Як організувати стажування (дублювання) на робочому місці

UA RU
Автор
експерт із питань охорони праці та пожежної безпеки, адвокат, Київ
У статті разом з експертом з’ясуємо, як організувати проведення стажування, хто його має проходити, кого можна увільнити від його проходження та за яких умов працівника допустять до самостійної роботи.

Нормативне регулювання

Як провести стажування (дублювання) новоприйнятих працівників на робочому місці, визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Детальніше про організацію стажування на робочому місці

Хто має проходити стажування

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи мають пройти:

  • стажування протягом не менше ніж 2—15 змін
  • або дублювання протягом не менше ніж 6 змін.

До проведення як стажування, так і дублювання залучаються кваліфіковані працівники.

Стажування — набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці на підприємстві після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого працівника.

Стажування на робочому місці проводять для працівників, яких приймають, щоб ті виконували роботи підвищеної небезпеки. Однак на розсуд роботодавця стажування можуть провести і для інших працівників.

Працівники, які забезпечують безаварійну роботу об’єктів підвищеної небезпеки або виконують роботи підвищеної небезпеки, до початку самостійної роботи проходять дублювання. У цей період вони обов’язково мають пройти протиаварійні та протипожежні тренування відповідно до плану ліквідації аварій.

Дублювання — самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

Допуск до стажування (дублювання) оформлює наказом (розпорядженням) роботодавець. У ньому визначають тривалість стажування (дублювання) та вказують прізвище працівника, який відповідає за проведення стажування (дублювання).

Керівник підприємства визначає перелік посад і професій працівників, які мають проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Законодавство не вимагає, щоб на підприємстві розробляли спеціальне положення про стажування. Однак, у положенні підприємства про навчання з питань охорони праці можна передбачити розділ «Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи».

Як проводять стажування працівників

Стажування (дублювання) проводять за програмами для конкретної професії, які розробляють на підприємстві відповідно до функціональних обов’язків працівника та узгоджують зі службою охорони праці підприємства і керівником (фахівцем) із правових питань (п. 2.2, 2.8 Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132). Затверджує такі програми роботодавець (керівник структурного підрозділу). 

Під час стажування працівники мають виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачають їхні функціональні обов’язки.

Під час стажування (дублювання) працівник має:

  • закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій із охорони праці;
  • оволодіти навичками орієнтуватися у виробничих ситуаціях у нормальних та аварійних умовах;
  • засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси й обладнання та методи безаварійного керування ними, щоб забезпечити безпеку праці.

Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу й характеру роботи та кваліфікації працівника.

Як працівника допускають до роботи після стажування

Коли завершили стажування (дублювання), проводять перевірку знань із питань охорони праці.

За умови задовільних результатів перевірки знань із питань охорони праці роботодавець (керівник структурного підрозділу) своїм наказом (розпорядженням) допускає працівника до самостійної роботи.

Про те, що працівника допустили до самостійної роботи, роблять запис у журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.

Якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних і протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом можуть продовжити на строк не більше ніж дві зміни.

Як організувати стажування (дублювання) на робочому місці Як організувати стажування водіїв транспортних засобів

Роботодавець має право увільнити працівника від стажування/дублювання, якщо працівник:

  • має стаж роботи за професією не менше ніж три роки;
  • переходить з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються (п. 7.5.Типового положення).

Для того щоб увільнити працівника від стажування/дублювання, роботодавець видає наказ або розпорядженням.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді