Журнал обліку теоретичного навчання з охорони праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Журнал обліку теоретичного навчання: форма, бланк, інструкція та приклад заповнення журналу.

Нормативним документом, який встановлює вимоги до організації навчання з охорони праці, є Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення). Документ встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Щоб вести облік навчальної роботи з ОП на підприємстві, потрібні такі документи:

Нормативно-правовими актами не встановлено типових форм документації для обліку навчання з питань охорони праці. Відповідно й порядку їх ведення також немає. Тому кожен роботодавець може самостійно обрати або розробити ці форми. Це стосується й журналу обліку теоретичного навчання з охорони праці.

Журнали обліку теоретичного навчання

До журналу обліку теоретичного навчання може додаватися інструкція щодо його ведення.

У журналі викладачі здійснюють облік навчальних занять. Вони вносять в журнал таку інформацію:

  • дату/час;
  • зміст проведених занять;
  • відвідування занять слухачами;
  • виконання робочих навчальних планів та програм.

Також до журналів вносять дані про:

  • контрольні та практичні роботи;
  • консультації;
  • екскурсії та інші види навчальної роботи.

Ця облікова форма зберігається у працівника, який відповідає за організацію навчання.

Зразок оформлення журналу обліку теоретичного навчання

Титульний аркуш

Журнал обліку теоретичного навчання з охорони праці

Форма лівої сторінки журналу

Журнал обліку теоретичного навчання з охорони праці

Форма правої сторінки журналу

Журнал обліку теоретичного навчання з охорони працізміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді