Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Ознайомтеся з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення, зокрема дізнайтеся про правила утримання будинків, приміщень, споруд, територій, евакуаційних шляхів і виходів.

Загальні вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення

Забезпечення пожежної безпеки в Україні та регулювання відносин у цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання і громадян здійснюються відповідно до Кодексу цивільного захисту, Правил пожежної безпеки в Україні (далі – Правила № 1417), затверджених наказом МВС України від 31.12.2014 № 1417, та інших нормативно-правових актів.

Пожежна безпека на прибудинковій та іншій території

Нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення та капітальний ремонт приміщень, будинків і споруд здійснюються на підставі проектної документації, затвердженої у встановленому порядку.

Під час проектування будинків і споруд слід ураховувати стандарти протипожежної безпеки, встановлені правилами містобудування. Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених пунктів, будівництві будівель і споруд покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

Територія об’єктів, ділянок, що межують із житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування повинні систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

123.png Організовувати звалища горючих відходів в населеному пункті заборонено.

Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будинку повинні зберігатись вільними, не заставлятись прибудовами, тимчасовими спорудами або сторонніми об’єктами, взимку очищатися від снігу. Так само, на проходах та проїздах, що можуть бути використані для евакуації, забороняється влаштовувати виступи, бар’єри, паркани, які заважатимуть потоку людей. Ширина та якість доріг і внутрішніх проїздів мають бути достатніми для забезпечення безперешкодного руху пожежних автомобілів.

У разі установлення електричних воріт для в’їзду на територію будинку, вони повинні бути обладнані додатковими пристроями для ручного відчинення.

У нічний час необхідно організувати належне освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

Стоянка транспорту у наскрізних проїздах на відстані менше 10 метрів від в’їзних воріт і менше 5 метрів від пожежних гідрантів забороняється.

На в’їзді до території об’єкта площею понад 3 га необхідно прикріпити плани території з інформацією про розташування споруд, водойм, гідрантів, схем під’їздів пожежних автомобілів до будівель.

За загальним правилом, тимчасові павільйони торговельного, соціально-культурного чи іншого призначення повинні розміщуватися на відстані мінімум 10 метрів від інших будівель.

На промислових об’єктах мають бути встановлені і облаштовані спеціальні місця для куріння, які слід позначити відповідним покажчиком. Курити за межами спеціально призначених для цього місць забороняється.

На території сільських населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств у місцях, які визначаються органами місцевого самоврядування, повинні бути встановлені пристрої для подавання звукових сигналів з метою оповіщення людей на випадок пожежі і має бути запас води для пожежогасіння.

Територія навколо будівель, побудованих у лісових масивах, повинна бути організована таким чином, щоб виключався ризик перекидання пожеж між будинками та довкіллям (обладнання захисних смуг, прибирання сухої трави).

Біля житлових будинків, котеджних містечок, дачних і садових кооперативів забороняється залишати ємності з легкозаймистими рідинами (ЛЗР) та горючими рідинами (ГР), балони зі стисненим та зрідженим газом, ацетиленові генератори із залишками невідпрацьованого карбіду кальцію або карбідного мулу.

Розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 метрів від будинку забороняється. За наявності спеціального обладнання, захищеного негорючими засланками, для приготування їжі на відкритому вогні дозволяється зменшувати таку відстань до 5 метрів.

Утримання виробничих приміщень

Керівники об'єктів, підприємств повинні утримувати засоби протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечити підтримання їх експлуатаційної придатності (технічне обслуговування).

Усі будинки, приміщення і споруди мають своєчасно очищатися від горючого сміття та відходів виробництва. Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями, що затверджуються керівником об’єкта.

Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог державних стандартів, інформація стосовно яких має бути наведена на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

Клас вогнестійкості електричних проводів та інженерного устаткування будинків має відповідати нормативній межі вогнестійкості за ознаками E (фактор втрати цілісності) та I (фактор втрати теплоізолювальної спроможності).

У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. Необхідність обробляння засобами вогнезахисту дерев’яних елементів інших конструкцій будинків визначається відповідними нормативними документами за видами будинків.

Протягом строку експлуатації вогнезахисного покриву повинні здійснюватися заходи щодо підтримання його у належному технічному стані. З цією метою директор компанії призначає уповноважену особу, яка проводитиме регулярний нагляд за станом вогнезахисного обробляння. Порядок організації нагляду має бути чітко прописаний в регламенті робіт з вогнезахисту.

Щонайменше одного разу на рік комісія господарчого органу проводить аналіз стану вогнезахисного покриву, за результатами якого складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву.

У разі виявлення пошкоджень вогнезахисного покриву (просочення) господарчий орган повинен ужити заходів щодо його відновлення (ремонту або заміни).

Забороняється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) не за призначенням, розміщувати в них виробничі і складські дільниці, засмічувати та захаращувати їх сторонніми предметами. Двері горищ, технічних поверхів та підвалів слід тримати зачиненими із зазначенням на них даних про місце зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів повинні бути засклені.

За необхідності встановлення на вікнах приміщень захисних металевих ґрат останні повинні легко розкриватися, розсуватися або зніматися. На час перебування в таких приміщеннях людей ґрати мають бути відкриті.

Установлювати глухі ґрати дозволяється у квартирах, банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, а також на інших приміщеннях, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб (крім навчальних закладів), та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

Основні організаційно-розпорядчі документи з пожежної безпеки

У будинках, приміщеннях, спорудах забороняється:

  • прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби із застосуванням відкритого вогню;
  • розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Після завершення робочої зміни вони мають бути сховані у спеціально відведені за межами будівель місця;
  • зберігати у житлових, громадських, адміністративних, побутових приміщеннях ЛЗР та ГР, а також використану тару з-під них.

Пожежна безпека при проведенні масових заходів

Під час організації і проведення масових заходів слід дотримуватись таких вимог.

При кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що не мають на вікнах глухих ґрат.

Відповідальні за проведення таких заходів особи перед їх початком зобов’язані оглянути приміщення, переконатися в забезпеченості нормованою кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв'язку, систем протипожежного захисту, а також організувати чергування на сцені та у приміщеннях залів членів добровільної пожежної охорони або відповідальних за пожежну безпеку.

Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення, а також на трибунах не повинна перевищувати проектної або визначеної розрахунком, ураховуючи пропускну спроможність шляхів евакуації. У разі відсутності даних для розрахунку площі, що припадає на одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не менше 1 м2 на одну особу.

Вимоги щодо облаштування аварійних виходів

Кількість та вимоги стосовно облаштування аварійних виходів з будівель на вулицю повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» та іншим будівельним стандартам залежно від виду приміщення:

  • у приміщенні, яке обладнано одним аварійним виходом, дозволяється одночасно розміщувати не більше 50 людей;
  • двері на маршруті евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівлі. За наявності людей у приміщенні двері аварійних виходів можуть замикатися лише на внутрішні замки, які відкриваються без ключа;
  • килими й інше подібне покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням понад 50 осіб повинні міцно кріпитися до підлоги, щоб запобігти їх скручуванню;
  • сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати ширину сходових маршів і площадок;
  • маршрут до аварійного виходу має бути забезпечений евакуаційним освітленням. Світлові покажчики «Вихід» необхідно постійно утримувати справними. У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних приміщеннях вони мають бути увімкнуті на весь час перебування людей (проведення заходу);
  • сміттєзбірні камери повинні регулярно очищатися від сміття та горючих відходів. Двері сміттєзбірника повинні зачинятися на замок.

Неухильне дотримання правил пожежної безпеки на обєкті допоможе зберегти життя працівників та матеріальні цінності.

Не знаєте, як швидко та легко розробити План евакуації? Скористайтеся нашим сервісом!

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді