Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

UA RU
Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Як вести журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці — розповідаємо у статті. Також ви можете скачати актуальний зразок журналу видачі інструкцій з охорони праці.

Вимоги до змісту, побудови та викладу інструкцій з охорони праці визначає Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (далі — Положення № 9). Вони мають бути за професіями та видами робіт.

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

Інструкції розробляють відповідно до переліку інструкцій, який складає служба охорони праці підприємства. Однак законодавство не покладає обов'язок щодо розробки інструкцій ні на СОП, ні на інженерів з охорони праці. Згідно з пунктом 4 розділу IV Положення № 9 необхідні інструкції розробляють або переглядають безпосередні керівники робіт, відповідальні за своєчасне їх виконання (начальники виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших підрозділів підприємства).

Керівники робіт видають працівникам примірники інструкцій під час проведення первинного інструктажу в порядку, встановленому роботодавцем, або розміщують їх на робочих місцях. Їх обов’язково повинні дотримуватися працівники відповідних професій або виконавці відповідних робіт на підприємстві.

Роботодавець має:

  • здійснювати загальне керівництво розробленням/переглядом інструкцій;
  • затвердити інструкції своїм наказом;
  • контролювати, щоб працівники дотримували вимог інструкцій (п. 4 розд. І, п. 3 розд. IV, п. 8 розд. І Положення № 9).

Уведені в дію інструкції видають/тиражують у вигляді:

  • брошур — для безпосередньої видачі керівникам структурних підрозділів та працівникам;
  • односторонніх аркушів чи плакатів — для розміщення на робочих місцях або у виробничих дільницях.

Повний комплект інструкцій зберігається в паперовому вигляді або на електронних носіях у доступному для працівників місці, яке визначає роботодавець, виходячи з міркувань зручності ознайомлення з ними.

Інструкції, які вводять у дію (переглядають) на підприємстві, СОП реєструє в Журналі реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві в порядку, встановленому роботодавцем. 

Примірники інструкцій СОП видає керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Як вести журнал видачі інструкцій з охорони праці

У журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві фіксують підрозділи (служби) підприємства та посади осіб, що отримали інструкції з ОП, а також кількість примірників за формою додатка 5 до Положення № 9. Крім того, журнал має містити таку інформацію:

  • дата видачі інструкції;
  • код або номер інструкції;
  • назва інструкції;
  • посада, прізвище, ініціали одержувача інструкції;
  • підпис одержувача інструкції.

Кожен керівник структурного підрозділу повинен мати комплект примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу, а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.зміст

Центральна частина статичний блок 2