Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

UA RU
Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.

Перевірку знань працівників із питань охорони праці на підприємстві здійснює комісія з перевірки знань підприємства. Це передбачено Типовим положенням про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Перед перевіркою знань на підприємстві для працівників організовують навчання: лекції, семінари та консультації (п. 3.7 Типового положення).

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з охорони праці

Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві затверджує наказом (розпорядженням) роботодавець. Організаційне забезпечення роботи комісії покладається на суб’єкт господарювання.

НПАОП 0.00-4.12-05 не містить вимогу щорічно видавати наказ про створення комісії. Документ поновлюють, якщо змінився склад комісії.

Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник. До їхніх службових обов’язків входить організація роботи з ОП, а за потреби — створення комісій в окремих структурних підрозділах, які очолюватиме керівник відповідного підрозділу або його заступник.

До складу комісії підприємства входять:

Комісію вважають правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Перш ніж виконувати свої обов’язки, усі члени комісії згідно з Типовим положенням проходять навчання та перевірку знань із ОП.

Члени комісії повинні скласти перелік питань для перевірки знань із охорони праці та екзаменаційні білети, які затверджує совїм наказом керівник підприємства.

Комісія з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві Зверніть увагу! Під час війни вимоги до організації навчання та перевірки знань з охорони праці не змінилися.

Вікторія Адамович головний редактор системи «Експертус Охорона праці»
Під час воєнного стану на підприємствах, де виконують роботи підвищеної небезпеки, є велика ймовірність виникнення аварійних ситуацій

Перевірка знань працівників комісією

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Результат перевірки знань працівників комісією оформлюється протоколом засідання комісії. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці становить не менше 5 років.

Організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на суб’єкт господарювання, яким проводилось навчання з питань охорони праці.

Якщо працівник, який виконує роботи підвищеної небезпеки, під час щорічної перевірки знань із ОП виявив незадовільні результати, спеціаліст СОП повинен подати доповідну записку керівнику підприємства та витяг із протоколу комісії. На підставі цих документів керівник видає наказ про відсторонення працівника від роботи. При цьому заробітну плату не зберігають, адже час простою з вини працівника не оплачують. Про це йдеться в частині четвертій статті 113 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Працівник, якого відсторонили від роботи, повинен протягом місяця пройти повторне навчання та перевірку знань із ОП. На це вказують стаття 18 Закону про охорону праці та пункт 3.15 Типового положення. За результатами повторної перевірки знань працівника комісія складає протокол. Якщо працівник виявив задовільні результати, його допускають до роботи наказом на підставі службової записки спеціаліста СОП і витягу з протоколу комісії.

Види захисних рукавиць  Як убезпечити підприємство, якщо підрядник не дотримує вимог безпекизміст

Центральна частина статичний блок 2