Організація навчання працівників з електробезпеки

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Які існують форми навчання працівників, котрі обслуговують електроустановки споживачів, якими документами має бути врегульоване таке навчання. Більше про навчання та інструктаж працівників з електробезпеки — у статті.

Нормативне регулювання

Електроустановка — це установка, в якій виробляється, перетворюється, передається, розподіляється та споживається електрична енергія. Характерною рисою електроустановки є наявність простору (споруди, електроприміщення) з можливим перебуванням у ньому працівника.

Експлуатувати електроустановки потрібно відповідно до Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476 (ПУЕ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (ПТЕЕС), і Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (ПБЕЕС). Так скеровує п. 1.1 розд. IV Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417.

Згідно з п. 2.1.4 ПБЕЕС до роботи в електроустановках не допускають осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань.

Як організувати експлуатацію електроустановок

Навчання працівників, які обслуговують електроустановки

Електроустановки споживачів обслуговують спеціально підготовлені електротехнічні працівники — адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники споживача або працівники спеціалізованої організації (за договором).

До експлуатації установок електротехнологічних процесів, вантажопідіймальних механізмів, ручних електричних машин, переносних і пересувних струмоприймачів, складного енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання залучають спеціально підготовлених електротехнологічних працівників. Усі вони повинні мати групу з електробезпеки не нижче ніж II.

Керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо підпорядковані електротехнологічні працівники, повинні мати групу з електробезпеки не нижчу, ніж у підлеглих працівників.

Положенням про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затвердженим наказом Мінпаливенерго від 09.02.2004 № 75 (ГНД 34.12.102-2004), передбачено обов’язок керівника споживача затвердити положення про спеціальну підготовку і навчання електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів (п. 1.5).

Протягом трудової діяльності працівники проходять такі форми навчання з питань технічної експлуатації електроустановок:

  • інструктажі;
  • періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах (далі — СНЗ);
  • щорічне навчання на підприємстві;
  • спеціальну підготовку;
  • стажування;
  • дублювання;
  • протиаварійні тренування.

Інструктаж — це доведення до працівників змісту основних вимог з організації безпечної експлуатації електроустановок, здійснення аналізу допущених чи можливих помилок на робочих місцях особами, яких інструктують, поглиблення їх знань і навичок.

Щорічне навчання на виробництві проходять працівники, зайняті на роботах із підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, списки працівників, плани-графіки щорічного навчання на виробництві та періодичного навчання в СНЗ затверджує керівник споживача.

Спеціальну підготовку проходять працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроустановках споживача. Перелік таких працівників визначає споживач відповідно до ГНД 34.12.102-2004. Працівники проходять спеціальну підготовку за індивідуальними програмами з урахуванням освіти, відповідної кваліфікації та попереднього досвіду роботи в електроустановках споживача.

Тривалість стажування працівника встановлюють індивідуально — враховують освіту, спеціальність, досвід роботи, займану посаду. Після стажування та перевірки знань виробничих працівників допускають до самостійної роботи, а оперативних — до дублювання.

Якщо працівник, що має стаж за фахом не менше трьох років, переходить з одного робочого місця на інше, але характер його роботи та тип устаткування, на якому він працюватиме, не змінюються, його увільняють від стажування.

Тривалість дублювання на робочому місці встановлює комісія з перевірки знань своїм рішенням. Вона залежить від кваліфікації працівника та складності обладнання, яке він обслуговуватиме, і триває не менше ніж шість змін.

Протиаварійні тренування на робочих місцях мають проходити оперативні та оперативно-виробничі працівники споживача. Такі тренування проводять раз на квартал під керівництвом особи, відповідальної за електрогосподарство.

Перевірка знань з електробезпеки

Для перевірки знань з електробезпеки керівник споживача наказом призначає комісії з перевірки знань — центральну комісію споживача та комісії в окремих структурних підрозділах підприємства. Він також установлює перелік працівників, які проходять перевірку знань.

Центральну комісію очолює керівник споживача або його заступник, який відповідає за організацію роботи з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів. До складу комісії входять особа, відповідальна за електрогосподарство; спеціалісти підрозділу відповідного підприємства з охорони праці; представники юридичних, виробничих, технічних служб; представник профспілки або уповноважена працівниками особа з питань охорони праці.

Комісії в окремих структурних підрозділах підприємства очолюють керівники або заступники керівників відповідних підрозділів, які пройшли перевірку знань у центральній комісії споживача, або особа, відповідальна за електрогосподарство.

Перевірку знань з технічної експлуатації електроустановок споживачів проходять:

  • працівники споживачів, що експлуатують електроустановки, для яких електрична енергія використовується на підставі договору;
  • працівники електропередавальних організацій, які оформлюють акти огляду електроустановок споживачів та обстежують технічний стан електроустановок побутових споживачів, виконують інші роботи щодо експлуатації електроустановок споживачів.

Навчання працівників з електробезпекиПам’ятайте, допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань у визначені строки, заборонено!

Перевірку знань кожного працівника проводять індивідуально за затвердженими керівником центральної комісії споживача з перевірки знань білетами або за допомогою тестування з наступним опитуванням.

Результати перевірки оформлюють протоколом та записують у журналі перевірки знань.

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді