Розробляємо План роботи служби охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для ефективної роботи служба охорони праці розробляє план заходів з охорони праці. ✔ Які питання мають бути охоплені в ньому у 2022 році, які заходи та терміни передбачені? Скачайте план роботи служби з охорони праці на 2022 рік, підготовлений експертом, та дізнайтеся відповіді на ці та інші актуальні питання.
План роботи служби охорони праціскачати зразок на 2022 рік

планування заходів з охорони праці

 

Служба охорони праці підприємства виконує роботу відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем. Це вказано у п. 5.1 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255.

Планування заходів з охорони праці — це організаційний управлінський процес, який здійснюється з метою забезпечення прав працівників на безпечні і здорові умови праці.

Під час планування відбувається обґрунтування рішень і фактично для їх реалізації проводиться розподіл відповідних ресурсів (матеріальних, фінансових, людських, інформаційних і часових).

Як спланувати роботу СОП: покроковий алгоритм

План роботи служби з охорони праці на рік

План організаційно-технічних заходів з охорони праці на рік має бути конкретним та пов’язаним з наявними обсягами і джерелами фінансування, оскільки грошові й матеріальні ресурси, передбачені на виконання конкретних заходів з ОП, забороняється використовувати з іншою метою.

Один із прикладів планування на строк понад рік — увідповіднення виробничого обладнання вимогам безпеки. Це передбачають Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затверджені наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 2072.

До довгострокового планування також можна віднести комплексні заходи для підвищення рівня охорони праці.

План роботи служби з охорони праці Важливо!

СОП варто мати не лише затверджений роботодавцем загальний план роботи на рік, а й уточнений план робіт на квартал або на місяць. Уточнений план враховуватиме роботи зі щорічного плану та додаткові роботи у разі нещасних випадків, аварій, необхідності участі в перевірках органів державного нагляду тощо.

Радимо скачати план роботи служби охорони праці на рік, наведений на початку статті, щоб вам не довелося розробляти його самотужки. З урахуванням специфіки роботи конкретного суб’єкта господарювання, кадрового укомплектування служби охорони праці та інших чинників план роботи служби охорони праці на підприємстві можна доповнити або модифікувати.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді