Правила пожежної безпеки

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Основним нормативно-правовим актом з питань пожежної безпеки є Правила пожежної безпеки в Україні. Які саме вимоги пожежної безпеки встановлені в Правилах, що потрібно знати роботодавцям, аби не потрапити під дію штрафів, — відповіді у статті.

Пожежна безпека — це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю (стаття 2 Кодексу цивільного захисту України).

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об’єктів. Її досягають шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

Хто відповідає за пожежну безпеку на підприємстві

Нормативне регулювання

Одне з основних завдань і обов’язків суб’єктів господарювання — це забезпечити, щоб на підприємствах, в установах, організаціях виконували вимоги законодавства у сфері пожежної безпеки, які містяться у відповідних нормативно-правових актах.

Важливим законодавчим документом у сфері пожежної безпеки є Кодекс цивільного захисту України, який регламентує відносини, пов’язані із захистом від пожеж, визначає повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання. 

Цим актом також врегульовано питання щодо:

 • початку роботи новоутворених підприємств та використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості;
 • визначення видів пожежної охорони та встановлення завдань охоронним службам;
 • державного нагляду у сфері пожежної безпеки;
 • підстав для зупинення роботи підприємств, об’єктів, дільниць, механізмів, устаткування, транспортних засобів тощо.
 • визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд у цій сфері, в тому числі і порядок видачі ним приписів, постанов і розпоряджень.

Крім КЦЗ для більшості підприємств основні вимоги пожежної безпеки містять такі нормативно-правові акти:

 • Правила пожежної безпеки України від 30.12.2014 № 1417; НАПБ А.01.001-2014 (далі – Правила № 1417);
 • Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476;
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258;
 • НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»;
 • НАПБ В.01.056-2013/111 «Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція»;
 • Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МВС від 15.01.2018 № 25;
 • ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
 • ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;
 • ДСТУ ISO 23601:2019 «Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації»;
 • ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки».

Загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд встановлюють Правила пожежної безпеки України. Вони залишаються чинними і у 2024 році.

Правила пожежної безпеки в Україні

Зафіксовані на законодавчому рівні вимоги пожежної безпеки зобов’язані виконувати — незалежно від розміру статутного капіталу, обороту, кількості співробітників, форми власності, сфери роботи та інших аспектів — будь-які суб’єкти, що ведуть свою господарську діяльність на території України. Також ці Правила є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Правила складаються з таких розділів: 

1. Галузь застосування

2. Загальні положення

3. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

4. Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель, приміщень, споруд

5. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання

6. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту

7. Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів різного призначення

8. Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт

9. Порядок дій у разі пожежі

Останні зміни в Правила № 1417 внесені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2023 року № 218.

Галузеві правила пожежної безпеки

Центральні органи виконавчої влади з урахуванням специфічних умов та особливостей щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, віднесених до їх сфери управління, за необхідності можуть видавати галузеві правила пожежної безпеки. Проєкти таких галузевих правил погоджуються ДСНС України. Підстава — пункт 3 розділу І Правил № 1417.

Так, наказом МОН України від 15.08.2016 № 974 затверджені Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти. Спільним наказом Адміністрації Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України і МВС від 30.03.2016 № 239/229 затверджені Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку.

Пожежна безпека під час вогневих робіт

 

Правила пожежної безпеки на підприємстві

Пожежна безпека входить у комплекс заходів з охорони праці. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві передбачає здійснення таких заходів:

 • проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту;
 • навчання працівників правилам пожежної безпеки;
 • проведення об’єктових тренувань і навчань;
 • здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту;  
 • створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, позитивного досвіду;
 • забезпечення виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, а також виконання вимог відповідних приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади;  
 • утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;
 • здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж.

Для кожного приміщення об'єкта або групи його приміщень однакового призначення мають бути розроблені та затверджені керівником об'єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки. Ці інструкції мають вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також в системі виробничого навчання і вивішуватися на видимих місцях.

З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння на підприємствах створюється добровільна пожежна охорона, для забезпечення функціонування якої утворюються пожежно-рятувальні підрозділи.

Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

Приступати до роботи особам, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Нова навчальна програма «Пожежна безпека на підприємстві»

Експерти підготували програму «Пожежна безпека на підприємстві», щоб спростити підготовку до перевірок ДСНС, допомогти запровадити протипожежний режим, розробити документацію та побудувати систему навчання з пожежної безпеки.

Протипожежний режим на підприємстві

На кожному об’єкті згідно з Правила пожежної безпеки України відповідним документом повинен бути встановлений протипожежний режим, який включає:

 • порядок дій у разі виникнення пожежі, утримання шляхів евакуації;
 • визначення спеціальних місць для куріння;
 • порядок застосування відкритого вогню;
 • порядок використання побутових нагрівальних приладів;
 • порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
 • правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
 • місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;
 • порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення вентиляційних систем від горючих відкладень;
 • порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем;
 • порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
 • порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;
 • порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
 • порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, технологічного та іншого інженерного обладнання;
 • порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі та їх виклику;
 • порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення підйомників, застосування засобів пожежогасіння;
 • послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей.

Працівники об’єкта зобов’язані дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги Правил та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Основні організаційно-розпорядчі документи з пожежної безпеки

Згідно з вимогами нормативно-правових актів на підприємстві мають бути розроблені та затверджені певні організаційно-розпорядчі документи, спрямовані на запобігання пожежам. Їх перелік подано в Таблиці. 

№ з/п

Найменування документа

Нормативне обґрунтування

1

Інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення об’єкта

п. 4 розд. ІІ Правил пожежної безпеки

2

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устатковання, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту

п. 2 розд. ІІ Правил пожежної безпеки

3

Наказ про призначення посадової особи з питань цивільного захисту

ч. 2 ст. 20 КЦЗ

4

Наказ про встановлення протипожежного режиму

п. 3 розд. ІІ Правил пожежної безпеки

5

Наказ про визначення спеціальних місць для куріння

п. 1.19 розд. ІІІ Правил пожежної безпеки

6

Інструкція для працівників охорони, в якій визначені їхні обов’язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також зазначено, кого з посадових осіб об’єкта потрібно викликати в нічний час у разі пожежі. Додаток до Інструкції — список посадових осіб із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх/мобільних телефонів

п. 10 розд. ІІ Правил пожежної безпеки

7

Посадові інструкції, обов’язки, положення з визначеними обов’язками посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки

п. 2 розд. ІІ Правил пожежної безпеки

8

Плани евакуації на випадок пожежі

п. 5 розд. ІІ Правил пожежної безпеки

9

 

Наказ про порядок проведення навчання, перевірки знань із питань пожежної безпеки та інструктажів

п. 5 розд. І Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС від 05.12.2019 № 1021 (далі — Порядок № 1021)

10

Журнал реєстрації інструктажів із питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях

п. 7 розд. IV Порядку № 1021

11

Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки

п. 5 розд. ІІІ Порядку № 1021

12

Технічний звіт із протоколами заміру опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок

п. 1.20 розд. IV Правил пожежної безпеки

13

Документ щодо визначення необхідної кількісті первинних засобів пожежогасіння окремо для кожного поверху та приміщення

п. 3.8 розд. V Правил пожежної безпеки

14

Договір з пунктом технічного обслуговування вогнегасників

п. 12 розд. ІІІ Правил експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25 (далі — Правила № 25)

15

Журнал обліку вогнегасників

п. 3 розд. ІІІ Правил № 25

16

План реагування на надзвичайні ситуації

ст. 130 КЦЗ

17

Журнал обліку перевірок джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

п. 3 розд. ІІ Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженої наказом МВС від 15.06.2015 № 696

18

Журнал обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів

п. 2.2 розд. V Правил пожежної безпеки

19

Журнал перевірок теплових мереж

п. 2.1 розд. ІV Правил пожежної безпеки

20

Інші документи щодо забезпечення пожежної безпеки, договір на технічне обслуговування, проєктна й експлуатаційна документація систем протипожежного захисту, паспорти на вогнегасники, акти перевірок, приписи, листування з органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки тощо

 

Хто має право визначати категорію приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою

Хто відповідає за пожежну безпеку на підприємстві

Відповідно до статті 55 Кодексу цивільного захисту обов’язок із забезпечення пожежної безпеки покладається:

 • на власників та керівників суб’єктів господарювання;
 • на органи архітектури, замовників, забудовників, проєктні та будівельні організації під час проєктування та забудови населених пунктів, будівництва будівель і споруд;
 • в жилих приміщеннях державного, комунального, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів – на квартиронаймачів і власників квартир, а в жилих приміщеннях приватного житлового фонду та інших спорудах, приватних житлових будинках садибного типу, дачних і садових будинках з господарськими спорудами та будівлями – на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму.

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Так скеровує пункт 2 розділу 2 Правил № 1417.

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ.

Санкції за порушення правил пожежної безпеки

Згідно зі ст. 17 КЦЗ України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, є Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС). Свої повноваження ДСНС здійснює безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи.

ДСНС, організовуючи та здійснюючи державний нагляд за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки, складає акти перевірок, видає приписи, постанови, розпорядження про усунення порушень у цій сфері, а в разі створення загрози життю та здоров’ю людей, звертається до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, проведення робіт, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту.

У разі порушення вимог пожежної безпеки ДСНС уповноважена та наділена повноваженнями притягувати винних осіб до відповідальності. Підставами для накладення санкцій можуть бути як порушення винними особами вимог законодавства з протипожежної безпеки, так і невиконання особами законних розпоряджень уповноважених державних органів.

Перед перевіркою необхідно провести внутрішній аудит і переконатися, що:

 • всі технічні засоби, наприклад, пожежна сигналізація, справні та нормально функціонують, готові до використання в будь-який час;
 • інструктажі з правил безпеки проведено в повному обсязі та своєчасно;
 • на підприємстві наявні та заповнені належним чином всі документи, необхідні для забезпечення протипожежної безпеки.

Документам потрібно приділити найбільше уваги тому, що інспектори перевіряють їх особливо ретельно. Це, зокрема, внутрішні документи, якими встановлено протипожежний режим на підприємстві, інструкції та накази про заходи пожежної безпеки по кожному приміщенню, документи про проведення навчання та інструктажів з пожежної безпеки працівників, схеми евакуації персоналу та відвідувачів тощо.

Одне з основних завдань і обов’язків суб’єктів господарювання — забезпечити, щоб на підприємствах, в установах, організаціях виконували вимоги законодавства у сфері пожежної безпеки, які містяться у відповідних нормативно-правових актах. 

Актуальна шпаргалка «Як підготуватися до тривалих відключень світла, газу та води»

Правила пожежної безпеки

Якщо суб’єкт господарювання порушив вимоги законодавства з питань техногенної і пожежної безпеки, визначені статтею 68 КЦЗ, до нього застосовують санкції. Крім адміністративної відповідальності, закон передбачає і кримінальну, зокрема:

Стаття 270 Кримінального кодексу

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі
 • штраф від 1000 до 4020 НМДГ;
 • або виправні роботи на строк до двох років;
 • або обмеження волі на строк до трьох років;
 • або позбавленням волі на той самий строк
Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки
 • позбавлення волі на строк від трьох до восьми роківзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді