Навчання з питань пожежної безпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Покращення якості навчання з питань пожежної безпеки є важливим чинником зниження ризиків виникнення та поширення пожеж. Хто саме та яке навчання має проходити — далі у статті.

Бланк Журналу реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях

✔ СКАЧАТИ БЛАНК

Навчання з питань пожежної безпеки на підприємстві проводиться з метою забезпечення безпеки працівників, захисту матеріальних цінностей, запобігання виникненню пожеж та підвищення рівня протипожежної культури загалом.

Нормативне регулювання

Основоположним правовим актом, що регламентує навчання з питань пожежної безпеки та дії у разі виникнення надзвичайної ситуації є Кодекс цивільного захисту України. Також ці питання врегульовані такими нормативно-правовими актами:

 • Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417;
 • Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 (далі — Порядок № 444);
 • Порядком затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженим наказом МВС України від 05.12.2019 № 1021 (далі — Порядок № 1021);
 • ДСТУ 5058:2008. «Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення» (наказ Держспоживстандарту України від 01.07. 2008 №254) та іншими актами.

Ці документи встановлюють вимоги до навчання з питань пожежної безпеки, включаючи перелік посад, для яких обов'язкове таке навчання, а також порядок його проведення. Особи, що залучаються до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки, зобов’язані пройти спеціальну підготовку.

КЦЗ надає відповідні повноваження органам державної влади і управління у сфері нагляду та контролю за пожежною безпекою та належною підготовкою відповідальних осіб у цій сфері. Так, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, уповноважено організовувати навчання з питань цивільного захисту посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання, здійснювати заходи щодо розроблення та затвердження програм з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Інші центральні органи виконавчої влади наділені повноваженнями щодо організації навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління.

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, своєю чергою, повинні забезпечувати проведення навчання з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їхнього управління, та підприємств комунальної власності.

Обов’язки щодо проведення навчання працівників з питань техногенної та пожежної безпеки покладено і на суб’єктів господарювання. Інструктажі працівників із питань пожежної безпеки, а також навчання і перевірку знань має організувати керівник підприємства, а у структурних підрозділах, як-от цех, дільниця, лабораторія, майстерня тощо, — керівник підрозділу. Підстава — пункт 4 розділу І Порядку № 1021.

Інструктажі мають проходити особи, які влаштовуються на роботу, та працівники за місцем роботи.

Допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання, перевірку знань із питань пожежної безпеки та інструктажі, заборонено.

Як організувати інструктажі з питань пожежної безпеки на підприємстві

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств

Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання за відповідними програмами та перевірку знань з пожежної безпеки. Загальна тривалість навчання становить не менше ніж 8 годин.

Посадова особа — це особа, яка постійно чи тимчасово обіймає в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, та на яку покладено завдання й обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Програми навчання з питань пожежної безпеки затверджуються керівниками підприємств і погоджуються із Державною службою України з надзвичайних ситуацій (територіальним органом за місцем розташування підприємства). Вони мають враховувати посадові обов’язки та вид діяльності працівників, галузеві особливості підприємств, включати вивчення нормативних актів, що містять вимоги щодо пожежної безпеки та практичних дій із запобігання виникненню пожежі, а також дій під час її виникнення, вимоги щодо утримання приміщень, будинків, територій, шляхів евакуації, технічних засобів протипожежного захисту, вжиття заходів пожежної безпеки на робочому місці, забезпечення порядку оповіщення про пожежу та виклику пожежної охорони та інші вимоги.

Навчання за програмами з питань пожежної безпеки проводяться у формі групових або індивідуальних занять з урахуванням фаху працівників, специфіки і пожежонебезпечних особливостей виробництва, пожежної небезпеки речовин і матеріалів, що застосовуються, та інших чинників, які впливають на стан пожежної безпеки підприємств, на яких працюють особи, котрі навчаються.

Під час навчання повинні використовуватись навчальні експонати, плакати, макети, технічні засоби навчання тощо, до працівників доводять інформацію про найбільш резонансні випадки пожеж, що сталися на підприємствах, з використанням фото-, відеоматеріалів та повідомляють про причини їх виникнення.

Навчання завершується підсумковою перевіркою знань у формі тестів, співбесіди, виконання практичних завдань тощо. Суб’єкт, який навчає, видає посадовій особі або працівнику, котрі успішно пройшли перевірку, посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки.

Особи, які показали незадовільний рівень знань, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Позачергова перевірка знань з питань пожежної безпеки проводиться в разі технічного переоснащення підприємства, пов’язаного з підвищенням пожежної небезпеки та у випадку переведення посадової особи або працівника на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з пожежної безпеки.

Контроль за виконанням програм навчання з питань пожежної безпеки здійснюється шляхом перевірки знань посадових осіб та працівників підприємств під час заходів державного нагляду (контролю) посадовими особами ДСНС та її територіальних органів відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядком № 1021 також врегульовано питання щодо організації проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Навчання з пожежної безпеки населення

Кодексом встановлено (глава 10), що навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим і здійснюється в робочий час коштом роботодавців за відповідними програмами. Порядок проведення навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки встановлюється наказом керівника підприємства.

Порядком № 444 встановлено, що організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях покладається:

 • працюючого та непрацюючого — на Державну службу України з надзвичайних ситуацій ДСНС, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, які розробляють і затверджують відповідні організаційно-методичні вказівки та програми з підготовки населення до таких дій;
 • дітей дошкільного віку, учнів та студентів — на Міністерство освіти і науки України, яке розробляє, затверджує та погоджує з ДСНС навчальні програми з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, з надання домедичної допомоги.

Навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку діям у надзвичайних ситуаціях та правилам пожежної безпеки здійснюється під час навчально-виховного процесу за кошти, передбачені на фінансування навчальних закладів.

Проходження пожежно-технічного мінімуму

Порядком № 1021 встановлено, що працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Також один раз на рік вони проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки.

Працівниками, зайнятими на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, вважають осіб, які здійснюють роботи в приміщеннях, будинках та зовнішніх установках з категорією щодо вибухопожежної, пожежної небезпеки А, Б, В, Аз, Бз та Вз, у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах або здійснюють електро-, газозварювальні роботи та роботи з відкритим вогнем, а також інших працівників, діяльність яких потребує додаткових знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

Навчання, перевірку знань із питань пожежної безпеки на підприємстві організовує керівник, а в структурних підрозділах — керівник відповідного підрозділу. Як проводити навчання, перевірку знань із питань пожежної безпеки, встановлює наказом керівник підприємства. Також він складає і затверджує перелік посад, під час призначення на які особи повинні проходити відповідне навчання та перевірку знань.

При навчанні враховується специфіка проведення пожежонебезпечних робіт під час застосування обладнання і матеріалів, що використовуються на робочому місті, з практичним відпрацюванням навичок їх використання.

Працівники підприємств, де немає можливості проведення спеціального навчання, можуть проходити його на інших подібних за видом діяльності підприємствах за відповідними програмами.

Особи, яких залучають підприємства, установи та організації, зокрема на умовах договору, до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, зобов’язані пройти спеціальну підготовку на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відповідно до вимог типового положення про них (п. 14 Порядку № 444).

Навчання з питань пожежної безпеки  Чи потрібна печатка підприємства у посвідченні про навчання з пожежної безпеки

Програма навчання з питань пожежної безпеки

Працівники проходять пожежно-технічний мінімум за відповідною програмою, для того щоб підвищити рівень загальних пожежно-технічних знань, вивчити правила пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомитися з протипожежними заходами та діями у разі пожежі, оволодіти навичками використання засобів пожежогасіння. Це передбачає пункт 9 Порядку № 444.

Програма навчання з питань пожежної безпеки має враховувати посадові обов’язки, вид діяльності посадових осіб і працівників, галузеві особливості підприємства; включати вивчення нормативних актів, що містять вимоги щодо пожежної безпеки та дій із запобігання пожежі й дій під час її виникнення. Це, зокрема:

 • заходи пожежної безпеки на підприємстві, на робочому місці та в побуті;
 • утримання:
  •      приміщень будинків і споруд, а також територій;
  •      шляхів евакуації;
 • утримання та експлуатація:
  •      інженерного обладнання — електромереж, електрообладнання, систем опалення і кондиціювання, газового обладнання тощо;
  •      технічних засобів протипожежного захисту — систем протипожежного захисту, засобів зв’язку й оповіщення, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання;
 • порядок:
  •      оповіщення про пожежу та виклику пожежно-рятувальних підрозділів;
  •      дій під час пожежі;
  •      використання засобів пожежогасіння, протипожежного устатковання та інвентарю під час пожежі;
  •      проведення вогневих, будівельно-монтажних, фарбувальних робіт;
 • організація роботи добровільних формувань, зокрема добровільної пожежної охорони, місцевої пожежної охорони тощо;
 • інші вимоги пожежної безпеки з урахуванням галузевих особливостей підприємства.

Програма пожежно-технічного мінімуму розробляється і затверджується підприємством на підставі програм та організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, що розробляються і затверджуються ДСНС. Загальна тривалість навчання становить не менше ніж 16 годин.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді