Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Нещасні випадки, які сталися на виробництві, роботодавець повинен внести у журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві. Скачайте бланк такого журналу, чинний у 2024 році, та дізнайтеся, як правильно його заповнювати.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах здійснюється відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок).

Як оформити матеріали розслідування нещасного випадку

Останні зміни до Порядку внесено постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2023 № 97. Нововведення 2023 року стосуються передусім порядку розслідування нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану.

Усі нещасні випадки та/або гострі професійні захворювання, аварії, що сталися на виробництві, реєструються у журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві.

Як заповнювати Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві

У Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві з працівниками потрібно вносити такі дані:

 • порядковий номер;
 • дата та час події;
 • прізвище, ім’я та по батькові потерпілого;
 • професія (посада) та структурний підрозділ, в якому працює потерпілий;
 • місце події (цех, дільниця, об’єкт тощо);
 • код виду події та причин настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) (відповідно до Класифікатора видів подій, причин, обладнання, устатковання, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії);
 • наслідки нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії), діагноз, кількість днів непрацездатності;
 • дата затвердження акта за формою Н-1 / дата направлення документів до Фонду соціального страхування;
 • заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам, гострим професійним захворюванням (отруєнням) (дата та номер розпорядчого документа);
 • відмітка про виконання заходів, дата;
 • дата видачі акта за формою Н-1, прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка його отримала;
 • прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи, яка зареєструвала нещасний випадок, гостре професійне захворювання (отруєння).

Зразок журналу реєстрації нещасних випадків на виробництві зберігається на підприємстві протягом 45 років.

У разі повторного розслідування (спеціального розслідування) та визнання акта за формою Н-1 попереднього розслідування недійсним, відповідні зміни вносяться і до Журналу реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді