Заповнюємо журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

UA RU
Автор

Шевчук Леонід

викладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст», Фастів
Зі статті ви дізнаєтеся, як вести журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці у 2023 / 2024 роках та які існують вимоги до заповнення журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Також ви зможете скачати бланк журналу та зразок його заповнення.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці — це важливий документ, ведення якого передбачене законодавством. Він є підтвердженням того, що такі інструктажі проводилися на підприємстві. Бланк журналу реєстрації інструктажів з охорони праці, чинний у 2023 році, ви можете скачати нижче. У разі оновлення законодавства у 2024 році ми опублікуємо нову форму журналу. Тож залишайтеся з нами і в наступному році!

Нормативне регулювання

Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктажі з охорони праці та перевірку знань.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, має внести запис до журналу реєстрації інструктажів. Його форма наведена у додаку 6 Типового положення. Однак для реєстрації вступного інструктажу потрібно завести окремий журнал.

Заповнюємо Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місціЗверніть увагу! В журнал інструктажів з охорони праці не обов’язково вносити записи про проведення цільового інструктажу, якщо його проводять перед виконанням робіт, що потребують оформлення наряду-допуску. Тоді інформація про цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці допомагає відстежувати, коли і для кого вони проводилися. Під час перевірок він є одним із доказів того, що на підприємстві дотримуються вимог охорони праці, передбачених законодавством.

Строки зберігання журналу 

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці зберігаються в службі охорони праці підприємства в належному стані, зручному для використання та надання для перевірки органам державного нагляду.

Термін зберігання журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці — 10 років з моменту закінчення.

Як вести журнал реєстрації інструктажів

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Зразок заповнення

Журнал інструктажів з охорони праці зобов’язаний вести безпосередній керівник робіт / начальник структурного підрозділу / майстер (п. 6.8 та 6.10 Типового положення). Сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

Заповнення Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Як заповнювати журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на підприємстві складається з 12 граф, у кожній з яких вказують певні дані. Зупинимося детальніше на кожній із цих граф та розглянемо особливості їх заповнення.

Номер графи

Дані

1

Порядковий номер.

2

Дата проведення інструктажу.

3

Ім’я і прізвище працівника, який проходив інструктаж.

4

Професія чи посада у штатному розписі працівника, який проходить інструктаж.

Якщо інструктаж проходив практикант, після назви професії в дужках запишіть: «практикант» або «студент-практикант».

5

Вид інструктажу, номер і назва інструкції, за якою його проводять. 

Кожну інструкцію з охорони праці, з якою ознайомились працівники, записуйте окремим рядком.

6

Причина проведення позапланового інструктажу (наприклад, перерва в роботі понад 30 днів для робіт
з підвищеною небезпекою) або причина цільового інструктажу.

У іншому разі у графі ставте прочерк.

7

Ім’я і прізвище особи, яка проводила інструктаж.

8

Підписи осіб: яку інструктували та яка проводила інструктаж.

9

10

Кількість змін, дати стажування/дублювання та підпис особи, що його пройшла.

У разі проведення інструктажів у цих графах ставте прочерки.

11

12

Підпис особи, яка перевіряла знання працівника та допустила його до самостійної роботи після відповідного інструктажу та, у необхідному випадку, обов’язкового стажування (дублювання).

Працівники, яких залучають до робіт з підвищеною небезпекою та таких, де є потреба у професійному доборі, зобов’язані під час прийняття на роботу (а потім щорічно) проходити:

  • спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
  • стажування на робочому місці — під час прийняття на роботу та первинного інструктажу на робочому місці.

Керівник суб’єкта господарювання видає наказ про допуск таких працівників до самостійної роботи. У цьому випадку у стовпчику 12 журналу зробіть ще й запис номеру наказу, за яким працівник допущений до роботи.

Такий запис слід зробити в журналі один раз — після первинного інструктажу й стажування.

  

Якщо в журналі реєструють позаплановий інструктаж, то вказують також причину його проведення. Проведення позапланового інструктажу не скасовує необхідності проведення чергового повторного інструктажу.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

Заповнення графи 12 журналу реєстрації інструктажів з охорони праці

Як правильно вести журнали з охорони праці — таке питання хвилює всіх, хто не хоче припуститися помилки. Найбільше питань виникає у зв’язку із заповненням останньої графи журналу. Зокрема, чи треба заповнювати графу 12 при проведенні інструктажів? Чи заповнюється ця графа при стажуванні (дублюванні)?

З урахуванням вимог Типового положення пропонуємо такий алгоритм дій щодо перевірки знань з питань охорони праці працівника та його допуску до роботи:

1) Працівник проходить вступний інструктаж з питань охорони праці у спеціаліста з охорони праці підприємства.

2) Працівник проходить (спеціальне) навчання та перевірку знань з питань охорони праці (у навчальному закладі або на підприємстві).

3) Працівник проходить первинний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці.

4) Безпосередній керівник робіт допускає працівника до стажування (на підставі наказу про допуск до стажування, під наглядом наставника, без права самостійної роботи).

5) Після проходження стажування безпосередній керівник робіт перевіряє знання працівника за програмою стажування і за чинними на підприємстві інструкціями з охорони праці (з огляду на те, що стажування передбачено тільки під час первинного інструктажу), та може прийняти одне з таких рішень:

  • якщо результати перевірки знань задовільні — заповнити графу 12 журналу реєстрації інструктажів з охорони праці та допустити працівника до самостійної роботи (на підставі наказу (розпорядження) про допуск до самостійної роботи);
  • якщо результати перевірки знань незадовільні — направити працівника не менше ніж через 10 днів на повторну перевірку знань з питань охорони праці у комісії підприємства, а надалі керуватися рішенням цієї комісії: якщо працівник успішно пройшов перевірку знань, заповнювати графу 12 журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці та допускати працівника до самостійної роботи (на підставі відповідного наказу або розпорядження); якщо працівник не пройшов перевірки знань, то не заповнювати графи 12 журналу та не допускати його до роботи.

Заповнюємо Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці Дізнайтеся, чи проводити стажування працівнику, якого перевели на нову посаду

Потрібно також враховувати вимоги пункту 7.9 Типового положення, відповідно до якого після завершення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівника допускають до самостійної роботи, про що вноситься запис у журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці. На підставі цього можна дійти висновку, що графи 10, 11, 12 стосуються стажування (дублювання).

Крім того, якщо переглянути форму журналу попередньої редакції Типового положення від 17.02.1999 № 27, бачимо, що графи 10, 11 і 12 входять до блоку «Стажування на робочому місці». Тобто графа 12 «Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)» стосується лише стажування.

Можна припустити, що при розробленні чинного Типового положення до форми журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці вкралася технічна помилка: випадково з’явилася зайва лінія, що повністю відокремила графу 12 від блоку «Стажування на робочому місці». Якби це було зроблено невипадково, то логічно, що у чинному Типовому положенні з’явилася б нова нормативна вимога щодо заповнення графи 12 при проведенні інструктажів, яка була відсутня у попередніх редакціях. Однак такої вимоги чинним Типовим положенням не передбачено.

Очевидним є те, що основна мета, яку ставили розробники Типового положення стосовно графи 12 журналу, — запобігти допуску некомпетентних новоприйнятих працівників до самостійного виконання робіт підвищеної небезпеки. Основна мета періодичної перевірки знань з питань охорони праці — виявлення некомпетентних працівників у процесі виробничої діяльності підприємства. Для того, щоб на підприємствах не виникало неоднозначностей з приводу заповнення графи 12 журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці при стажуванні (дублюванні) та проведенні інструктажів на робочому місці, необхідно, щоб до Типового положення були внесені відповідні зміни (доповнення).

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Як виправити неправильний запис у журналі

Іноді у журналі реєстрації інструктажів з'являється помилковий запис. Як виправити його, не порушуючи нормативно-правові акти з охорони праці? На жаль, чинне законодавство не містить роз'яснень з цього приводу.

Тому радимо діяти так: під неправильним (помилковим) записом написати, наприклад:

«Запис у пункті 10, зроблений із помилками (помилково), вважати недійсним. Начальник виробництва — Андрій Конівенко»

У наступному пункті потрібно зробити правильний запис.

Виправлення до журналу реєстрації інструктажів має вносити посадова особа, яка проводила відповідний інструктаж і припустилась помилки.

Ведення журналу реєстрації інструктажів під час воєнного стану

В умовах війни деякі працівники виконують свої обов'язки віддалено. Однак незалежно від того, йдеться про дистанційну чи надомну роботу, роботодавець має забезпечити виконання вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці». Зокрема таким працівникам потрібно систематично проводити інструктаж (навчання) з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання ними обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.

Щоб підтвердити проведення інструктажу (навчання), роботодавець і працівник обмінюються відповідними електронними документами.

Перелік документів з охорони праці, які мають бути на підприємстві

Так само, як і у випадку проведення інструктажів на робочому місці, особа, яка проводить їх дистанційно, робить про це запис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. зміст

Центральна частина статичний блок 2