Періодична перевірка знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів

Дізнайтеся, хто має проходити періодичну перевірку знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, в яких випадках передбачена позачергова перевірка знань та хто її проводить.

У Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПТЕЕС), затверджених наказом Міненерговугілля від 13.02.2012 № 91, вказано, в яких випадках працівники зобов’язані проходити періодичну перевірку знань. Так, згідно з п. 2.17 вона проводиться:

 • первинне навчання та перевірка знань усіх працівників – до початку виконання роботи;
 • для працівників, які безпосередньо організовують та проводять роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок чи виконують у них налагоджувальні, електромонтажні, ремонтні, профілактичні випробування або експлуатують електроустановки у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, – один раз на рік;
 • для адміністративно-технічних працівників, які не належать до попередньої групи, а також для членів комісій з перевірки знань – один раз на три роки.

Увага!

Працівники, які не пройшли навчання та перевірку знань у визначені строки, до роботи не допускаються.

Існують випадки, коли працівник, повинен пройти позачергову перевірку знань. Це відбувається незалежно від того, коли проводилася попередня перевірка знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Такі ситуації перелічені в п. 2.19 ПТЕЕС:

 • внесення відповідних змін до цих Правил;
 • порушення працівником вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів;
 • переведення працівника на іншу роботу або призначення на іншу посаду, що потребує додаткових знань;
 • перерва в роботі на певній посаді понад 6 місяців;
 • незадовільна оцінка знань працівника – у строки, визначені комісією з перевірки знань, але не раніше ніж через один місяць після одержаної незадовільної оцінки;
 • на вимогу Держенергонагляду та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Повторне навчання електротехнічного персоналу Читайте також: Правила улаштування електроустановок: зміни 2017 року

Перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів проводять:

 • у особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (головного енергетика, його заступника), та інших працівників – центральна комісія споживача з перевірки знань за участю в комісіях представника центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду;
 • у осіб, відповідальних за електрогосподарство відповідного структурного підрозділу споживача, – центральна комісія споживача з перевірки знань або комісія з перевірки знань в окремому структурному підрозділі споживача за участю в зазначених комісіях особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (головний енергетик, його заступник).
 • Проведення перевірки знань в осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, допускається в комісії іншого підприємства з аналогічними виробничими процесами або юридичної особи, яка є засновником споживача.

Згідно з п. 2.21 споживачі, чисельність яких не дає змоги створити комісію для перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, перевірку знань проходять у комісії спеціалізованого навчального закладу. У роботі такої комісії, як правило, бере участь керівник споживача, працівники якого проходять перевірку знань.

У такому випадку комісія з перевірки знань призначається наказом (розпорядженням) керівника закладу. Члени комісії повинні проходити перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів в територіальному органі Держенергонагляду один раз на три роки. Головою комісії призначається представник Держенергонагляду.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді