Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

38176

Запитання

Яким нормативним актом на сьогодні визначено класифікацію приміщень за пожежною небезпекою? На які категорії поділяють приміщення за вибухопожежною і пожежною небезпекою?

Відповідь

Порядок визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого, складського призначення, а також зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою залежно від кількості та властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться, регламентує Державний стандарт України Б В.1.1-36:2016.

Цей стандарт застосовують на стадії проектування, експлуатації, реконструкції, технічного переоснащення та зміни технологічного процесу у приміщеннях, будинках та зовнішніх установках незалежно від форм власності та відомчої належності, а також під час розроблення відомчих норм технологічного проектування та переліків приміщень з визначенням категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

За вибухопожежною та пожежною небезпекою у ДСТУ виокремлено такі категорії приміщень та будинків: 

  • А (вибухопожежонебезпечна);
  • Б (вибухопожежонебезпечна);
  • В (пожежонебезпечна)
  • Г (помірно пожежонебезпечна);
  • Д (знижено пожежонебезпечна).

Зовнішні установки характеризують за категоріями Аз, Бз, Вз, Гз та Дз.

Категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначають для найсприятливішого щодо виникнення пожежі або вибуху періоду, виходячи з фізичного стану горючих речовин і матеріалів, які знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються) в апаратах, приміщеннях та зовнішніх установках, їх кількості, пожежовибухонебезпечних властивостей та особливостей технологічних процесів.

Визначення пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів провадиться на підставі результатів випробувань або розрахунків за стандартними методиками з урахуванням параметрів стану (тиску, температури тощо).

Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою Дізнайтеся, як правильно вести Журнал обліку виконаних робіт протипожежного призначення

Вид об’єкта є одним із критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Види первинних засобів пожежогасіння

Що відноситься до первинних засобів пожежогасіння, які первинні засоби пожежогасіння використовуються на виробництві, як правильно їх обрати та розмістити. Відповіді на ці та інші питання про первинні засоби пожежогасіння дає експерт із питань охорони праці та пожежної безпеки.
30382

Основні вимоги до шляхів евакуації

Дізнайтеся, що належить до основних шляхів евакуації та який порядок утримання шляхів евакуації, які існують вимоги до евакуаційних виходів, як їх позначати, яка має бути мінімальна ширина шляхів евакуації.
33923

Аудит пожежної та техногенної безпеки

Аудит пожежної та техногенної безпеки проводять, щоб проаналізувати стан діяльності суб’єкта господарювання або іншої юридичної особи щодо відповідності вимогам законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки будинків, споруд. Про порядок проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки — далі.
355