План роботи начальника відділу охорони праці на І квартал 2022 року

Службі охорони праці варто мати затверджений роботодавцем загальний план роботи на рік і уточнений план робіт на квартал. Скачайте зразок плану роботи начальника відділу охорони праці на І квартал 2022 року.

Служба охорони праці підприємства виконує роботу відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем. На це вказує п. 5.1 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255.

План роботи начальника відділу охорони праці на І квартал 2022 року

Кошти на охорону праці: скільки і на що витрачати

Щоб робота була ефективною, плануйте її заздалегідь. Розробіть план роботи служби охорони праці на рік. Таке планування належить до довгострокового.

Також до довгострокового планування можна віднести комплексні заходи для підвищення рівня охорони праці.

Поточне планування передбачає заплановані заходи у розділі «Охорона праці» колективного договору, щорічні плани робіт для СОП і комісії, яка здійснює адміністративно-громадський контроль.

До оперативного (квартального, місячного) планування належать уточнені плани робіт для СОП, керівників структурних підрозділів на поточний період і плани щодо усунення причин аварій, нещасних випадків, професійних захворювань тощо.

Скористайтеся готовим зразком плану роботи начальника відділу охорони праці на перший квартал 2022 року, наведеним на початку статті. За потреби на його основі можна розробити план роботи інженера з охорони праці на квартал.

Центральна частина статичний блок 2