Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Як заповнювати Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з електробезпеки? Хто відповідає за заповнення журналу та його зберігання? Відповіді на ці та інші питання читайте далі.

Форма журналу перевірки знань з електробезпеки

Електроустановки необхідно експлуатувати відповідно до Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476 (ПУЕ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (ПТЕЕС), і Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (ПБЕЕС).

Електробезпека: як організувати експлуатацію електроустановок

До обслуговування електроустановок споживачів залучаються спеціально підготовлені електротехнічні працівники — адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники споживача або працівники спеціалізованої організації (за договором).

Керівник споживача затверджує положення про спеціальну підготовку і навчання електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів. Підстава — пункт 1.5 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 09.02.2004 № 75.

Перевірку знань кожного працівника проводять індивідуально за затвердженими керівником центральної комісії споживача з перевірки знань білетами або за допомогою тестування з наступним опитуванням.

Особи, які не пройшли навчання і перевірку знань у визначені строки, до роботи в електроустановках не допускаються.

Результати перевірок знань з електробезпеки оформлюють протоколом про перевірку знань з присвоєнням або підтвердженням кваліфікаційної групи з електробезпеки та реєструють у наскрізному порядку в Журналі перевірки знань з електробезпеки.

Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки  Докладніше: Як провести перевірку знань з електробезпеки

Як заповнювати Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки

У першій графі вказуються прізвище, ім’я та по батькові працівника, обіймана посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальності).

Далі вказуються дата попередньої перевірки і присвоєна група з електробезпеки. У наступній графі — дата і причина перевірки, група з електробезпеки. Після цього зазначається тема перевірки (охорона праці, пожежна безпека, технологія робіт) і рішення комісії («знає»/«не знає»).

Також має бути визначена і зафіксована у журналі дата наступної перевірки знань з електробезпеки.

В останній графі розписується особа, яка проходила перевірку.

Журнал перевірки знань з електробезпеки підписують голова та члени комісії з перевірки.

Важливо!

Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підписувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких проведено.

Термін зберігання Журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки

Журнал перевірки знань з електробезпеки зберігається 3 роки (з моменту внесення останнього запису). Дата його заведення і дата закінчення вказуються у самому журналі.

Відповідальність за оформлення, стан і цілісність Журналу протоколів перевірки знань покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді