Інструкція з охорони праці бухгалтера

Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Бухгалтер повинен знати правила та норми охорони праці. Допоможе у цьому інструкція з охорони праці для бухгалтера. Скачайте інструкцію та ознайомте з нею відповідного працівника.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

Бухгалтер належить до професійної групи «Фахівці». Посадова інструкція бухгалтера визначає конкретний перелік посадових обов’язкiв. Зокрема, посадовою інструкцією бухгалтера передбачено: бухгалтер повинен знати Правила та норми охорони праці.

Вимоги щодо необхідності розробляти Інструкцію з охорони праці для бухгалтера немає. Однак особа, яка виконує обов’язки бухгалтера, має дотримуватися вимог безпеки праці.

 

_________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________________

(посада керівника підприємства

______________________________

ПІБ, підпис)

__________________ № __________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __

для бухгалтера

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці бухгалтера (головного бухгалтера) є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час роботи для бухгалтера.

1.2. Інструкцію з охорони праці для бухгалтера розроблено на основі законодавства України, зокрема:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3.  На роботу бухгалтером приймають осіб, які досягли вісімнадцятирічного віку. 

1.4. Бухгалтер повинен повідомляти безпосередньому керівнику про усі ситуації, що можуть загрожувати життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, який стався на виробництві, про погіршення стану свого здоров'я, зокрема про наявність ознак гострого захворювання (отруєння).

1.5. Небезпечними і шкідливими факторами виробництва для працівника можуть бути:

 • напруга зору й уваги;
 • тривалі статичні навантаження;
 • падіння, протяги;
 • ураження електричним струмом;
 • виконання роботи, пов'язаної з перевезенням та зберіганням документів;
 • роз'їзний характер роботи.

1.6. У разі направлення (можливості направлення) бухгалтера у відрядження (у межах населеного пункту або за його межі) він має пройти інструктаж за Інструкцією з охорони праці для працівників під час відряджень.

1.7. Бухгалтер зобов'язаний:

 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку;
 • знати та виконувати вимоги інструкції з охорони праці, пожежної безпеки;
 • не допускати за своє робоче місце сторонніх осіб;
 • виконувати лише ту роботу, яку доручив йому керівник та з якої він пройшов інструктаж;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • знати правила надання домедичної допомоги;
 • знати розташування та вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.8. У випадках травмування і несправностей в устаткуванні бухгалтер має негайно припинити роботу і повідомити свого безпосереднього керівника про те, що трапилося, надати собі або іншому працівнику домедичну допомогу та організувати, за необхідності, транспортування потерпілого до лікувально-профілактичного закладу.

 

1.9. Працівник зобов'язаний знати та дотримуватися правил особистої гігієни:

 • приходити на роботу в чистому одязі і взутті;
 • постійно стежити за чистотою тіла, рук, волосся;
 • мити руки з милом після відвідування туалету, дотику з забрудненими предметами, після закінчення роботи.

1.10. Забороняється зберігати на своєму робочому місці пожежо- та вибухонебезпечні речовини.

1.11. З огляду на роз'їзний характер роботи, працівники повинні приходити на роботу в зручному одязі і взутті, відповідно до сезону року.

1.12. За порушення (невиконання) вимог нормативно-правових актів з охорони праці працівник залучається до дисциплінарної, а у відповідних випадках — матеріальної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством.

1.13. На робочому місці працівник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні шість місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та працівника. 

1.14. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.  Оглянути робоче місце і навести на ньому лад; переконатися, що на ньому немає сторонніх предметів; усе обладнання і блоки ПК з’єднані з системним блоком з’єднувальними шнурами.

2.2. Підготувати робочу зону для безпечного виконання роботи:

 • перевірити оснащеність робочого місця, справність обладнання, електропроводки на видимі пошкодження. При несправності повідомити безпосередньому керівнику про виявлені недоліки;
 • візуально перевірити ззовні достатність освітлення і справність вимикачів і розеток.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Бухгалтер має виконувати тільки ту роботу, щодо якої пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.

3.2. Не передоручати свою роботу стороннім особам.

Як правильно оформити витрати на охорону праці

3.3. Під час перебування на робочому місці бухгалтер не повинен здійснювати дії, який можуть спровокувати нещасний випадок:

 • не гойдатися на стільці;
 • не торкатися оголених проводів;
 • не працювати на обладнанні мокрими руками;
 • не розмахувати гострими і ріжучими предметами.

3.4. Заборонено використовувати пошкоджену, непрацездатну оргтехніку. Вологе прибирання оргтехніки можна проводити після її знеструмлення

3.5. Бухгалтер повинен дотримуватися правил переміщення в приміщенні і на території підприємства, користуватися тільки відведеними для руху проходами. Не захаращувати встановлені проходи і проїзди.

3.6. Під час пересування бути обережним. Дивитися під ноги. Не наступати на вологу підлогу. 

3.7. Бухгалтер повинен зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті відповідно до вимог, встановлених на підприємстві.

 

3.8. Враховуючи те, що переважну частину робочого дня бухгалтер проводить за екраном комп'ютера, необхідно кожні дві години відволікатися і робити 15-ти хвилинну перерву для зниження стомлюваності.

3.9. Якщо виник зоровий дискомфорт або інші неприємні відчуття, необхідно зробити перерву.

3.10. Щоб знизити нервово-емоційне напруження, стомлення зорового аналізатора, поліпшити мозковий кровообіг, подолати несприятливі наслідки гіподинамії, запобігти втомі, доцільно під час декількох перерв виконувати комплекс вправ.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути від електричної мережі ПК, монітор, оргтехніку тощо.

4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати сміття і відходи.

4.3. Повідомити керівника робіт про порушення, що відбулися під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, сповістити про небезпеку працівників, які перебувають поруч, доповісти про ситуацію керівнику. Далі потрібно діяти відповідно до Інструкції щодо дій персоналу в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій або плану реагування на надзвичайні ситуації.

5.2. У разі виявлення пожежі (ознак горіння), повідомити керівнику та, за потреби, викликати оперативно-рятувальну службу за телефоном «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище) та вжити можливих заходів для гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння.

Гасити електротехнічні пристрої, які перебувають під напругою, можна лише після їх попереднього від’єднання від електромережі та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників

5.3. У разі повітряної тривоги потрібно:

 • виконати заходи, передбачені на такий випадок у внутрішньому документі по підприємству — інструкції або плані реагування;
 • діяти за вказівками керівництва чи особи, яка виконує його функції;
 • пройти до захисної споруди — споруди подвійного призначення, наприклад метрополітену або підземного паркінгу, найпростішого укриття, приміром підвалу або цокольного приміщення будівлі; у крайньому випадку — керуватися правилом «двох стін». У сховищі займіть місце та виконуйте вимоги старшого — коменданта, керівника, інженера з техніки безпеки чи цивільного захисту тощо;
 • перебувати в укритті до моменту, коли органи місцевого самоврядування сповістять про відбій повітряної тривоги.
Повітряна тривога:

5.4. При травмуванні, отруєнні або раптовому захворюванні припинити роботу і звернутися за допомогою до медпрацівника, а в разі його відсутності – надати собі або іншим постраждалим домедичну допомогу і повідомити про те, що трапилося безпосередньому керівнику. Далі діяти за його вказівкою.

5.5. У всіх ситуаціях, які загрожують життю та здоров'ю, – негайно припинити роботу та перейти в безпечне місце.

 

__________________________________
(посада керівника підрозділу (організації) — розробника)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

 

Погоджено:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

 

Керівник (фахівець)

із правових питань

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

 

Інструкція з охорони праці бухгалтера Зверніть увагу! За потреби інструкцію погоджують інші уповноважені служби, підрозділи та посадові особи підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

 

Центральна частина статичний блок 2