Вимоги пожежної безпеки до об’єктів залізниці

Автор
заступник начальника відділу пожежно-профілактичної роботи Добровільного пожежного товариства України, Київ
Хто відповідає за пожежну безпеку на об'єктах залізниці, як утримувати приміщення для пасажирів, вокзали, станції, системи протипожежного водопостачання, як експлуатувати вагони та перевозити небезпечні вантажі, — дізнайтесь зі статті.

Вимоги до посадових осіб і персоналу

Пожежну безпеку підприємств, установ, організацій і об’єднань залізничного транспорту забезпечують їхні керівники та уповноважені ними особи, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації систем протипожежного захисту та пожежної техніки потрібно відобразити у посадових інструкціях, положеннях тощо. Посадові особи ознайомлюються з такими документами під підпис.

Особи, відповідальні за забезпечення пожежної безпеки

Локомотиви, моторвагонний рухомий склад і рефрижераторні секції (поїзди), що перебувають в експлуатації

Пасажирські поїзди

 • машиністи — за прийняті ними локомотиви, дизель- або електропоїзди;
 • начальники (механіки) — за прийняті ними рефрижераторні секції (поїзди);
 • начальники депо — за локомотиви, моторвагонний рухомий склад та рефрижераторні секції (поїзди), що приписані до депо.
 • начальники поїздів (механіки) — за прийняті ними поїзди;
 • провідники, прийомоздавальники багажу, експедитори поштових вагонів, директори вагонів-ресторанів, завідувачі купе-буфетів, старші механіки-дизелісти вагонів-дизель-електростанцій — за прийняті ними вагони;
 • особи, допущені до обслуговування вагонів з відеосалонами, — за прийняті ними вагони;
 • начальники вагонних депо (дільниць) — за рухомий склад, приписаний до депо (дільниці) і той, що перебуває в ремонті, незалежно від місця приписки.

На кожному підприємстві керівник наказом (інструкцією) встановлює протипожежний режим. Також потрібно розробити інструкцію про заходи пожежної безпеки.

Як встановити протипожежний режим на підприємстві

Організаційні заходи

Керівники підрозділів і посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку в рухомому складі або окремих приміщеннях (ізольованих робочих місцях), зобов’язані забезпечити: 

 • дотримання встановленого протипожежного режиму, правил пожежної безпеки та інструкцій щодо заходів пожежної безпеки;
 • утримання у технічно справному стані систем протипожежного захисту, пожежної техніки, зв’язку;
 • не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктаж або перевірку знань з питань пожежної безпеки;
 • проводити періодичні огляди рухомого складу, території, будинків, виробничих і службових приміщень з метою контролю за утриманням шляхів евакуації, протипожежних перепон, розривів, під’їздів і доріг, засобів пожежогасіння (гідрантів, внутрішніх пожежних кранів, вогнегасників) і вживати невідкладних заходів для усунення виявлених порушень та недоліків;
 • стежити за справністю приладів опалення, вентиляції, електроустановок, технологічного і виробничого обладнання та вживати заходів до усунення виявлених несправностей;
 • знати пожежну небезпеку рухомого складу, технологічних процесів, технологічного і виробничого устаткування, категорії приміщень виробничого та складського призначення з вибухопожежної і пожежної небезпеки, а також вимоги пожежної безпеки до зберігання, застосування і транспортування вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів;
 • стежити за своєчасним прибиранням приміщень і робочих місць;
 • повідомити у випадку виникнення пожежі пожежну охорону, сповістити керівників об’єкта і приступити до її ліквідації.

Усі працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити протипожежні інструктажі відповідно до вимог Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні до початку самостійного виконання роботи пройти спеціальне навчання — пожежно-технічний мінімум.

Заборонено допускати до роботи на тяговому рухомому складі осіб, які не пройшли спеціального навчання з питань пожежної безпеки — пожежно-технічного мінімуму (п. 36.6 розд. ХХХVІ Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті).

Працівники, зайняті на роботах із підвищеною пожежною небезпекою, раз на рік проходять перевірку знань нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

 

Утримання території, приміщень, споруд

Вокзали

Уздовж вокзалів і будівель, у яких розміщуються приміщення для пасажирів на проміжних станціях, забезпечте вільний проїзд для пожежних автомобілів.  

Вокзали або приміщення для пасажирів на проміжних станціях забезпечте первинними засобами пожежогасіння.

Приміщення вокзалів повинні обладнайте системами оповіщення про пожежу.

Встановіть порядок оповіщення людей про пожежу, ознайомити з ним всіх працівників. На об’єктах із масовим перебуванням людей передусім оповіщайте персонал.

Сигнал оповіщення про пожежу повинен відрізнятися від сигналів іншого призначення.

Для трансляції мовленнєвих повідомлень використовуйте повідомлення, яке записано заздалегідь на носії інформації.

Розробіть і відпрацюйте інструкцію на випадок пожежі чи іншої надзвичайної ситуації.

Розміщувати кіоски для торгівлі та надання інших послуг пасажирам на вокзалах чи приміщеннях для пасажирів на проміжних станціях можна тільки за погодженням з адміністрацією вокзалу (станції), органами ДСНС.

Електроопалювальні прилади, що застосовуються в буфетах, ресторанах, на підприємствах побутового обслуговування пасажирів та в інших приміщеннях, встановлюйте на негорючих підставках.

Стелажі в камерах схову ручної поклажі та багажних кладових повинні бути виконані з негорючих матеріалів. Розміщувати антресолі заборонено.

Фарбу для маркування багажу зберігайте у спеціально відведеному місці в металевій закритій тарі.

Під час воєнного стану адміністрація вокзалу повинна розробити та відпрацювати порядок дій на випадок повітряної тривоги.

Заборонено:

 • курити й застосовувати відкритий вогонь;
 • приймати на зберігання і до перевезення ЛЗР і ГР, вибухові, їдкі та отруйні речовини, мотоцикли, мопеди й іншу техніку за наявності бензину (паливної суміші) у баках і з підключеними акумуляторами;
 • залишати без нагляду ввімкнені електроопалювальні прилади.

Територія і будівлі

Територію підприємств утримуйте в чистоті, систематично очищайте від відходів виробництва, сміття, опалого листя, сухої трави, тополиного пуху тощо. Відходи виробництва, які не підлягають утилізації, необхідно регулярно прибирати й вивозити з території.

Для всіх приміщень виробничих і складських будинків повинні бути встановлені граничнодопустимі норми одночасного використання і зберігання вибухо- та пожежонебезпечних речовин і матеріалів.

Територія об’єктів у темний час доби повинна бути освітленою, щоб забезпечити швидке виявлення пожежних драбин, пожежного устаткування, джерел водопостачання, входів до будинків і споруд.

Устаткування захисту від блискавок на дахах будинків повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 62305:2012. Утримуйте його у справному стані.

Знаки безпеки

На території підприємств на видних місцях встановіть:

 • таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони;
 • знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння;
 • схему руху транспорту, у якій вкажіть розміщення будинків, водойм, гідрантів, пірсів і градирень.

Будинки, споруди, приміщення також забезпечте вказівними знаками безпеки. Всі знаки повинні відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки».

Біля входу до виробничих і складських приміщень і всередині цих приміщень повинні бути вивішені знаки із зазначенням категорії щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки та класу вибухо- і пожежонебезпечних зон згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016.

Шляхи й проїзди

Шляхи, проїзди й проходи до будинків, споруд і джерел протипожежного водопостачання, а також підступи до пожежного устаткування і засобів пожежогасіння завжди утримуйте вільними, у справному стані. У зимовий період очищайте їх від снігу.

Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде покриття. Якщо влаштовуєте проїзди для пожежних автомобілів до будинків, споруд і вододжерел ґрунтовою дорогою, укріплюйте її шлаком, гравієм або іншими матеріалами, щоб забезпечити можливості під’їзду у будь-яку пору року.

Переїзди і переходи через залізничні колії повинні бути постійно вільними для проїзду пожежних автомобілів, мати суцільне покриття на рівні верху головок рейок, а в нічний час — освітлюватися.

Проїзди і переїзди позначте написами: «Пожежний проїзд! Не загороджувати».

Яких вимог пожежної безпеки дотримувати в захисних спорудах

Системи оповіщення

Приміщення підприємств залізничного транспорту обладнайте системами оповіщення про пожежу (СО), автоматичними системами пожежної сигналізації (АСПС) та системами автоматичного пожежогасіння (АСПГ) відповідно до ДБН В. 2.5.-56-2014.

За утримання СО, АСПС, АСПГ відповідають керівники установ  або уповноважені ними особи.

Засоби пожежогасіння

Територія, приміщення і об’єкти залізниці забезпечте необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. (п. 3.6—3.10 розд. V Правил пожежної безпеки в Україні).

Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначає відповідальний за пожежну безпеку на об’єкті окремо для кожного поверху та приміщення.

Під час вибору первинних засобів пожежогасіння враховуйте:

 • фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин і матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами;
 • площу виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок.

Якщо в одному приміщенні розташовані декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, то всі ці приміщення забезпечте вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.

Коли вибираєте тип вогнегасників і визначаєте їхню необхідну кількість, розміщення, порядок експлуатації та техобслуговування, керуйтесь:

 • Правилами експлуатації та типових норм належності вогнегасників;
 • Нормами оснащення об`єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем.

Для того щоб зазначити розташування первинних засобів пожежогасіння, установіть вказівні знаки згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019. 

Особа, відповідальна за пожежну безпеку, повинна вести журнал обліку вогнегасників на об’єкті.

 Для того щоб розмістити первинні засоби пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств, встановіть спеціальні пожежні щити (стенди).

Системи протипожежного водопостачання

Системи протипожежного водопостачання підприємств залізничного транспорту повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди» і цілодобово подавати воду з необхідними витратами й тиском.

Відповідальними за технічний стан пожежних гідрантів на водопостачальній мережі є керівники об’єктів, орендарі.

Пожежні резервуари, водосховища, водопостачальна мережа, гідранти, спринклерні та дренчерні системи пожежогасіння, насосні установки повинні бути в постійній готовності до використання.

Пожежні насоси перевіряйте на здатність створення необхідного тиску. Результати перевірки реєструйте у спеціальному журналі.

До природних пожежних водосховищ і гідрантів влаштовуйте зручні під’їзди та пірси розмірами не менше
ніж 12 × 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забору води в будь-яку пору року.

Під час експлуатації штучних закритих пожежних водосховищ:

 • влаштовуйте на перехресті доріг стрілочні покажчики з написом «До водосховища № ___»;
 • стежте за рівнем води й поповнюйте її, а якщо виявили течу, негайно усувайте її причини;
 • не допускайте витрат води на господарські чи інші потреби;
 • стежте за збереженням і справним станом відкосів, водозабірних пристроїв, проїздів і майданчиків біля водосховищ.

Поблизу місць розміщення пожежних гідрантів і водосховищ улаштуйте об’ємні зі світильником або плоскі із світловідбивальним покриттям покажчики з позначеннями:

Результати перевірки реєструють в журналі встановленої форми.

Які штрафи передбачені за порушення правил пожежної безпеки  Які документи з пожежної безпеки мають бути на підприємстві

Евакуаційні шляхи й виходи

Будинки й споруди

Евакуаційні шляхи і виходи повинні бути вільними та забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будинків і споруд.

Кількість і розміри евакуаційних виходів, їхні конструктивні рішення, оздоблення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації повинні відповідати вимогам:

 • Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті;
 • Правил пожежної безпеки в Україні;
 • ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

Наявність та напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів позначте знаками безпеки згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019.

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно перебувати не більше ніж 50 особам.

Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися в напрямку виходу з приміщення (будинків). Виняток — випадки, передбачені будівельними нормами. У разі наявності на шляхах евакуації розсувних дверей поряд з ними влаштовуйте двері, які відчиняються за напрямком евакуації.

Покриття підлог на шляхах евакуації повинно бути надійно закріпленим (п. 5.5 розд. V Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті).

Сходові марші та площадки повинні мати огорожі з поручнями, які не зменшують встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок.

У сходових клітках, за винятком незадимлюваних, дозволяється встановлювати:

 • прилади опалення, зокрема на висоті 2,2 м від поверхні проступів і сходових площадок;
 • сміттєпроводи;
 • поверхові сумісні електрощити;
 • поштові скриньки;
 • пожежні крани.

Умова — це обладнання не зменшує нормативної ширини проходу сходовими площадками та маршами.

У незадимлюваних сходових клітках допускається встановлювати лише прилади опалення.

Позначте евакуаційні виходи світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні:

 • у будинках вокзалів, кімнатах очікування для пасажирів, підземних переходах та інших приміщеннях, де можуть перебувати одночасно більше ніж 100 осіб;
 • виробничих приміщеннях без природного освітлення за наявності більше ніж 50 працівників або якщо площа перевищує 150 м2;
 • в інших випадках, зазначених у нормативно-правових актах.

Світлові покажчики слід вмикати на весь час перебування людей.

Заборонено:

 • влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні та підйомні двері, двері, що повертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;
 • забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші засуви, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будинків;
 • розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання будь-якого інвентарю та матеріалів;
 • захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину;
 • прокладати промислові газопроводи, трубопроводи з ЛЗР і ГР, повітроводи;
 • робити засклення або закладати жалюзі й отвори повітряних зон у незадимлюваних сходових клітках;
 • установлювати телекамери в проходах таким чином, щоб вони перешкоджали евакуації людей;
 • заміняти армоване скло на звичайне у дверях і фрамугах всупереч передбаченому за проєктом;
 • знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні.

Підстава — пункт 5.10 розділу V Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті.

Вагони

Під час будівництва і ремонтів пасажирські вагони обладнують додатковими аварійними виходами — не менше ніж чотири. 

Аварійні виходи обов’язково влаштовують:

 • для купейного вагона — через віконні отвори у третьому та шостому пасажирських купе та в коридорі напроти них;
 • для вагона некупейного типу — через віконні отвори у третьому та шостому пасажирських відділеннях і напроти них.

Під час виготовлення нових вагонів аварійні виходи через віконні отвори влаштовують у кожному пасажирському купе та не менше ніж два у коридорі.

Під час технічного обслуговування, а також під час підготовки вагонного парку до зимових і літніх перевезень перевіряйте стан і можливість використовувати додаткові аварійні виходи.

 Розмістіть на помітному місці інформацію для пасажирів:

 • про місцезнаходження додаткових аварійних виходів у вагонах — поблизу цих виходів у вигляді відповідних написів чи графічних зображень;
 • у кожному вагоні — пам’ятку щодо забезпечення пожежної безпеки із зазначенням місць розміщення засобів гасіння пожежі та схеми евакуації пасажирів.
image37
ІРИНА ШКАРІВСЬКА Постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист?

Експлуатація рухомого складу

Локомотивні бригади забезпечте індивідуальними засобами захисту органів дихання — щонайменше двома комплектами на локомотив (електро- або дизель-поїзд, електровоз, тепловоз, рейковий автобус).

Заборонено передавати в експлуатацію після виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту рухомий склад, який не має:

 • повного комплекту первинних засобів пожежогасіння;
 • ручного знаряддя для механічного руйнування аварійних виходів (вікон);
 • з несправними системами пожежної сигналізації та пожежогасіння;
 • несправними аварійними виходами та системами димовидалення у пасажирських вагонах.

Керівники депо й ремонтних заводів повинні дотримувати вимог пожежної безпеки під час ремонтів рухомого складу та не допускати його до експлуатації з несправностями, що можуть призвести до виникнення пожежі, або якщо не були модернізовані пожежонебезпечні вузли й засоби пожежогасіння.

Заборонено:

 • захаращувати проходи, тамбури й виходи у пасажирських вагонах, вагонах дизель- та електропоїздів і тяговому рухомому складі;
 •  перевозити в них небезпечні вантажі (легкозаймисті рідини, горючі гази, вибухові й отруйні речовини тощо);
 • курити у невстановлених місцях.

Очищайте від пилу, горючих матеріалів і сміття:

 • електропечі, електрокалорифери;
 • вентиляційні канали;
 • надстельовий простір тамбурів;
 • шафи з електроапаратами;
 • інші пожежонебезпечні вузли й обладнання.

Види первинних засобів пожежогасіння  Як обрати й безпечно експлуатувати вогнегасники

Експлуатація вагонів

Конструктивні елементи і матеріали, які застосовують для виготовлення та під час ремонту вагонів, повинні відповідати Нормам пожежної безпеки для пасажирських вагонів, технічним умовам на зазначені вагони.

Пасажирські вагони обладнайте знаками безпеки відповідно до ДСТУ EN ISO 7010:2019.

Позначте:

 • місця розміщення переносних вогнегасників, генератора вогнегасного аерозолю чи самоспрацьовуючого вогнегасника в пульті керування комплексом електрообладнання;
 • насоса підвищувача тиску установки водяного пожежогасіння;
 • аварійних виходів через віконні отвори;
 • знаки про заборону куріння.

Пасажирські вагони оснащуйте первинними засобами пожежогасіння відповідно:

 • до Норм оснащення об`єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем,
 • Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.

Бригаду кожного поїзда для захисту органів дихання у разі ліквідації пожежі забезпечте трьома ізолюючими протигазами типу УІП-50 або іншого типу за погодженням з Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці.

Пасажирські вагони під час виготовлення, капітально-відновлювального ремонту обладнують установкою пожежогасіння із застосуванням насоса — підвищувача тиску. Запас води в окремому резервуарі повинен бути не менше ніж 80 л. Довжина пожежного рукава повинна забезпечувати подачу води у будь-яку точку вагона.

У пасажирських вагонах повинні бути системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення, що мають державний сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО, здатні виявляти й сповіщати про ознаки пожежі в контрольованих приміщеннях.

Вимоги пожежної безпеки до об’єктів залізниці  Дізнайтесь, як здійснювати перевезення небезпечних вантажів

Пожежні сповіщувачі повинні реагувати на димові та (або) теплові ознаки пожежі та відповідати вимогам ДСТУ

Пожежні сповіщувачі обов’язково мають бути:

 • у розподільчому електрощиті;
 • службовому купе, купе відпочинку провідників;
 • котельному відділенні;
 • кожному пасажирському купе або відділенні;
 • боковому коридорі або проході — не менше ніж два на весь коридор.

Вагони обладнують системами автоматичної пожежної сигналізації під час виготовлення та ремонтів.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді