Допуск працівника до робіт з підвищеною небезпечністю

Керівник підприємства повинен знати, як допустити працівника до робіт з підвищеною небезпечністю. У статті ви знайдете покроковий алгоритм, який допоможе уникнути порушень.

 

Робота з підвищеною небезпекою — робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю (п. 1.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15).

На будь-якому підприємстві, діяльність якого передбачає виконання небезпечних робіт, потрібно затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою.

 

Алгоритм допуску працівника до робіт з підвищеною небезпечністю

Щоб допустити до самостійної роботи працівників, яких залучають до робіт з підвищеною небезпекою, та таких, де є потреба у професійному доборі, дотримуйтеся такого порядку дій:

  1. Видайте наказ про прийняття працівника на роботу;
  2. Ознайомте працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою (робочою) інструкцією, результатами атестації робочого місця за умовами праці, колективним договором за наявності;
  3. Направте працівника на медичний огляд;
  4. Проведіть для працівника вступний інструктаж з питань охорони праці;
  5. Проведіть спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. За необхідності навчання з електробезпеки, з пожежно-технічного мінімуму;
  6. Проведіть первинний інструктаж на робочому місці з питань охорони праці;
  7. Організуйте стажування працівника протягом 2-15 змін. Попередньо видайте наказ про допуск до стажування.
  8. Допустіть працівника до самостійної роботи видайте відповідний наказ.

На які види робіт із підвищеною небезпекою оформлювати наряд-допуск

 

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді