Правила будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Яким вимогам повинні відповідати працівники, котрі обслуговують електроустановки споживачів? Як створити безпечні умови праці для таких працівників? Хто і за що несе відповідальність під час виконання робіт в електроустановках? Експерт проаналізував Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, щоб відповісти на ці та інші питання.

Експлуатуючи електростанції, електрочастини ТАВ чи ЗДТУ, інше електричне устаткування та електроустановки, необхідно дотримуватися Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПБЕЕС), що були затверджені 9 січня 1998 року наказом Держнаглядохоронпраці № 4. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів складаються з таких розділів:

1. Загальні положення
2. Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
3. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи
4. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт
5. Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків
6. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення. Цей розділ складається з таких частин:

 • повітряні лінії електропередачі
 • роботи на кабельних лініях електропередачі
 • роботи на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні
 • роботи під час обслуговування електродвигунів
 • роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв’язку
 • акумуляторні батареї та зарядні пристрої
 • роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами
 • роботи в електроустановках, пов’язані з підійманням на висоту
 • роботи в електроустановках із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин
 • робота відряджених працівників

7. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення
8. Оповіщення стану безпеки електроустановок

Електробезпека на підприємстві забезпечується також завдяки дотриманню вимог, викладених у таких актах законодавства, як Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476 (ПУЕ) та Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (ПТЕЕС).

Як залучити працівників до періодичних робіт з електроінструментом

 

Загальні положення Правил безпечної експлуатації електроустановок

Норми ПБЕЕС поширюються на осіб, які виробляють і споживають електричну енергію, та на робітників, які забезпечують роботу діючих електроустановок споживачів з напругою до 220 кВ включно.

ПБЕЕС містить основні вимоги щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок. Однак їх потрібно дотримуватися не лише під час експлуатації, а й під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.

Усе електрообладнання, його комплектувальні, а також інструменти, які використовуються в ЕУ, повинні попередньо випробовуватися, бути сертифікованим та відповідати чинним в Україні нормативним документам. Якщо електрообладнання постачають з інших країн, воно повинно також супроводжуватися експлуатаційною документацією, перекладеною українською мовою.

Під час експлуатації електроустановок необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановлених Правилами пожежної безпеки в Україні.

У відео Ви дізнаєтесь про нову програму «Пожежна безпека на підприємстві»! 

Критерії, яким мають відповідати працівники для обслуговування електроустановок споживачів

Електроустановки споживачів обслуговують спеціально підготовлені електротехнічні працівники — адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники споживача або працівники спеціалізованої організації (за договором).

Вони повинні мати відповідні групи з електробезпеки, які їм присвоюють залежно від стажу роботи та обсягу теоретичних знань і практичних навичок з безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Керівник споживача затверджує положення про спеціальну підготовку і навчання електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів. Підстава — пункт 1.5 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 09.02.2004 № 75.

Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань Правил будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.

У разі недотримання вищезазначених вимог особу заборонено допускати до виконання своїх робочих функцій. Також не можуть бути допущені до роботи особи в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, або такі, які мають явні ознаки захворювання. Не мають права виконувати роботи в ЕУ і працівники без посвідчення, встановленого зразка, яке видається за результатами спецнавчань і відповідної перевірки знань.

Працівники, що порушили вимоги ПБЕЕС, усуваються від роботи і несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Якщо працівник бажає приступити до своїх посадових обов’язків після вчиненого порушення ПБЕЕС, він змушений попередньо пройти позачергову перевірку знань.

Правила будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачівДізнайтеся, як провести перевірку знань з електробезпеки

Заходи та засоби безпечної експлуатації електроустановок

Яких організаційних і технічних заходів вживати, щоб створити безпечні умови праці під час робіт в електроустановках, визначають розділи 6 та 7 Правил. 

Щоб забезпечити безпеку робіт в електроустановках, на підприємствах вживають таких організаційних заходів:

 • призначають осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
 • видають наряд або розпорядження;
 • видають дозвіл на підготовку робочих місць та на допуск;
 • проводять підготовку робочого місця та допуск до роботи;
 • наглядають за бригадою під час роботи;
 • переводять бригаду на інше робоче місце;
 • оформлюють перерви в роботі та її закінчення.

Під час підготовки робочого місця для роботи, яка потребує знімання напруги, виконують технічні заходи в такій послідовності:

 • проводять необхідні вимкнення і вживають заходів, щоб запобігти помилковому або самочинному вмиканню комутаційної апаратури;
 • вивішують заборонні плакати на приводах ручного та на ключах дистанційного керування комутаційної апаратури. За потреби струмовідні частини огороджують;
 • приєднують до «землі» переносні заземлення;
 • перевіряють відсутність напруги на струмовідних частинах, на які слід установити заземлення. Якщо переносні заземлення планують ставити поблизу струмовідних частин, що не входять до зони робочого місця, то їх огородження установлюють до перевірки відсутності напруги та заземлення;
 • установлюють заземлення — вмикають заземлювальні ножі, приєднують до вимкнених струмовідних частин переносні заземлення — безпосередньо після перевірки відсутності напруги та вивішують плакати «Заземлено» на приводах вимикальних комутаційних апаратів;
 • огороджують, за потреби, робочі місця або струмовідні частини, що залишилися під напругою, і вивішують на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов струмовідні частини огороджують до або після їх заземлення.
заходи та засоби безпечної експлуатації електроустановок

 

скачати

 

Вимоги до працівників, які здійснюють оперативне обслуговування електроустановок

Безпечна експлуатація електроустановок передбачає їх оперативне обслуговування. Воно може проводитися як локальними оперативними чи оперативно-ремонтними робітниками, які закріплені на одній конкретній електричній установці, так і виїзними робітниками, що обслуговують групи електроустановок.

Якщо оперативний працівник обслуговує електроустановку одноосібно або є старшим в бригаді, він повинен мати III (в електроустановках напругою до 1000 В) або IV (в електроустановках напругою понад 1000 В) групу з електробезпеки. Незалежно від того, є робітники локальними чи виїзними, вони повинні знати відповідні інструкції, оперативні схеми, особливості обладнання та правила будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Крім того, вони мають проходити дублювання, навчання і перевірку знань ПБЕЕС.

Такі робітники працюють за спецграфіком, який визначається особою, відповідальною за електрогосподарство організації чи її відповідного підрозділу. Згідно з вказаним графіком, робітники чергуються та повинні здати-прийняти зміну.

Припинення чергування без здачі зміни забороняється. У виняткових випадках залишити робоче місце можна лише з дозволу оперативного працівника вищої посади.

У процесі прийняття-передачі зміни працівники перевіряють стан та режим роботи електроустаткування, матеріалів та інструментів тощо. Факт прийняття-передачі зміни засвідчується підписами у відповідному журналі осіб, що здають та приймають зміну.

В разі порушення режиму роботи, пошкодженні чи аварії електроустаткування оперативний працівник зобов’язаний негайно вжити заходів з відновлення схеми нормального режиму роботи і повідомити про те, що сталося, безпосередньо старшому у зміні працівнику або особі, відповідальній за електрогосподарство.

Прийняття і здача зміни безпосередньо під час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.

Олександр Пількевич експерт із питань пожежної безпеки та охорони праці, адвокат, Київ
Дізнаєтесь, які вимоги до керівника споживача електроенергії, відповідального за електрогосподарство та працівників, як експлуатувати електроустановки

Організація безпечного виконання робіт в електроустановках

Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.

За нарядом виконуються роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій і на КЛ напругою понад 1000 В:

 • зі зняттям напруги;
 • без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них;
 • без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, коли потрібне встановлення тимчасових огороджень;
 • із застосуванням в РУ механізмів і вантажопідіймальних машин.

Всі роботи, які проводяться в електроустановках, що не вимагають оформлення наряду, виконуються:

 • за розпорядженнями осіб, уповноважених на це відповідно до пункту 3.2.2 ПБЕЕС, з попереднім оформленням у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями або в оперативному журналі;
 • в порядку поточної експлуатації.

Залежно від виду виконуваних робіт, а також від напруги в електроустановках робітники повинні дотримуватися певних заходів безпеки. Зокрема, під час обслуговування електроустановки, забороняється використовувати металеві драбини або торкатися ізоляторів електроустановки, яка перебуває під напругою без використання електрозахисних спецзасобів. Навіть використовуючи спецзасоби, наближатися до електроустаткування можна тільки на безпечну, визначену в ПБЕЕС відстань.

Не можна виконувати роботи у разі наближення грози, застосовувати захисні ізолювальні засоби в дощову, сніжну чи вологу погоду. Загалом, чіткий перелік вимог та заходів, яких мають дотримуватися робітники, обслуговуючи електроустановку, визначено в розділі 2 ПБЕЕС.

Незалежно від виду робіт, для безпечної експлуатації електроустановки потрібно:

 • відповідним документом затвердити список робіт, вказавши спосіб їх проведення;
 • визначити відповідальних за безпечне ведення робіт осіб та забезпечити нагляд впродовж їх виконання;
 • приготувати робочі місця;
 • допустити робітників до роботи;
 • у разі потреби організувати переведення робітників на інше місце роботи;
 • належно оформити перерви в роботі, а також закінчення роботи.

Правила будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачівШтраф за шум генератора? Дізнайтесь більше

Особи, відповідальні за безпечну експлуатацію електроустановок

У розділі 3 ПБЕЕС наведено перелік осіб, відповідальних за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках. Це працівники, які:

 • керують роботами (керівники);
 • видають наряд чи розпорядження;
 • видають дозвіл на підготовку робочого місця;
 • готують допуск або робоче місце;
 • є допускачами (особи, які допускають до виконання робіт);
 • є наглядачами (особи, які наглядають за безпечним виконання робіт);
 • та члени робочої бригади.

Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи.

Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а також за координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються.

Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи.

Допускач відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність до характеру і місця роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу.

Керівник робіт відповідає за:

 • вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та їх достатність;
 • чіткість і повноту інструктажу членів бригади;
 • наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань;
 • збереження та постійність перебування на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни;
 • організацію і безпечне виконання робіт і дотримання ПБЕЕС.

Наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників, різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями.

У випадках, передбачених Правилами будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачів, допускається суміщення обов’язків відповідальних працівників. Однак при цьому відповідальний працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для працівників, обов’язки котрих він суміщає.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді