Як правильно скласти наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами

Автор
керівник групи експертів із кадрових питань
Законодавство зобов’язує роботодавців інформувати працівників про умови праці робочому місці. Якщо вони несприятливі — потрібно це вказати у наказі про прийняття на роботу. Як скласти наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці без помилок, дізнайтеся зі статті.
Зразок наказу про прийняття на роботу зі шкідливими умовами

 

На всіх підприємствах, в установах, організаціях необхідно створити безпечні та нешкідливі умови праці. Адже умови праці — важливий аспект будь-якої роботи, який має вплив на здоров'я працівника. 

Створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці згідно з нормативно-правовими актами, а також забезпечити дотримання законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці — обов'язок роботодавця.

Також, згідно з Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП), перш ніж працівник почне виконувати роботу відповідно до укладеного трудового договору, роботодавець має під підпис проінформувати його про умови праці (п. 1 ч. 1 ст. 29 КЗпП).

Якщо умови праці несприятливі, потрібно вказати про це в наказі про прийняття та ознайомити з ним працівника.

Шкідливі умови праці на підприємстві: що повинен робити роботодавець

Наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами

Керівник підприємства може оформити наказ про прийняття на роботу за формою П-1 чи за формою, яка відмінна від типової.

У формі П-1 є рядок «Умови праці (згідно з атестацією робочих місць)» (наказ Держстату від 05.12.2008 № 489). Потрібно пам'ятати: якщо робоче місце атестоване, а умови праці несприятливі, за якою формою не складали б наказ, він має містити інформацію про це. У наказах за формою, що відмінна від типової, потрібно вказувати показники, визначені типовою формою.

Наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами оформлюють на бланку підприємства. Під час складання наказів з кадрових питань також можна послуговуватися міжгалузевими типовими уніфікованими формами, що затверджені в установленому порядку (п. 2 гл. 9 розд. ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5; далі — Правила № 1000/5).

Із наказом із кадрових питань працівника ознайомлює кадровик. На першому примірнику чи спеціальному бланку (аркуші) ознайомлення працівник залишає свій підпис і дату ознайомлення. Якщо роботодавець ознайомив працівника з наказом, у якому вказав несприятливі умови, то вважається, що він виконав обов’язок щодо інформування.

Як вказувати несприятливі умови праці в наказі

При оформленні наказу про прийняття на роботу зі шкідливими умовами потрібно орієнтуватися на відомості із розділу ІІІ Карти умов праці, яка узагальнює результати атестації робочих місць за умовами праці.

Атестацію робочих місць проводять відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442). 

Основна мета атестації — врегулювати відносини між роботодавцем і працівниками щодо реалізації їхніх прав на здорові та безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах. 

Відомості про результати атестації робочих місць заносять до Карти умов праці (п. 8 Порядку № 442). Її оформлює атестаційна комісія після того, як атестована лабораторія, з якою підприємство уклало договір, провела гігієнічні дослідження.

Форма Карти наведена у додатку 2 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41. Перш ніж заповнювати Карту, необхідно ознайомитися з Інструкцією щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, що затверджена наказом Мінпраці та МОЗ від 30.11.1992 № 06-41-48.

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді