Обов’язкові журнали з охорони праці на підприємстві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Які журнали з охорони праці повинні бути на підприємстві? Як правильно вести журнали з охорони праці? Де взяти бланки журналів з охорони праці та зразки журналів з охорони праці? Аби вам не довелося довго шукати відповіді на ці та інші запитання, ми зібрали всі журнали, розміщені на нашому порталі, в одній статті

Журнали з охорони праці — важлива складова роботи особи, відповідальної за охорону праці на підприємстві. Вони використовуються для реєстрації інструктажів, обліку теоретичного навчання, реєстрації приписів та перевірок. У статті ми наводимо перелік журналів з охорони праці, без яких не обійтися на підприємстві.

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Крім того, ви знайдете:

 • коротку інформацію про вимоги до заповнення журналів з охорони праці;
 • форми журналів з охорони праці;
 • а також зможете скачати Журнали з охорони праці, необхідні для роботи.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Про проведення первинного, повторного, позапланового чи цільового інструктажів потрібно зробити запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Запис вносить працівник, який проводив інструктаж. Сторінки журналу потрібно пронумерувати, прошнурувати і скріпити печаткою.

Журнал складається з 12 граф, у кожній з яких вказують такі дані:

 • порядковий номер проведення інструктажу;
 • дата проведення;
 • прізвище та ініціали працівника, який проходив інструктаж, його професія чи посада у штатному розписі;
 • вид інструктажу, а також номер та назва інструкції, за якою його проводять;
 • причина проведення позапланового або цільового інструктажу;
 • прізвище та ініціали особи, яка проводила інструктаж;
 • та інші.

Журнал обліку теоретичного навчання з охорони праці

Нормативно-правовими актами не встановлено типових форм документації для обліку навчання з питань охорони праці. Відповідно й порядку їх ведення також немає. Тому кожен роботодавець може самостійно обрати або розробити ці форми. Це стосується й журналу обліку теоретичного навчання з охорони праці.

У цьому журналі викладачі здійснюють облік навчальних занять. Вони вносять у журнал таку інформацію:

 • дату/час;
 • зміст проведених занять;
 • відвідування занять слухачами;
 • виконання робочих навчальних планів та програм;
 • та ін.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці

Всі інструкції з охорони праці на підприємстві, які вводяться в дію, повинні бути зареєстровані службою охорони праці в спеціальному журналі визначеного зразка (Додаток 6 до наказу № 9 від 29.01.1998 Держпраці та Мінсоцполітики) у порядку, встановленому роботодавцем.

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

Видача інструкцій з охорони праці керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства проводиться службою охорони праці з реєстрацією у відповідному журналі обліку. Зразок цього журналу міститься у Додатку 7 до наказу Держпраці та Мінсоцполітики № 9 від 29.01.1998.

Журнал реєстрації приписів служби охорони праці

Згідно з розділом 4 «Права працівників служби охорони праці» Типового положення про службу охорони праці спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи за формою 1-ОП щодо усунення виявлених порушень, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Нормативно-правовими актами не встановлено форми журналу реєстрації приписів. Радимо скористатися формою журналу реєстрації приписів служби охорони праці, розміщеною на нашому порталі.

Журнал реєстрації перевірок контролюючими органами

Журнал реєстрації перевірок зберігається на підприємстві. Якщо суб’єкт господарювання має окремо розташовані філії або представництва, то в кожному з них ведуться свої реєстраційні журнали для перевірок. Журнал не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.

Представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов’язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис. Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі є підставою для недопущення її до проведення перевірки.

Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі — Порядок).

Нещасні випадки реєструються роботодавцем у журналі за формою, наведеною у Порядку. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві зберігається на підприємстві протягом 45 років.

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

Реєстрація та облік випадків профзахворювань (отруєнь) ведеться у журналі обліку професійних захворювань (отруєнь) за формою згідно з додатком до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві:

 • на підприємстві, у робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і в закладах державної СЕС на підставі повідомлень за формою П-3 та актів за формою П-4;
 • у лікувально-профілактичних закладах на підставі медичних висновків лікарсько-експертної комісії спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу, а також повідомлень за формою П-3.

Журнал обліку та зберігання засобів захисту

На підприємствах та їх підрозділах, де використовуються засоби захисту (ЗІЗ), необхідно вести спеціальну картку обліку, що наведена у додатку 1 Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ.

Нормативні акти, які регулюють облік та видачу ЗІЗ, будуть різними, залежно від сфери діяльності підприємства. Це зумовлено специфікою виробництва та ЗІЗ, які потрібні для безпечної роботи працівників. Сторінки Журналу обліку та зберігання засобів захисту повинні бути пронумеровані, прошнуровані та завізовані відповідальною особою і печаткою організації.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ведеться на кожному підприємстві відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

Особа, яка провела інструктаж, та проінструктований працівник мають поставити у журналі свої підписи.

Журнали обліку виконаних робіт протипожежного призначення

Під час провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат зобов’язаний вести журнали обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення за формою згідно з додатками 5—10 до Загальних вимог щодо провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою КМУ від 23.11.2016 № 852 (далі — Постанова № 852).

З метою ведення обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення ліцензіатом ведеться відповідний журнал (у паперовому або електронному вигляді), який заповнюється після виконання (надання) таких робіт (послуг) протягом трьох робочих днів з дня підписання актів їх виконання (надання). Строк зберігання журналу становить 5 років після закінчення його ведення.

Згідно з додатками 5—10 до Постанови № 852 окремі журнали ведуться для обліку таких робіт та послуг:

 • монтаж систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень, протидимного захисту;
 • наданих послуг протипожежного призначення;
 • робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники усіх типів) та ін.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді