Форма державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Звіт за формою № 1-ПВ (місячна) подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики. У статті ви знайдете нову форму звіту, чинну у 2023 році.

 

Звіт за формою № 1-ПВ (місячна)

Статтею 18 Закону України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII суб’єктів господарювання (респондентів) зобов’язано у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію і дані бухгалтерського обліку.

Звіти з питань охорони праці

Як заповнювати форму № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»

Наказом від 12.05.2022 № 87 (далі — Наказ № 87) Держстат затвердив нову форму № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці». Складати її потрібно буде починаючи зі звіту за січень 2023 року. Відповідно, за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затвердженою наказом Держстату від 25.06.2021 № 135 (далі — Наказ № 135), востаннє підприємства мали прозвітувати у січні 2023 року за грудень 2022 року.

У нову форму Звіту внесли зміни до загальної частини. Відтепер потрібно зазначати назву відповідної територіальної громади, на території якої здійснює діяльність підприємство, і вказувати код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ). Код території визначається автоматично в разі подання форми № 1-ПВ (місячна) в електронному вигляді.

Форму також доповнено блоком «Інформація щодо відсутності даних». У разі відсутності даних слід вказати у цьому блоці одну з наведених у формі причин їх відсутності та проставити позначку.

При заповненні форми звіту № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» слід керуватися:

  • наказом Держстату України від 12.05.2022 № 87, яким затверджено форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»;
  • Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286;
  • Інструкцію зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5;
  • Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затвердженою наказом Держстату України від 26.10.2009 № 403 та роз’ясненням Держстату України від 31.10.2022 № 19.1.2-12/45-22 щодо показників форми державного статистичного спостереження 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»;
  • наказом Держстату України від 10.11.2022 № 279 «Про затвердження Змін до деяких форм державних статистичних спостережень» щодо конфіденційності адресної частини форм у зв’язку з прийняттям Закону України «Про офіційну статистику»;
  • додатковим роз’ясненням Держстату України від 08.12.2022 щодо заповнення форм № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» в умовах воєнного стану.

Джерелами інформації для показників форми № 1-ПВ (місячна) є дані первинної облікової документації підприємств, установ, організацій.

Коли потрібно подавати «Звіт із праці» у 2023 році

«Звіт із праці» (місячний) потрібно подавати не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

Статтею 10 Закону України від 16.09.2022 № 2524-IX «Про офіційну статистику» (набув чинності з 1 січня 2023 року) передбачено, що статистична та фінансова звітність респондентами — юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб, розташованими на території України, відокремленими підрозділами юридичних осіб України, розташованими за кордоном, фізичними особами — підприємцями подаються виробникам офіційної статистики виключно в електронній формі.

Для електронного звітування можна скористатися безкоштовним сервісом «Кабінет респондента» за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua

Згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 № 286, юридична особа подає форми державних статистичних спостережень за місцезнаходженням, включаючи дані щодо відокремлених та структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць тощо), які розташовані на одній з нею території (місто, район).

Відокремлені підрозділи, розташовані на іншій адміністративній території (місто, район), ніж їхнє головне підприємство, подають форми державних статистичних спостережень з праці безпосередньо органу державної статистики за місцезнаходженням: районному (міському) або головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві, Управлінню статистики в м. Севастополі за їхньою вказівкою.

Якщо відокремлені підрозділи не ведуть первинного обліку щодо робочого часу та нарахувань заробітної плати працівників, звіти за них складає юридична особа (головне підприємство) і надає органу державної статистики за місцезнаходженням несамостійного підрозділу.

Якщо підприємство має структурні підрозділи, що розташовані на іншій адміністративній території (місто, район) або займаються іншими видами діяльності, ніж саме підприємство, та складають значну питому вагу (не менше 30%) у загальній кількості працівників, підприємство подає органу державної статистики за своїм місцезнаходженням форми державних статистичних спостережень з праці щодо структурних підрозділів із зазначенням їхньої території розташування та виду економічної діяльності.

звіти з охорони праці Дізнайеся, протягом якого строку потрібно зберігати документи з охорони праці

Відповідальність за неподання «Звіту з праці»

За неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Штрафи за адміністративні правопорушення мають право накладати тільки уповноважені особи органу Держстату (ст. 2443 КпАП).

Звітно-статистична документація надається респондентам - юридичним особам, відокремленим підрозділам юридичних осіб, розташованим на території України, відокремленим підрозділам юридичних осіб України, розташованим за кордоном, фізичним особам - підприємцям виключно в електронній формі.
Статистична звітність та фінансова звітність респондентами - юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб, розташованими на території України, відокремленими підрозділами юридичних осіб України, розташованими за кордоном, фізичними особами - підприємцями подаються виробникам офіційної статистики виключно в електронній формі.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді