Як організувати роботу комісії з перевірки знань з електробезпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників керівник підприємства має створити комісію/комісії з перевірки знань та затвердити перелік працівників, які проходитимуть перевірку. У статті розповідаємо, як організувати роботу комісії з перевірки знань працівників з електробезпеки.

image81

Скачайте основні знаки з електробезпеки на підприємстві

Усі підприємства, які використовують електричну й теплову енергію, експлуатують електрообладнання і електроустановки, зо­бо­в’я­зані вживати заходів безпеки, щоб унеможливити або мінімізувати ризики виникнення пожежі й ураження працівників електричним струмом. Один із головних заходів — регулярно проводити інструктажі, навчання та перевірку знань працівників із питань електробезпеки.

Інструктажі та навчання з електробезпеки повинні проходити всі особи, які по­в’я­за­ні з експлуатацією електроустановок на підприємстві.

Вимоги щодо підготовки працівників, діяльність яких пов’язана з експлуатацією електроустановок, визначають Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4; НПАОП 40.1-1.21-98 (далі — ПБЕЕС), і Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (далі — ПТЕЕС).

До роботи в електроустановках не допускають осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань. Для того щоб організувати перевірку знань працівників з електробезпеки, створюють відповідну комісію на підприємстві або в окремих структурних підрозділах підприємства. Про те, як організувати роботу комісії з перевірки знань працівників з електробезпеки, далі.

Як організувати роботу комісії з перевірки знань з електробезпеки  Інструктажі та навчання з електробезпеки: як організувати та провести

Як створити комісію з перевірки знань щодо експлуатації електроустановок

Головою комісії призначають керівника підприємства або його заступника, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці. Комісія є правочинною, якщо до її складу входять не менше ніж три особи. Якщо потрібно створити комісії в окремих структурних підрозділах, їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їхні заступники.

Якщо комісію створили в структурному підрозділі, у роботі такої комісії обо­в’я­зково має брати участь особа, відповідальна за електрогосподарство на підприємстві, або особа, відповідальна за електрогосподарство в структурному підрозділі.

До складу центральної комісії споживача з перевірки знань входять:

  • особа, відповідальна за електрогосподарство;
  • спеціалісти підрозділу відповідного підприємства з охорони праці;
  • представники юридичних, виробничих, технічних служб;
  • представник профспілки або уповноважена працівниками особа з питань охорони праці.

Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з електробезпеки в порядку, установленому НПАОП 0.00-4.12-05. Зазвичай навчання та перевірку знань члени комісії проходять у навчальному закладі.

Зверніть увагу: члени комісії повинні мати групу з електробезпеки та рівень допуску до робіт в електроустановках із відповідною напругою не нижчі, ніж у працівників, яких вони перевіряють.

Споживачі, чисельність яких не дає змоги створити комісію для перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, перевірку знань проходять у комісії спеціалізованих навчальних закладів (далі — СНЗ). У роботі такої комісії бере участь керівник споживача (або його заступник з технічних питань), працівники якого проходять перевірку знань. У цьому випадку комісію з перевірки знань призначає наказом (розпорядженням) керівник СНЗ.

Головою комісії СНЗ призначають представника Держенергонагляду (п. 2.21 гл. 2 розд. ІV ПТЕЕС).

Навчання членів комісії комісії з перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів

Особа, відповідальна за електрогосподарство, члени центральної комісії споживача з перевірки знань та посадові особи оперативних працівників проходять не рідше одного разу на три роки періодичне навчання в СНЗ з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів та пожежної безпеки. Члени комісій з перевірки знань в окремих структурних підрозділах підприємства інших рівнів та інші електротехнічні та електротехнологічні працівники проходять періодичне навчання в СНЗ один раз на п’ять років.

Члени комісії СНЗ повинні проходити перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів у територіальному органі Держенергонагляду раз на три роки.

Перевірка знань працівників комісією

Перевірка знань кожного працівника здійснюється індивідуально за затвердженими керівником центральної комісії споживача з перевірки знань білетами або за допомогою тестування із наступним опитуванням. Результати зазначеної перевірки оформляються протоколом та записуються у журналі перевірки знань. У разі проходження перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки та охорони праці записи про проходження перевірки знань з цих питань оформляються окремо за підписом усіх членів комісії.

Перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів проводять:

  • у особи, відповідальної за електрогосподарство споживача, особи, яка буде її заміщати у разі відсутності, та інших працівників — центральна комісія споживача з перевірки знань за участю в комісіях представника Держенергонагляду;
  • у осіб, відповідальних за електрогосподарство відповідного структурного підрозділу споживача, — центральна комісія споживача з перевірки знань або комісія з перевірки знань в окремому структурному підрозділі споживача за участю в зазначених комісіях особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (головний енергетик, його заступник).

Проведення перевірки знань в осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, допускається в комісії іншого підприємства з аналогічними виробничими процесами або юридичної особи, яка є засновником споживача. 

Перевірка знань електротехнічних та електротехнологічних працівників щодо вимог ПТЕЕС може проводитись разом з перевіркою знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. У разі створення єдиної комісії для перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та знань з пожежної безпеки склад цієї комісії та оформлення результатів перевірки знань повинні відповідати вимогам Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, та Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75.

Чотири запитання про інструктажі під час воєнного станузміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді