Як розробити План евакуації при пожежі

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У разі раптового виникнення пожежі вкрай важливою є правильна організація безпечної евакуації людей з будівель і уникнення стовпотворінь та натовпів у приміщеннях. Тому без плану евакуації не обійтися. У статті розповідаємо, як оформити план евакуації та де його розмістити, а також наводимо готовий зразок плану евакуації, розроблений експертом.

Евакуація — організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення.

Щоб забезпечити пожежну безпеку на підприємстві розробляють План евакуації людей у разі пожежі — документ, у якому вказано шляхи евакуації та евакуаційні виходи, визначено правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій обслуговувального персоналу на об’єкті в разі виникнення пожежі (ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять»).

План евакуації затверджує розробник, погоджує керівник Добровільної пожежної охорони, за її наявності на об’єкті, і затверджує директор (керівник) або особа, яка виконує його обов’язки.

image28

Розробіть власний План за допомогою нашого сервісу

Конструктор Плану евакуації людей у разi пожежі допоможе скласти план приміщення, вказати розташування первинних засобів пожежогасіння, евакуаційні виходи та шляхи евакуації людей у разі пожежі.

У результаті отримаєте готовий План евакуації людей, який зможете роздрукувати й вивісити на видних місцях.

Нормативне регулювання

Правильно складений план евакуації повинен відповідати Правилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим наказом МВС України від 31.12.2014 № 1417 (далі — Правила пожежної безпеки), та враховувати вимоги:

 • Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою КМУ від 25.11.2009 № 1262;
 • ДСТУ ISO 16069:2012 «Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення безпечного евакуювання»;
 • ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки».

Щоб оформити План евакуації, скористайтеся додатком до Правил пожежної безпеки на ринках України, затверджених наказом МВС від 06.06.2017 № 470.

Загальна інформація про План евакуації

У Плані потрібно зазначити:

 • шляхи евакуації, евакуаційні виходи, що забезпечують організований рух людей назовні з приміщень, де є ймовірність впливу на них небезпечних факторів пожежі;
 • розташування первинних засобів пожежогасіння, пожежних сповіщувачів, телефонів тощо;
 • порядок дій під час пожежі.

Детальний план евакуації людей з будівлі необхідно розмістити у помітних місцях (наприклад, на інформаційних стендах, закріплених на стіні) на кожному поверсі. План має складатись із таких частин:

 • текстова частина, де зазначається способи управління евакуацією осіб, порядок та послідовність евакуації, відповідальні за евакуацію особи, номери аварійних пожежних команд та уповноважених підрозділів оперативного реагування МНС, правила надання домедичної допомоги, інформація щодо використання засобів пожежогасіння та інших інструментів для успішного проведення евакуації;
 • графічна частина, що складається зі схеми поверху або сектору приміщення та містить наочне зображення плану евакуації. У графічній схемі слід зобразити місце розташування інструментів пожежогасіння, систем виклику аварійних команд, телефонів тощо. Також, на схему наносяться напрямки руху осіб до найближчих евакуаційних виходів: внутрішніх сходових клітин, зовнішніх сходів, виходів на вулицю. Нагадуємо, що під час пожежі користуватися ліфтами або іншими механічними підйомниками суворо забороняється.

Зверніть увагу!

На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають 2 поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових — понад 50 осіб, мають бути розроблені та вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Така вимога міститься в пункті 5 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні.

Як накреслити план евакуації

У Плані потрібно зазначити маршрути руху, евакуаційні виходи (сходові клітки, зовнішні відкриті сходи, виходи безпосередньо назовні), а також вказати умовні графічні позначення символів місць розташування кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння.

Головні та запасні шляхи евакуації у планах позначають штрих-пунктирними лініями різної довжини зеленого кольору. Вони мають бути вдвічі товстішими за лінії плану поверху.

Умовні графічні позначення символів на плані евакуації

графічні позначення на плані евакуації

Маршрути руху людей під час евакуації з поверху необхідно зазначати в напряму сходових кліток, які ведуть з цього поверху на вулицю або у безпечне сховище. За наявності декількох сходових кліток на поверху маршрут евакуації прокладають до найближчих сходів.

Як розробити План евакуації при пожежі  Дізнайтеся, хто та як проводить аудит пожежної і техногенної безпеки та які документи потрібно оформити

Для того, щоб працівники під час пожежі краще орієнтувалися в приміщенні, на плані евакуації слід зобразити знак просторової орієнтації «Ви перебуваєте тут».

Якщо змінюється планування чи функціональне призначення будинків (приміщень, споруд), технологія виробництва, штатний розклад персоналу, план евакуації потрібно теж скоригувати.

На плані поверху за допомогою символів позначте місце розташування:

 • ручних пожежних сповіщувачів, телефонів;
 • пожежних кранів, вогнегасників.

Всі наявні в графічній системі символи мають бути нанесені чітко і супроводжуватись легендою (розшифровкою).

План евакуації при пожежі. Зразок

план евакуації

 

Якщо приміщення використовується для скликання міжнародних заходів/конференцій або в ньому працюють іноземні громадяни, надписи на плані евакуації мають бути обов’язково продубльовані англійською мовою.

Рекомендовано заламінувати план евакуації при пожежі або накрити його захисним склом для збереження від пошкодження атмосферними опадами або висвітлення. Періодично, у разі пошкодження текстової або графічної частин плану евакуації чи зміни планування приміщення, схема евакуації при пожежі має бути оновлена.

Крім схематичного плану евакуації, необхідно розробити та затвердити інструкцію на об’єктах:

 • де постійно або тимчасово перебувають 100 і більше осіб;
 • що мають хоча б одне окреме приміщення, де одночасно перебувають 50 і більше осіб;
 • що є об’єктами з масовим перебуванням людей.

В інструкції визнають, як діяти персоналу, щоб організувати безпечну й швидку евакуацію людей. За цією інструкцією не рідше ніж раз на півроку потрібно проводити практичні тренування усіх задіяних працівників. Якщо на підприємстві люди перебувають і вночі, в інструкції прописують дії працівників у нічний час.

План евакуації населення

Відповідно до статті 33 Кодексу цивільного захисту України евакуація населення здійснюється на державному, регіональному, місцевому або об’єктовому рівні. Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі види евакуації:

 • обов’язкова;
 • загальна або часткова;
 • тимчасова або безповоротна.

Рішення про проведення евакуації приймають:

 • на державному рівні — Кабінет Міністрів України;
 • на регіональному рівні — обласні та Київська міська державні адміністрації;
 • на місцевому рівні — районні, районні у містах Києві державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування;
 • на об’єктовому рівні — керівники суб’єктів господарювання. 

З метою розв’язання питань щодо планування заходів з евакуації населення, а також заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, загальні вимоги до розроблення відповідних документів визначено Методикою планування заходів з евакуації, затвердженою наказом МВС України від 10.07.2017 № 579 (далі — Методика).

Методикою, зокрема,  встановлено, що планування відповідних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та із зон збройних конфліктів покладається на центральні  органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та на суб’єкти господарювання.

З цією метою в центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання утворюються комісії з питань евакуації. На суб’єктах господарювання з чисельністю працівників менш як 50 осіб призначається особа, яка виконує функції зазначеної комісії.

Вимоги пожежної безпеки до облаштування захисних споруд

Планування евакуації здійснюється на підставі рішення комісії з питань евакуації відповідного рівня, у якому визначаються:

 • аналіз ситуації, що склалася або може скластися;
 • райони (населені пункти), в яких необхідно здійснювати заходи з евакуації;
 • безпечні райони (населені пункти) для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей;
 • час початку евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей та час закінчення;
 • порядок вивезення населення (виведення пішки) та матеріальних і культурних цінностей транспортними засобами;
 • організація управління евакуацією;
 • заходи забезпечення евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей.

Для завчасного планування евакуаційних заходів розробляються відповідні документи, зокрема:

 • комісіями з питань евакуації центральних органів виконавчої влади — план евакуації працівників апарату;
 • комісіями з питань евакуації місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування — план евакуації населення та план приймання і розміщення евакуйованого населення (у разі планування розміщення на їх території евакуйованого населення);
 • комісіями з питань евакуації суб’єктів господарювання — план евакуації працівників.

План евакуації з приміщень розробляються комісією з питань евакуації, підписуються її головою, затверджуються керівником органу (суб’єкта господарювання), який утворив таку комісію, погоджуються органом, на території якого планується розміщення евакуйованого населення.

Комісія з питань евакуації, утворена місцевою державною адміністрацією чи органом місцевого самоврядування, на території якого планується розміщення евакуйованого населення, розробляє план його приймання і розміщення в безпечному районі, який затверджується керівником органу, що утворив відповідну комісію.

Координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань евакуації та методичне керівництво плануванням цих заходів здійснює Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

123.png  Основні знаки пожежної безпекизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді