Планові перевірки Держпраці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Щорічні перевірки Держпраці — привід для хвилювання на багатьох підприємствах. Вони відбуваються згідно з планом, який затверджує відомство. Дізнайтеся більше, як формуються ці плани та які корективи у законодавство внесені у зв'язку з воєнним станом.

Нормативне регулювання

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду.

Річний план перевірок — це перелік суб’єктів господарювання, яких конкретна інспекція має намір перевірити наступного року (наступного за роком, в якому такий план складається).

Такі плани формуються із переліків суб’єктів господарювання, які підлягають перевірці, що визначаються органами держаного нагляду з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та періодичності проведення планових перевірок, передбаченої законодавством.

Особливості перевірок під час воєнного стану

Якщо суб’єкт господарювання внесено до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю), це є підставою проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).

До 1 грудня року, що передує плановому, Держпраці та інші органи державного нагляду мають затвердити річні плани перевірок, оприлюднити їх на своїх офіційних веб-сайтах та внести відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Так скеровує ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

План перевірок Держпраці Наразі Інспекційний портал закритий для бізнесу. Доступ до Системи надається тільки працівникам органів ДНК та ДРС.

Перевірки під час воєнного стану

Кабінет Міністрів України постановою «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13 березня 2022 року № 303 (далі — постанова № 303) заборонив проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану. Тож план графік перевірок Держпраці на 2023 рік не був сформований та затверджений.

Критерії, за якими відбуватимуться перевірки, законодавці змінювали декілька разів.

19 липня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IX.

Закон вніс зміни до КЗпП, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки» та «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Зміни, зокрема, передбачають позапланові перевірки роботодавців у випадках:

 • за заявами працівників або профспілок з питань додержання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136), виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів;
 • за наявності підстав, визначених абзацами 5, 8—10 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V;
 • за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;
 • у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 01 травня 2022 року.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

27 серпня 2022 року Уряд виклав чергові зміни в постанові № 955 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 № 303».

Документ уточнює, що протягом періоду воєнного стану дозволено проводити:

1. Позапланові заходи державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема, щоб запобігти неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, а для центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо КМУ, — на підставі рішення КМУ:

 • за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 • з метою виконання міжнародних зобов’язань України.

2. Не тільки позапланові, а й планові перевірки у сферах енергетики та комунальних послуг за рішенням Нацкомісії та за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища й забезпечення безпеки держав.

Урядова постанова від 06.12.2022 № 1363 (далі — Постанова № 1363) внесла зміни до Постанови № 303.

Постанова № 1363 дозволяє проводити позапланові перевірки бізнесу на підставі окремих рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) у період дії воєнного стану здійснюють:

 • за зверненням фізичної особи (фізичних осіб);
 • за дорученням Прем’єр-міністра України;
 • при аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
 • за звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом;
 • за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;
 • у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.

Підстава — частина 3 статті 16 Закону № 2136.

Отже наразі, у зв’язку з воєнним станом, законодавство дозволяє проводити лише позапланові заходи державного нагляду (контролю).

Однак наприкінці 2023 року Державна регуляторна служба України наказом від 14.11.2023 № 183 затвердила План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2024 рік.

Незважаючи на поки що чинний мораторій на перевірки, запроваджений постановою № 303, річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2024 рік вже затвердили та оприлюднили Держпраці, Пенсійний фонд України, МВС, НКРЕКП, НКЕК, Держгеонадра, Держгеокадастр, ПФУ, Укртрансбезпека, Держспецзвʼязок та інші органи. 

На що потрібно звернути увагу під час перевірки

При проведенні перевірки суб'єкти господарювання мають пам'ятати, що Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» вимагає від контролюючих органів, чіткого оформлення документів на перевірку.

У посвідченні (направленні) на проведення заходу має бути зазначено:

 • найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;
 • найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
 • місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;
 • номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід;
 • перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;
 • дата початку та дата закінчення заходу;
 • тип заходу (плановий або позаплановий);
 • форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
 • підстави для здійснення заходу (суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю));
 • предмет здійснення заходу;
 • інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення або направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду, і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення або направлення.

Посадова особа органу державного нагляду без посвідчення або направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права проводити перевірку суб’єкта господарювання.

Планові перевірки Держпраці  Скористайтеся сервісом  «Актуальність НПАОП» та дізнайтеся,  чи актуальні нормативно-правові акти з охорони праці на вашому підприємстві відповідно до Покажчика НПАОПзміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді