Проводимо первинний інструктаж з ОП

UA RU
Автор
головний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області, експерт з питань охорони праці
Коли потрібно проводити первинний інструктаж з охорони праці на підприємстві? Якими нормативними актами передбачено його проведення? За якою програмою проводити цей інструктаж? Щоб ви не ламали голову над цими питаннями, готові відповіді та зразки для скачування — у статті.

Перелік інструктажів з охорони праці, які повинні проходити працівники під час прийняття на роботу та протягом роботи, наведено у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про охорону праці» заборонено допускати до робіт працівників, зокрема посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Відповідальність за організацію і проведення інструктажів несе роботодавець.

Якщо на час дії воєнного стану підприємство не працює, не потрібен окремий документ для перенесення строків проведення інструктажів з охорони праці. Щоб перенести строки проведення інструктажів з питань охорони праці, достатньо наказу керівника, відповідно до якого працівники тимчасово не працюють: простій, відпустка, призупинення дії трудового договору тощо.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

Особливості проведення первинного інструктажу

Первинний інструктаж на робочому місці потрібен для того, щоб ознайомити працівника з локальними нормативними актами й інформаційними матеріалами, які безпосередньо стосуються його роботи. Його проводять працівнику в перший робочий день перед тим, як він почне виконувати свої функціональні обов’язки, але в межах робочого часу, встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Інструктаж можна проводити індивідуально або з групою осіб одного фаху за інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Заняття відбуваються у формі лекції, бесіди, під час яких використовують технічні засоби навчання, схеми структурних підрозділів підприємства, схеми устаткування, плакати, навчальні посібники, схеми евакуації у разі пожежі, відеоматеріали тощо.

Після первинного інструктажу особа, яка його проводила, перевіряє теоретичні знання — опитує усно або за допомогою технічних засобів, а також набуті навички з безпечних методів праці. Працівник має продемонструвати належний рівень теоретичних знань і набуті навички з безпечних методів праці.

Якщо працівник відповів на запитання, показав навички й прийоми, як безпечно виконувати роботу, його вважають таким, що пройшов первинний інструктаж. Після цього він може переходити до самостійної роботи. Працівника, який показав незадовільні результати перевірки знань і навичок, до самостійної роботи не допускають. Протягом 10 днів він має пройти повторний інструктаж і перевірку знань.

Первинний інструктаж з охорони праці на підприємстві Дізнайтеся, чи проводити інструктажі та навчання працівникам на реорганізованому підприємстві

Хто проходить первинний інструктаж на робочому місці

Типовим положенням передбачено (п. 6.4.), що первинний інструктаж проходять:

  • працівники, яких прийняли на постійну або тимчасову роботу на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
  • працівники, які виконуватимуть нову для них роботу;
  • працівники, яких перевели з одного структурного підрозділу до іншого;
  • працівники у відрядженні, які беруть участь у виробничому процесі на підприємстві.

Також первинний інструктаж проводять учням, студентам, курсантам, слухачам навчальних закладів, які:

  • проходять трудове або професійне навчання;
  • під час навчальних завдань використовують механізми, інструменти, матеріали тощо.

Якщо підприємство змінює свою структуру, то проходити працівникам первинний інструктаж не потрібно, за умови, що не змінилися: назви підрозділів, назви посад їхніх керівників і назви професій працівників відділів, офісне обладнання та приміщення.

Хто проводить первинний інструктаж з охорони праці

Первинний інструктаж на робочому місці проводять за розпорядженням (вказівкою) головного інженера підприємства, керівників структурних підрозділів, інженера з охорони праці.

Його проводить безпосередній керівник робіт (майстер, виконроб, механік, завідувач господарства тощо), для адміністративно-технічного персоналу, технічних виконавців — завідувач господарства або особа, на яку поклали обов’язки завідувача господарства.

Перелік питань первинного інструктажу

Для проведення первинного інструктажу безпосередній керівник робіт розробляє відповідну програму, яка складається лише з локальних нормативних актів й інформаційних матеріалів із охорони праці, що стосуються професії (посади), для якої її розроблено. Програма первинного інструктажу не містить вимог безпеки під час виконання робіт. Їх зазначають в інструкції з охорони праці за професіями (посадами) або видами виконуваних робіт.

Де фіксують результати первинного інструктажу

Той факт, що працівник пройшов первинний інструктаж на робочому місці, і його допустили до роботи фіксують у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Запис робить особа, яка проводила інструктаж. Сторінки журналу реєстрації інструктажів обов’язково пронумеровують, прошнуровують і скріпляють печаткою за її наявності.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді