виконанні його функціональних обов’язків.

Інструкція з охорони праці секретаря керівника підприємства

Інструкція з охорони праці для начальника складського господарства (складу, бази, сховища)

У статті наведена інструкція з охорони праці на складі. Вона містить вимоги з охорони праці, обов’язкові для начальника складського господарства при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для начальника складського господарства

Інструкція з охорони праці для водія навантажувача

До роботи водієм допускається особа не молодша 18 років, яка: має відповідну професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту і пройшла навчання за програмою підготовки водія навантажувача в закладі освіти та має посвідчення на право керування навантажувачем; пройшла стажування, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці; первинний інструктаж на робочому місці; має відповідну групу з електробезпеки, пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я. 

Інструкція з охорони праці для водія навантажувача скачати

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

Інструкція з охорони праці електрозварника

Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для електрозварника при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

Електрозварник забезпечується за встановленими галузевими нормами спеціальним робочим одягом та взуттям (костюм і рукавиці брезентові, черевики шкіряні), а також засобами індивідуального захисту (щиток, захисні окуляри, запобіжний пояс, каска тощо).

Інструкція з охорони праці електрозварника

Інструкція з охорони праці для буфетниці

У своїй діяльності буфетниця керується нормативно-правовими актами про охорону праці та навколишнє середовище, цією інструкцією й іншими локальними актами, які діють на підприємстві. За невиконання вимог цієї інструкції буфетниця несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Інструкція з охорони праці для буфетниці скачати

Інструкція з охорони праці для буфетниці

Інструкція з охорони праці для пекаря

До роботи з обслуговування електропекарних шаф допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, пройшли спеціальне навчання і практичну роботу з механізмами, перевірку знань з охорони праці, пройшли медогляд та придатні за станом здоров’я, прослухали інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, мають II кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки і навчені прийомам надання домедичної допомоги потерпілим. 

Інструкція з охорони праці для пекаря

Інструкція з охорони праці для пекаря

Інструкція з охорони праці для перукаря

До роботи перукарем допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, мають відповідну кваліфікацію, пройшли навчання правилам безпечної експлуатації обладнання, медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

Інструкція з охорони праці для перукаря

Зразки інструкцій з охорони праці за професіями

Інструкція з охорони праці для контролера ринку

Інструкція містить обов’язкові вимоги з охорони праці для контролера ринку (надалі – контролер). Контролер ринку повинен знати:

 • порядок провадження торговельної діяльності та торговельного обслуговування на ринку;
 • ветеринарно-санітарні правила;
 • правила експлуатації технологічного обладнання, електронних касових апаратів, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;
 • порядок справляння ринкового збору, плати за надані послуги під час обслуговування споживачів тощо.

Інструкція з охорони праці для контролера ринку

Зразки інструкцій з охорони праці за професіями

Інструкція з охорони праці для архіваріуса

Інструкція з охорони праці для архіваріуса є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для електрозварника при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Зразки інструкцій з охорони праці за професіями48. Інструкція з охорони праці для бетонозмішувача

Інструкція з охорони праці для бетонозмішувача є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для бетонозмішувача. У своїй діяльності бетонозмішувач керується нормативно-правовими актами про охорону праці та навколишнє середовище, цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві.

Зразки інструкцій з охорони праці за професіями

Інструкція з охорони праці для мийника посуду

До роботи мийником посуду може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має базову загальну середню освіту, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, навчання безпечній експлуатації обладнання, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки, а також пройшла медичний огляд та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

 
Зразки інструкцій з охорони праці за професіями

123.png  Домедична допомога при ураженні електричним струмом

Інструкція з охорони праці для фахівця з інформаційних технологій

Інструкція з охорони праці фахівця з інформаційних технологій є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для IT-фахівця при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для фахівця з інформаційних технологій

Інструкція з охорони праці для медичної сестри

У своїй діяльності медична сестра керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію медико-санітарної допомоги; нормативно-правовими актами про охорону праці; посадовою інструкцією, інструкцією з охорони праці для медичної сестри та іншими локальними актами, які діють у закладі.

Інструкція з охорони праці для медичної сестри

 

Інструкція з охорони праці для каштелянки

Каштелянкою може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має базову загальну середню освіту або початкову загальну освіту та професійну підготовку на виробництві, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому  місці, інструктаж з пожежної безпеки, а також пройшла медичний огляд та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.  

Інструкція з охорони праці для каштелянки скачати

Інструкція з охорони праці для каштелянки

Інструкція з охорони праці начальника цеху

Інструкція з охорони праці начальника цеху є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для начальника інструментального цеху. Працювати начальником інструментального цеху може особа, яка досягла 18-річного віку, має відповідну професійну (технічну) вищу освіту, стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів  виконання роботи, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, має відповідну групу з електробезпеки та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Інструкція з охорони праці начальника цеху

Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Монтажником може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, має стаж верхолазних робіт та посвідчення на право ведення стропальних робіт, а також кваліфікаційну групу з електробезпеки, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

Інструкція з охорони праці для монтажника

Інструкція з охорони праці для монтажника

Інструкція з охорони праці для адміністратора торговельного залу

Інструкція з охорони праці для адміністратора торгового залу є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для адміністратора торгового залу при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для адміністратора торгового залу

Інструкція з охорони праці для муляра

Інструкція з охорони праці для муляра є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для муляра під час кладки та ремонту цегляних і кам’яних конструкцій, мостів, шляхопроводів, промислових та інших споруд.

Інструкція з охорони праці для адміністратора торгового залу

Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості

Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 31.01.2005 № 20. 

Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості

Інструкція з охорони праці для техніка кабельних систем

Інструкція з охорони праці для техніка структурованої кабельної системи містить обов’язкові вимоги з охорони праці для техніка при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для техніка кабельних систем

Інструкція з охорони праці для агронома

Інструкція з охорони праці агронома є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці при виконанні робіт у рослинництві: сівбі та садінні сільськогосподарських культур, догляді за рослинами, прополці, збиранні врожаю, виконанні інших видів польових робіт, визначених функціональними обов’язками агронома.

Інструкція з охорони праці для агронома

Інструкція з охорони праці для бармена

У своїй діяльності бармен керується інструкцією з охорони праці для бармена та іншими локальними нормативними актами, що діють на підприємстві, за невиконання яких він несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Інструкція з охорони праці для бармена

Інструкція з охорони праці технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва

Інструкція з охорони праці технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва містить обов’язкові вимоги з охорони праці для технолога при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва

 

Інструкція з охорони праці для токаря

Токарем може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Інструкція з охорони праці для токаря

Інструкція з охорони праці для токаря

 

Інструкція з охорони праці для озеленювача

Інструкція з охорони праці для озеленювача є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для озеленювача. Інструкція розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України.

Інструкція з охорони праці для озеленювача

Інструкція з охорони праці для штукатура

Інструкція з охорони праці для штукатура є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для штукатура при виконанні робіт згідно з його обов’язками та кваліфікаційним розрядом. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для штукатура

image37

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Інструкція з охорони праці для швачки

Швачкою може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Інструкція з охорони праці для швачки

Інструкція з охорони праці для швачки

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для продавця є нормативним документом, що містить вимоги з охорони праці для продавця при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці механіка

Працювати механіком може особа, яка досягла 18-річного віку, має відповідну технічну вищу освіту, стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів виконання роботи, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, має відповідну групу з електробезпеки та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

Інструкція з охорони праці механіка

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для охоронника

До роботи охоронником допускаються особи не молодше 18 років, які мають повну загальну середню освіту та відповідну професійну підготовку, пройшли медичне обстеження, навчання та стажування згідно з програмою стажування, перевірку знань з питань охорони праці, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

Інструкція з охорони праці для охоронника

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці садівника

Інструкція з охорони праці садівника є документом, що містить обов’язкові для дотримання садівником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для комірника

До роботи комірником допускається особа не молодша 18 років, яка пройшла медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

Інструкція з охорони праці для комірника

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для двірника

Інструкція з охорони праці для двірника є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для двірника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень

Інструкція з охорони праці для прибиральниці службових приміщень є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт із прибирання службових приміщень. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

нструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка

Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка є інструкцією за професією, яка встановлює вимоги безпеки під час утримання внутрішньобудинкових сантехнічних систем підприємства з утримання житлового господарства. До підконтрольних сантехнічних систем належать: системи опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення і зливної каналізації. До сантехнічних систем можуть належати вентиляційні системи.

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці лісоруба

До роботи лісорубом може бути допущена особа, яка досягла 18 років, пройшла: підготовку за фахом відповідно до чинних нормативних актів, вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати інструкцію з охорони праці лісоруба

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

image46

Основні документи з навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

Інструкція з охорони праці для вчителя

У разі невиконання або порушення інструкції з охорони праці вчитель притягується до дисциплінарної відповідальності відповідно до Кодексу законів про працю України, правил внутрішнього трудового розпорядку. Також за потреби він проходить позачергову перевірку знань з охорони праці, з ним проводяться позапланові чи цільові інструктажі.

Інструкція з охорони праці для вчителя

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для покоївки

Покоївкою може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має повну або базову загальну середню освіту та фахову освіту відповідного напряму, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати інструкцію з охорони праці для покоївки

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

77. Інструкція з охорони праці для ліфтера

Інструкція з охорони праці для ліфтера є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з ОП для ліфтера при виконанні робіт згідно з його обов’язками.

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для кур’єра

До роботи кур’єром може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має базову загальну середню освіту, відповідну кваліфікацію і необхідні навички в роботі (без вимог до стажу роботи) та пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

Скачати інструкцію з охорони праці для кур’єра

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для стропальника

Інструкція з охорони праці для стропальника є нормативним документом, що містить вимоги з охорони праці для стропальника. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для теслі

Теслею може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати інструкцію з охорони праці для теслі

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для машиніста земснаряда

Інструкція містить обов’язкові для дотримання машиністом земснаряда (далі — машиніст) вимоги з охорони праці при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

Скачати інструкцію з охорони праці для машиніста земснаряда

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охорони праці для бухгалтера

Бухгалтер належить до професійної групи «Фахівці». Посадова інструкція бухгалтера визначає конкретний перелік посадових обов’язкiв. Зокрема, посадовою інструкцією бухгалтера передбачено: бухгалтер повинен знати Правила та норми охорони праці. Вимоги щодо необхідності розробляти Інструкцію з охорони праці для бухгалтера – немає. Однак особі, яка виконує обов’язки бухгалтера, зібрані в одному документі вимоги щодо безпеки праці можуть стати в пригоді.

Скачати Інструкція з охорони праці бухгалтера

Інструкція з охорони праці бухгалтера

Інструкція з охорони праці для робітників з обслуговування будівель

Інструкція з охорони праці для робітників з обслуговування будівель є нормативним документом, що містить вимоги з охорони праці, обов’язкові для виконання робітниками, які здійснюють обслуговування будівель.

Cкачати Інструкцію з охорони праці для робітників з обслуговування будівель

Інструкція з охорони праці бухгалтера

 

Керівник медичного закладу видає наказ про затвердження інструкцій з охорони праці в медичному закладі. Ознайомтесь з прикладом такого наказу та скачайте перелік інструкцій з охорони праці в медичних закладах.
Переглядів: 18113
Інструкція з охорони праці для теслі є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для теслі при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства
Переглядів: 2354
Інструкція з охорони праці садівника є документом, що містить обов’язкові для дотримання садівником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.
Переглядів: 4686
У статті ви знайдете примірну інструкцію з охорони праці підсобного робітника. За потреби наведена інструкція з охорони праці для підсобного робітника може бути адаптована до умов вашого підприємства.
Переглядів: 11896
Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва розроблена з урахуванням вимог чинних нормативних документів та адаптована до умов воєнного стану.
Переглядів: 25291
Інструкція з охорони праці для озеленювача містить обов’язкові вимоги з охорони праці для озеленювача при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
Переглядів: 6292
Більше статей за темою Більше новин за темою Більше питань за темою