Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
За яких умов працівникам підприємства потрібно проводити спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці? Як це врегульовано у законодавстві? Дізнайтеся відповіді зі статті.

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праціПрацівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. Так скеровує ст. 18 Закону України «Про охорону праці».

Роботодавець зобов’язаний розробити відповідне положення підприємства про навчання з питань охорони праці з урахуванням специфіки свого виробництва. У ньому визначають, як саме проводити навчання з ОП, спеціальне навчання, інструктажі, перевірки знань з ОП, стажування (дублювання) тощо з урахуванням специфіки виробництва.

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Хто має проходити спеціальне навчання з питань охорони праці

Поняття «спеціальне навчання з охорони праці» та загальні вимоги до його проведення визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

Спеціальне навчання — щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

Його мають проходити посадові особи або інші працівники, які безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у таких документах:

  • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15;
  • Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121.

Законодавство передбачає, що роботодавець може проводити спеціальне навчання з питань охорони праці безпосередньо на підприємстві або в навчальному центрі. Якщо професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проводять безпосередньо на підприємстві, то спеціальне навчання є складовою зазначеної професійної підготовки.

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці Зверніть увагу! За потреби підприємство може залучити провести спеціальне навчання працівників стороннього фахівця на умовах цивільно-правового договору.

Навчальні плани і програми, за якими проводять спеціальне навчання з питань охорони праці, розробляють, враховуючи конкретні види робіт на підприємстві, виробничі умови, функціональні обов’язки працівників, та затверджують наказом керівника.

Служба охорони праці підприємства забезпечує розроблення програми спеціального навчання. Участь у проведенні спеціального навчання працівників у навчальному центрі може брати інженер з підготовки кадрів.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання

Після завершення спеціального навчання працівники мають пройти перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Перевірку знань здійснює комісія підприємства. До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, яке входить в об’єднання підприємств, перевірка знань здійснюється комісією іншого підприємства — учасника об’єднання.

Якщо навчання проводили в навчальному центрі, знання перевіряє комісія відповідного територіального органу Держпраці за участю профспілок. Підстава — пункти 4.4 НПАОП 0.00-4.12-05.

dsop.jpg

Посвідчення за умови проходження навчання і перевірки знань з ОП на підприємстві обов’язково видавати лише тим працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Варто зауважити, що в деяких нормативних документах, крім терміну «спеціальне навчання», можна зустріти терміни «спеціальна підготовка», «технічне навчання», «цільове навчання».зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді