Знаки безпеки на виробництві

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Основною метою застосування знаків безпеки є інформування працівників щодо порядку експлуатації обладнання та дозволеної поведінки у промислових приміщеннях. Які існують види знаків безпеки на виробництві та які вимоги щодо них передбачені у законодавстві — далі у статті.

Знаки безпеки з охорони праці є одним із різновидів засобів колективного захисту працівників, що призначені для профілактики впливу небезпечних виробничих факторів і виникнення аварій. Вони мають інформувати працівників підприємства про порядок експлуатації обладнання та дозволену поведінку у виробничих приміщеннях.

Знаки безпеки на підприємстві: як застосовувати за новими вимогами

Нормативна база

Загальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі встановлюють Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі (далі — Мінімальні вимоги), затверджені наказом Мінекономіки від 09.03.2023 № 1268. Вони набули чинності 12 серпня 2023 року.

Знаки безпеки та здоров’я на роботі — це знаки, що стосуються конкретного об’єкта, діяльності або ситуації і містять інформацію або інструкції з безпеки та здоров’я на роботі за допомогою вказівних знаків, кольорів, світлових знаків або звукових сигналів, вербального спілкування або сигналів за допомогою рук залежно від обставин.

Дія Мінімальних вимог поширюється на знаки безпеки та здоров’я на роботі, якими установлюється заборона щодо вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки та здоров’я або попередження про наявність ризику чи небезпеки, або зобов’язання до виконання певних дій для забезпечення безпеки та здоров’я працівників на роботі.

Водночас Мінімальні вимоги не поширюються на знаки, що:

 • використовуються у сфері регулювання автомобільного, залізничного, внутрішнього водного, морського і повітряного транспорту;
 • пов’язані з уведенням в обіг на ринок небезпечних речовин, сумішей, виробів і устатковання;
 • використовуються аварійно-рятувальними підрозділами під час проведення ними аварійно-рятувальних робіт у зонах надзвичайних ситуацій.

Заходи щодо контролю за дотриманням Мінімальних вимог здійснює Держпраці.

Додатково, вимоги щодо оформлення знаків містяться у ДСТУ 3864-1:2005 та ДСТУ 6309:2007 (у частині регулювання знаків протипожежної безпеки).

Вимоги до роботодавця

Роботодавець повинен забезпечити встановлення знаків безпеки відповідно до Мінімальних вимог, якщо немає можливості усунути або достатньо обмежи­ти небезпеку за допомогою методів колективного захисту або безпечних технологічних процесів і методів роботи. Він також зобов'язаний:

 • установити в приміщеннях і робочих зонах знаки для автодорожнього, залізничного й повітряного транспорту, а також внутрішнього та морського судноплавства, якщо це необхідно для зазначених видів транспорту, — для позначення перешкод, небезпечних місць і шляхів пересування транспортних засобів;
 • забезпечити відповідне навчання працівників та надати їм інструкції, пов’язані зі знаками безпеки, зокрема, що містять описи значення знаків безпеки, особливо знаків зі словами, та прийнятні загальні й спеціальні правила поведінки;
 • надавати працівникам інформацію про всі заходи, яких необхідно вживати у зв’язку з використанням знаків безпеки;
 • проводити консультації з працівниками та надавати їм можливість брати участь в ухваленні питань, пов’язаних із дотриманням Мінімальних вимог.

Так скеровує роздід 2 Мінімальних вимог.

Види знаків безпеки

Виділяють такі знаки безпеки:

 • вказівний знак — знак, що надає певну інформацію, яка утворюється за допомогою сполучення геометричної форми, кольорів і символу або піктограми та стає видимим за допомогою освітлення достатньої інтенсивності;
 • аварійні знаки (знаки запасного виходу або першої допомоги) — вказівні знаки, що вказують напрямок до шляхів евакуації, аварійних виходів, пунктів і засобів надання першої допомоги та/або до рятувальних засобів;
 • зобов’язувальні знаки — вказівні знаки, що зобов’язують до виконання певних дій;
 • знак заборони — вказівний знак, що забороняє дії, які можуть спричинити або викликати небезпеку;
 • інформаційні знаки —знаки, що дають інформацію, додаткову до тієї, яку містять знаки заборони, попереджувальні, зобов’язувальні, аварійні знаки та знаки пожежної безпеки;
 • попереджувальні знаки — вказівні знаки, що попереджують про наявність ризику або небезпеки.

Підстава — роздід 1 Мінімальних вимог.

Знаки безпеки на виробництві  Що негативно впливає на ефективність знаків безпеки

Також існують такі типи знаків безпеки, як постійні знаки, тимчасові знаки та взаємозамінні і сполучені знаки.

Постійні вказівні знаки використовують як знаки заборони, попередження, зобов’язувальних вимог, місця розташування та вказівки аварійних маршрутів і служб першої допомоги. А вказівні та/або кольорові знаки — для постійного позначення місця і вказівки на устатковання для боротьби з пожежею.

Місця, де є ризик зіткнутися з перешкодами або впасти, позначають кольором безпеки та/або вказівними знаками.

Світлові знаки, звукові сигнали та/або вербальне спілкування використовують тоді, коли необхідно повідомити про небезпеку, спонукати працівників до певних дій та екстрено евакуювати людей.

Для того щоб керувати маневрами працівників, що пов’язані з ризиком або небезпекою, застосовують сигнали, подані за допомогою рук, та/або вербальне спілкування.

Будь-який зі знаків безпеки, зазначених нижче, можна використовувати, якщо вони мають однакову дію:

 • колір безпеки або вказівний знак для позначення місць, що характеризуються перешкодами або можливими падіннями;
 • світлові, звукові сигнали та вербальне спілкування;
 • сигнали за допомогою рук або вербальне спілкування.

Деякі типи позначень можна використовувати разом:

 • світлові та звукові сигнали;
 • світлові сигнали та вербальне спілкування;
 • сигнали за допомогою рук та вербальне спілкування.
Картки безпеки перед початком робіт:

Знаки безпеки праці на виробництві

Знаки безпеки використовують лише для того, щоб надати повідомлення або інформацію, передбачені Мінімальними вимогами. Під час їх установлення потрібно дотримуватися таких вимог:

 • врахувати кут зору людини з відповідного положення та можливість виникнення перешкод для видимих знаків;
 • вибрати легкодоступне і достатньо освітлене місце;
 • знак має бути розташовний поблизу входу в зону небезпеки;
 • знак має бути у безпосередній близькості до джерела небезпеки чи об’єкта, позначеного знаком безпеки.

У таблиці наводимо інструкції, що поширюються на всі знаки безпеки, які містять кольори безпеки.

Кольори

Зміст або призначення знака безпеки

Інструкції та інформація

1

2

3

Червоний

Знак заборони
Попередження про небезпеку
Устатковання для боротьби з пожежею

Небезпечний стан
Стій, зупинка, аварійне вимкнення. Евакуація
Позначення місцезнаходження

Жовтий або помаранчевий

Попереджувальний знак

Бути уважним, ужити заходів обережності. Перевірити

Синій

Знак обов’язкових дій

Особливе поводження або дія.
Надягти засоби індивідуального захисту

Зелений

Аварійний маршрут, позначення першої допомоги

Двері, виходи, маршрути, устатковання, пристрої

Відсутність небезпеки

Повернення до норми

Кількість і спосіб розміщення знаків безпеки чи сигнальних пристроїв мають відповідати масштабу ризиків або небезпек, а також розмірам і конфігурації зони, яку вони повинні охоплювати.

Знаки безпеки, що потребують певного джерела живлення, оснащують гарантованим аварійним джерелом живлення на випадок відключення енергопостачання. Виняток — випадки, коли це не створює небезпеку.

Необхідно перевіряти технічний стан та ефективність функціонування пристроїв для подання світлових знаків та/або звукових сигналів перед введенням їх в експлуатацію та надалі через регулярні проміжки часу.

Знаки і сигнальні пристрої необхідно очищувати, технічно обслуговувати, перевіряти, ремонтувати, регулярно замінювати для того, щоб вони зберігали властиві їм функціональні якості.

Світлові знаки та звукові сигнали після використання повинні бути негайно приведені у стан готовності.

У робочих зонах, у яких рівень природного світла незначний, повинні використовуватися фосфоресцентні фарби, матеріали з відбивною здатністю або штучне освітлення з урахуванням Мінімальних вимог.

Вікторія Адамович головний редактор системи «Експертус Охорона праці»
Під час воєнного стану на підприємствах, де виконують роботи підвищеної небезпеки, є велика ймовірність виникнення аварійних ситуацій

Вимоги щодо використання знаків безпеки

Знаки безпеки використовують у різних сферах, зокрема у будівництві, зеленому господарстві, під час:

Залежно від сфери застосування, вимоги до використання знаків безпеки регулюють різні акти законодавства.

Будівництво

Знаки безпеки на об’єктах будівництва використовують на таких ділянках і під час таких видів робіт (ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»; НПАОП 45.2-7.02-12):

 • зона монтажу (демонтажу) будівельної машини, елементів будівель і споруд (пп. 7.1.13, 21.2.5);
 • стаціонарні місця проведення електрозварювальних та газополуменевих робіт (пп. 9.3.2);
 • зони електропідігрівання ґрунту або бетону (пп. 10.4.2);
 • зона роботи гідромонітора (пп. 10.4.10);
 • місця, де пробурені свердловини (пп. 11.1.19);
 • ін’єкційні роботи (пп. 11.1.29);
 • опалубні роботи (пп. 13.2.3);
 • фасадні роботи (пп. 15.3.29);
 • налагодження або випробування інженерного обладнання (пп. 18.3.1, 20.1.5);
 • зони, де рівень шуму перевищує гранично допустимий рівень  — понад 80 дБА (пп. 6.6.14).

У разі одночасного виконання робіт генпідрядником і субпідрядниками забезпечення місць загального користування знаками безпеки є обов’язком генпідрядника (пп. 4.13.1 ДБН А.3.2-2:2009).

Знаки безпеки на виробництві Чи потрібний у підрядній організації спеціаліст із охорони праці

Електроустановки

Один із критеріїв перевірки стану безпеки електроустановок споживачів — наявність нормативних оперативних написів, плакатів безпеки, розпізнавальних знаків, маркування (пп. 8.7.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінсоцполітики, Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4).

Знаки, пов’язані з експлуатацією електроустановок, визначає таблиця 1.7.2 глави 1.7 «Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом» ПУЕ.

Попереджувальні знаки безпеки улаштовують для визначення зон проходження повітряних та підземних ліній електропередачі, газопроводів тощо, вимоги до яких встановлюють, наприклад Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затверджений постановою КМУ від 07.08.2013 № 702, ДСТУ 4081-2002 «Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Загальні технічні вимоги».

Зелене господарство

Небезпечну зону, пов’язану з роботами з видалення дерев і пеньків у населених пунктах, позначають попереджувальними знаками безпеки і написами згідно з пунктами 3.5, 3.6 Правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України, затверджених наказом Мінрегіону від 30.11.1995 № 51.

На пішохідних доріжках слід виставити дорожні знаки відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.2001 № 1306 (далі — Правила дорожнього руху).

Дорожні роботи

Місце робіт на проїзній частині доріг обладнують технічними засобами організації дорожнього руху відповідно до ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» (п. 2 підрозд. 5 п. 2 підрозд. 5 розд. ІІІ Правил охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 28.12.2009 № 216).

Транспортування вантажів

Для позначення вантажів під час їх транспортування слід використовувати, зокрема:

 • знаки небезпеки відповідно до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Мінінфраструктури від 25.11.2008 № 1430;
 • ідентифікаційні номери речовини або виробів відповідно до Рекомендацій Організації Об’єднаних Націй;
 • таблички, бирки та марковання (маркувальні коди), зокрема, відповідно до ДСТУ 4500-5:2005 «Вантажі небезпечні. Марковання», ДСТУ ISO 780-2001 «Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами»).

Маркування резервуарів (цистерн) для перевезення небезпечних вантажів  визначає ДСТУ EN 12972:2019 «Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Випробування, контролювання та маркування металевих резервуарів».

Для позначення вантажів під час їх транспортування слід використовувати, зокрема:

Маркування резервуарів (цистерн) для перевезення небезпечних вантажів  визначає ДСТУ EN 12972:2019 «Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Випробування, контролювання та маркування металевих резервуарів».зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді