Основні вимоги до шляхів евакуації

UA RU
Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Дізнайтеся, що належить до основних шляхів евакуації та який порядок утримання шляхів евакуації, які існують вимоги до евакуаційних виходів, як їх позначати, яка має бути мінімальна ширина шляхів евакуації.

Якщо на підприємстві почалася пожежа, людей евакуюють шляхами евакуації через евакуаційні виходи, евакуаційні сходи та сходові клітки.

Евакуація — організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення (КЦЗ).

Від своєчасності та правильної організації евакуації працівників до безпечного місця у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації залежить їхнє здоров’я і навіть життя.

У статті підкажемо, який порядок утримання евакуаційних шляхів і виходів, яка мінімальна ширина шляхів евакуації, як діяти працівникам під час евакуації, щоб запобігти нещасним випадкам.

image49

Розробіть власний План за допомогою нашого сервісу

Які існують шляхи евакуації

Шлях евакуації — шлях до евакуаційного виходу з будь-якої точки приміщення, будівлі або споруди (ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять»).

Під евакуаційним шляхом розуміють маршрути, що ведуть до евакуаційних виходів назовні з приміщення. На більшості об’єктах до основних шляхів евакуації відносять коридори та сходові клітки.

Виходи належать до евакуаційних, якщо вони ведуть із приміщень:

 • першого поверху — назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль, фойє, хол, сходову клітку, сходи;
 • будь-якого надземного поверху, крім першого: через коридор, хол, вестибюль, фойє, покрiвлю або її ділянку, що відповідають протипожежним нормам, до сходової клітки або сходів;
 • безпосередньо до сходової клітки, сходів;
 • цокольного, підвального, підземного поверхів — назовні безпосередньо, через сходи, сходову клітку, які мають вихід назовні безпосередньо, або через коридор, який веде до таких сходів, сходової клітки;
 • до сусіднього приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене виходами.

До евакуаційного виходу також належить вихід, що веде з експлуатованого виду покрiвлi до сходової клітки або сходів.

План евакуації при пожежі

Щоб допомогти працівникам орієнтуватися за визначеними маршрутами евакуації, на об’єкті необхідно розробити та практично опрацювати план евакуації. Його затверджує розробник, погоджує керівник добровільної пожежної охорони, за її наявності на об’єкті, і затверджує директор (керівник) або особа, яка виконує його обов’язки.

У плані, серед іншого, мають бути чітко вказані шляхи евакуації, евакуаційні виходи, що забезпечують організований рух людей назовні з приміщень, де є ймовірність впливу на них небезпечних факторів пожежі.

Також у плані вказують умовні графічні позначення символів місць розташування кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння.

Головні та запасні шляхи евакуації у планах позначають штрих-пунктирними лініями різної довжини. Вони мають бути зеленого кольору й удвічі товщими за лінії плану поверху. Головний шлях евакуації на поверсі позначають у напрямку головного та запасних виходів, сходових кліток із зовнішнім переходом, а також сходів, що ведуть із верхніх поверхів на перший. Якщо є дві сходових клітки, рівноцінних щодо захищеності від диму та вогню, головний шлях евакуації вказують до найближчих сходів.

План евакуації розміщують на видному місці:

 • на об’єктах, де постійно або тимчасово перебувають 100 і більше осіб чи таких, що мають хоча б одне окреме приміщення, де одночасно перебувають 50 і більше осіб;
 • у будинках і спорудах, крім житлових будинків, що мають два поверхи й більшеякщо на поверсі одночасно перебувають понад 25 осіба для одноповерхових — понад 50 осіб.

Якщо змінюється планування чи функціональне призначення будинків (приміщень, споруд), технологія виробництва, штатний розклад персоналу, потрібно також скоригувати й план евакуації.

Умовні графічні позначення символів на плані евакуації

Вимоги до шляхів евакуації

На кожному підприємстві потрібно вжити заходів для своєчасної і безперешкодної евакуації працівників у разі пожежі та їх захисту на шляхах евакуації від дії небезпечних чинників пожежі. Ці заходи забезпечують комплексом об’ємно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень.

Основні вимоги до проєктування шляхів евакуації визначає ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги».

Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше 1,0 м, а висота шляхів евакуації має бути не менше ніж 2,0 м. Ширину проходів до одиночних робочих місць у межах одного приміщення можна зменшувати до 0,7 м.

Гранично допустиму відстань по шляхах евакуації від найвіддаленішої точки підлоги приміщення (для приміщень виробничого призначення — найвіддаленішого робочого місця) до найближчого евакуаційного виходу в коридор, на сходи типу С3 — зовнішні відкриті, сходову клітку або безпосередньо назовні необхідно обмежувати. Її слід приймати з урахуванням:

 • призначення;
 • категорії за вибухопожежною і пожежною небезпекою цього приміщення;
 • ступеня вогнестійкості будинку;
 • кількості працівників, яких потрібно евакуювати;
 • геометричних параметрів приміщень та евакуаційних шляхів;
 • розташування технологічного й іншого обладнання.

Цю відстань вимірюють по осі евакуаційного шляху. Її встановлюють нормативні документи з проєктування будинків відповідного призначення.

У процесі експлуатації будівель і споруд заборонено зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, застосовувати на шляхах евакуації будівельні матеріали з вищими від нормативних показниками пожежної небезпеки, змінювати планувальні рішення й умови освітлення.

Напрямок руху за маршрутом евакуації, а також місце розташування аварійного виходу позначають спеціальними знаками безпеки.

Форма та колір знаків безпеки мають відповідати вимогам Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженому постановою КМУ від 25.11.2009 № 1262 (далі — Технічний регламент № 1262), а їх оформлення — ДСТУ ISO 3864-1:2005 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення». Оформлення знаків пожежної безпеки в Україні повинне відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки».

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи й інші шляхи евакуації потрібно забезпечити евакуаційним освітленням. Його слід проєктувати та влаштовувати відповідно до таких нормативних документів:

 • Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476;
 • ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»;
 • ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»;
 • ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та інших нормативних документів.

Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації Пам’ятайте, під час евакуації забороняється користуватись механічними сполучними елементами (ліфт, ескалатор), адже в результаті аварії вони можуть раптово поламатися та затримати людей.

image56
ІРИНА ШКАРІВСЬКА Постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист?

Порядок утримання шляхів евакуації

Залежно від місця перебування працівників на підприємстві евакуаційні маршрути прокладають таким чином, щоб всі мали змогу залишити місце події, скориставшись найближчими до них шляхами евакуації.

Для безпечної евакуації працівників під час пожежі на підприємстві має існувати такий порядок утримання шляхів евакуації:

 • маршрут евакуації та аварійні виходи повинні забезпечувати вільний доступ до них, залишатись просторими та не захаращуватись сторонніми речами будь-якого призначення, що можуть ускладнити рух людей;
 • на підприємстві потрібно розробити та улаштувати стільки евакуаційних виходів, скільки потрібно з точки зору норм безпеки. Кількість та оздоблення маршрутів евакуації повинні відповідати протипожежним стандартам будівельних нормативів;
 • технологічне та виробниче обладнання у приміщеннях повинно розташовуватись таким чином, що не закривати проходи до сходових майданчиків та інших шляхів евакуації;
 • якщо закрите приміщення має тільки один евакуаційний вихід, у ньому слід розміщувати не більше 50 робочих місць. Для розміщення більшої кількості працівників необхідно використовувати приміщення, де наявні мінімум два виходи;
 • двері на маршруті евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу. Установка дверей з відчиненням усередину дозволяється, тільки якщо в приміщення працює не більше 15 осіб. Двері аварійного виходи не повинні бути облаштовані зовнішніми замками;
 • килими та інше аналогічне покриття підлоги у приміщеннях з перебуванням великої кількості осіб повинні міцно закріплюватися до підлоги для того, щоб не заважати при русі;
 • сходові марші та майданчики повинні мати справні огорожі з поручнями, які не мають зменшувати їхню ширину;
 • елементи опалення, електрощітки та сміттєпроводи, що встановлені на сходових клітинах, не повинні ускладнювати рух людей і займати надмірну площу;
 • закриті коридори, проходи та сходи необхідно обладнати елементами штучного освітлення. Лампи аварійного освітлення повинні включатись автоматично;
 • у будівлях, де одночасно можуть перебувати понад 100 осіб, аварійні виходи мають бути освітлені білими покажчиками «вихід», закріпленими на зеленому фоні. Такі покажчики підключаються до систем аварійного освітлення і при проведенні евакуації повинні самостійно вмикатись. У театральних, виставкових, актових залах та інших приміщеннях аналогічного типу їх слід вмикати на весь час перебування людей.
 • на випадок відключення аварійної електроенергії робочий персонал закладу має бути забезпечений додатковими ліхтарями.

Вимоги пожежної безпеки до облаштування захисних споруд

Забороняється:

 • встановлювати на маршрутах евакуації пороги, турнікети, автоматичні двері та інші пристрої, які можуть зашкодити вільній евакуації людей;
 • заставляти шляхи евакуації меблями, устаткуванням, коробками та іншими речами особистого чи загального користування;
 • вішати навісні замки, болтові з’єднання та встановлювати інші системи зовнішнього зачинення дверей;
 • облицьовувати стіни та стелі коридорів евакуації горючими матеріалами;
 • знімати встановлені на балконах (лоджіях) протипожежні зовнішні драбини;
 • улаштовувати на сходових клітинах кіоски, ятки, прокладати через них газо-, трубо- або повітропроводи;
 • робити засклення або закладання жалюзі та отворів повітряних зон на незадимлюваних сходових майданчиках;
 • знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових майданчиків;
 • заміняти армоване скло на звичайне у дверях та фрамугах всупереч передбаченому за проектом;
 • знімати пристрої для самозачинення дверей сходових майданчиків, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;
 • зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових клітин або повністю закладати їх;
 • розвішувати на сходових клітинах масивні стенди чи плакати;
 • улаштовувати підлогу зі склизьких матеріалів на маршрутах евакуації.

Утримання шляхів евакуації та послідовність евакуації людей і матеріальних цінностей з урахуванням дотримання норм безпеки є складовими протипожежного режиму.

За забезпечення пожежної безпеки на підприємстві відповідає його власник і керівник.зміст

Центральна частина статичний блок 2