Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для реєстрації усіх інструкцій з охорони праці, які вводяться в дію на підприємстві, потрібно завести Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. Скачайте готовий зразок такого журналу.

Зразок Журналу реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. Зразок

Інструкції з охорони праці розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва. Також у них мають враховуватися вимоги безпеки, викладені в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств — виготовлювачів устаткування, яке використовується на підприємстві.

Чи погоджувати з юрисконсультом інструкцію з питань охорони праці

Примірники інструкцій видають працівникам безпосередні керівники робіт, коли проводять первинний інструктаж у порядку, встановленому роботодавцем, або розміщують їх на робочих місцях. Такий порядок роботодавець установлює внутрішнім локальним нормативним актом — наприклад, Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Усі інструкції з охорони праці на підприємстві, які вводяться в дію, повинні бути зареєстровані службою охорони праці у Журналі реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві у порядку, встановленому роботодавцем.

Як заповнювати журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві

Форма Журналу реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві наведена у додатку 4 до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9.

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці повинен містити таку інформацію:

  • дата видачі;
  • код або номер інструкції;
  • назва інструкції;
  • підрозділ (служба), якому (якій) видано інструкцію;
  • кількість виданих примірників;
  • посада, прізвище, ініціали одержувача інструкції;
  • підпис одержувача інструкції.

Журнал реєстрації інструкцій з ОП входить до переліку обов’язкових документів, які мають бути на підприємстві. Крім нього, СОП має вести такі журнали:

Не відкладайте надовго ці журнали — своєчасно робіть у них записи, заповнюйте всі графи, щоб уникнути штрафів при перевірці.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді