Інструктажі з електробезпеки

UA RU
Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Автор

Миронець Артем

експерт із охорони праці, Київ
Роботодавець зо­бо­в’я­заний регулярно вживати заходів безпеки, щоб унеможливити або мінімізувати ризики виникнення пожежі й ураження працівників електричним струмом. Один із головних заходів — проводити інструктажі, навчання та перевірку знань працівників із питань електробезпеки. Більше про інструктажі з електробезпеки — дізнайтеся зі статті.

Нормативне регулювання

Основні вимоги щодо проведення інструктажів та навчання з питань електробезпеки й технології робіт в електроустановках для електротехнологічних і електротехнічних працівників встановлені такими актами законодавства:

 1. Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4; далі — ПБЕЕС).
 2. Правилами безпечної експлуатації електроустановок (наказ Держнаглядохоронпраці України від 06.10.1997 № 257).
 3. Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Мінпаливенерго України від 25.07.2006  № 258; далі — ПТЕЕС).
 4. Правилами експлуатації електрозахисних засобів (наказ Мінсоцполітики України від 05.06.2001 № 253);
 5. Правилами улаштування електроустановок (наказ Міненергетики України від 21.07.2017 № 476).
 6. Положенням про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики (наказ Мінпаливенерго від 09.02.2004 № 75; ГНД 34.12.102-2004.
 7. Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005  № 15, в редакції наказу Мінсоцполітики України від 30.01.2017 № 140).

За якими нормативно-правовими актами проводити навчання та перевірку знань працівників

Відповідальність за організацію безпечної експлуатації електроустановок покладається на роботодавця, який повинен:

 • призначити особу відповідальну за виконання функцій щодо організації безпечної експлуатації електроустановок, а також створити i укомплектувати електротехнічну службу;
 • розробити i затвердити інструкції з безпечного виконання робіт;
 • забезпечити навчання i перевірку знань працівників.

У процесі трудової діяльності працівники проходять такі форми навчання з питань технічної експлуатації електроустановок:

 • інструктажі;

 • періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах;

 • щорічне навчання на підприємстві;

 • спеціальну підготовку;

 • стажування;

 • дублювання;

 • протиаварійні тренування.

Підстава — п. 2.6. ПТЕЕС.

Заходи щодо створення безпечних і здорових умов праці, організацію інструктажів працівників з наочним показом і навчанням безпечним методам роботи повинні забезпечувати особи, відповідальні за електрогосподарство структурних підрозділів споживача, керівники підрозділів та інші посадові особи. Крім того, вони мають систематичного здійснювати контроль за відповідністю електроустановок вимогам системи стандартів безпеки праці та дотриманням працівниками вимог безпеки праці і застосуванням ними інструментів, пристроїв, спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту залежно від складності роботи, що виконується.

Інструктажі з електробезпеки на робочому місці

Інструктаж — це доведення до працівників змісту основних вимог з організації безпечної експлуатації електроустановок, здійснення аналізу допущених чи можливих помилок на робочих місцях особами, яких інструктують, поглиблення їх знань і навичок.

Хто повинен проходити інструктажі

Інструктажі та навчання з електробезпеки повинні проходити всі особи, які по­в’я­за­ні з експлуатацією електроустановок на підприємстві, а саме дві категорії працівників:

 • електротехнологічні — посада або професія яких пов’язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов’язки яких не стосуються обслуговування його електропривода;
 • електротехнічні — посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, а робота — з експлуатацією, ремонтом, монтажем, налагодженням, оперативним управлінням електроустановками.

Це — чергові, виробничі, ремонтні, оперативні та оперативно-ремонт­ні працівники, а також адміністративно-технічні працівники, які виконують адміністративні функції, зокрема інспектувальні. Такі працівники повинні скласти іспит із Правил безпечної експлуатації електро­установок споживачів, і мати відповідну групу з електробезпеки.

Електротехнологічні та електротехнічні працівники можуть бути по­в’я­за­ні з роботами підвищеної небезпеки або такими, де є потреба в професійному доборі.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, до яких висувають додаткові вимоги безпеки, мають пройти навчання, як безпечно виконувати такі роботи.

Отже, усі електротехнологічні та електротехнічні працівники під час прийняття на роботу й протягом роботи повинні проходити коштом роботодавця інструктаж та навчання з електробезпеки. А ті працівники, які по­в’я­за­ні з роботами підвищеної небезпеки, повинні проходити щорічне спеціальне навчання та перевірку знань із питань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) — електробезпеки.

Види інструктажів з електробезпеки  Важливо! Всі працівники, яких приймають на посади та допускають до робіт у діючих електроустановках і де є потреба в професійному доборі, повинні мати кваліфікацію за відповідним напрямом підготовки електротехнічного або електромеханічного профілю.

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

Які групи з електробезпеки присвоїти

За результатами успішного інструктажу, навчання та перевірки знань працівникам присвоюють відповідну групу з електробезпеки та видають посвідчення.

Існує п’ять груп з електробезпеки:

 • І група;
 • ІІ група;
 • ІІІ група;
 • ІV група — для електроустановок до 1000 В або до й вище 1000 В;
 • V група — для електроустановок до й вище 1000 В.

Усі працівники, які експлуатують та обслуговують електроустановки відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, зо­бо­в’я­зані знати заходи з електробезпеки. Також такі працівники повинні мати мінімальний стаж роботи в електроустановках, достатній, щоб присвоїти чергову групу з електробезпеки. Який саме стаж, визначає додаток 1 до пункту 2.1.3 ПБЕЕС.

Для того щоб присвоїти працівникам І групу з електробезпеки, незалежно від посади й фаху, мінімальний стаж роботи в електроустановках не вимагається. Для цього необхідно тільки провести працівникам інструктаж з електробезпеки під час роботи в електроустановці, а результат оформити в журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці.

Інструктажі з електробезпеки на робочому місці  Чи проводити інструктажі та навчання працівникам на реорганізованому підприємстві

Які групи з електробезпеки присвоїти

За результатами успішного інструктажу, навчання та перевірки знань працівникам присвоюють відповідну групу з електробезпеки та видають посвідчення.

Усього є п’ять груп з електробезпеки:

 • І група;
 • ІІ група;
 • ІІІ група;
 • ІV група — для електроустановок до 1000 В або до й вище 1000 В;
 • V група — для електроустановок до й вище 1000 В.

Усі працівники, які експлуатують та обслуговують електроустановки відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, зо­бо­в’я­зані знати заходи з електробезпеки. Також такі працівники повинні мати мінімальний стаж роботи в електроустановках, достатній, щоб присвоїти чергову групу з електробезпеки. Який саме стаж, визначає додаток 1 до пункту 2.1.3 ПБЕЕС.

Для того щоб присвоїти працівникам І групу з електробезпеки, незалежно від посади й фаху, мінімальний стаж роботи в електроустановках не вимагається. Для цього необхідно тільки провести працівникам інструктаж з електробезпеки під час роботи в електроустановці, а результат оформити в журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на I групу проводить особа, відповідальна за електрогосподарство або, за її письмовим розпорядженням, особа зі складу електротехнічних працівників із групою не нижче ніж III. На це вказує підпункт 1 пункту 2.1.3 ПБЕЕС.зміст

Центральна частина статичний блок 2