Наряд-допуск на проведення газонебезпечних робіт

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У яких випадках потрібен наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт? Хто його видає та на який термін? У статті ви знайдете фахові відповіді на ці та інші питання щодо оформлення наряду-допуску та зможете скачати наряд-допуск на проведення газонебезпечних робіт.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Порядок видачі дозволів, а також переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки (далі — Порядок) затверджені постановою КМУ від 26.10. 2011 № 1107 (у редакції постанови від 03.03.2020 № 207).

У Порядку вказано, що газонебезпечні роботи належать до робіт підвищеної небезпеки. Крім того, цей вид робіт зараховано до робіт із підвищеною небезпекою також і Переліком, що затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

Як виконувати роботи підвищеної небезпеки

До газонебезпечних робіт належать роботи пов’язані з оглядом, очищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного обладнання і комунікацій, зокрема і роботи, які проводяться всередині ємностей: резервуарів, цистерн та іншого аналогічного обладнання, а також роботи, що проводяться в колекторах, тунелях, колодязях та в інших аналогічних місцях, під час проведення яких у робочу зону можуть виділятися вибухо- і пожежонебезпечні або шкідливі пари, гази та інші речовини, що можуть спричинити вибух, загоряння або завдати шкоди організму людини.

Також газонебезпечними є роботи в умовах недостатнього вмісту кисню, коли об’ємна частка кисню становить менше 20 відсотків.

До виконання газонебезпечних робіт допускаються особи старші 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань до виконання цього виду робіт та навчені безпечним методам і прийомам робіт, застосуванню засобів індивідуального захисту, правилам і прийомам надання домедичної допомоги потерпілим, а також які пройшли перевірку знань в установленому порядку.

Зверніть увагу! На кожному підприємстві повинна бути розроблена інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, з урахуванням конкретних виробничих умов. При цьому вимоги безпеки мають бути виписані в ній не нижче вимог, встановлених відповідною галузевою інструкцією.

Крім того, у кожному цеху (дільниці) підприємства має бути розроблений перелік газонебезпечних робіт, в якому зазначаються роботи, що проводяться з оформленням наряду-допуску, а також ті, які здійснюються лише з обов’язковою реєстрацією їх у відповідному журналі. Перелік газонебезпечних робіт повинен періодично, не рідше одного разу на рік, переглядатись і перезатверджуватись.

Кожна газонебезпечна робота, яка проводиться з оформленням наряду-допуску, включає декілька етапів, зокрема, підготовку об’єкта до проведення такої роботи і безпосереднє виконання.

На першому етапі здійснюються технічні та організаційні заходи. Організаційні заходи, зокрема, передбачають: призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт; видання наряду-допуску; підготовку робочих місць; допуск до робіт; нагляд під час виконання робіт; переведення працівників на інше робоче місце; оформлення перерв у роботі, закінчення роботи тощо.

Газонебезпечні роботи виконуються бригадою виконавців у складі не менше двох працівників. При цьому наряд-допуск видається на кожне місце і вид робіт кожній бригаді, яка їх проводить, та є чинним протягом однієї зміни.

Наряд-допуск оформлюють у двох примірниках. Забороняється заповнення наряду-допуску олівцем. Записи в обох примірниках повинні бути чіткими. Виправлення в тексті і підписи відповідальних осіб під копірку не допускаються.

Газонебезпечні роботи, які періодично повторюються та які є невід’ємною частиною виробничого процесу, з аналогічними умовами їх проведення, постійним містом і характером робіт, визначеним складом виконавців, можуть проводитись без оформлення наряду-допуску. Заходи безпеки при проведенні таких робіт повинні бути викладені в технологічних регламентах, інструкціях на робочих місцях або у спеціальній інструкції.

Особи, які підписали наряд-допуск, несуть відповідальність за правильність і повноту розроблених заходів з підготовки і проведення газонебезпечних робіт, зазначених у наряді-допуску, а також за належну кваліфікацію осіб, які були включені в наряд-допуск в якості керівників і виконавців газонебезпечних робіт.

У більшості галузей промисловості, зазвичай, встановлені свої правила і затверджені форми бланків наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки, зокрема і газонебезпечних. За наявності таких документів, необхідно керуватися ними.

Якщо ж такі правила відсутні, то вважаємо, що можна використовувати форму бланку наряду-допуску, наведену у Типовій інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), затвердженій 20.02.1985 Держгіртехнаглядом СРСР, яка досі є чинною.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді