Як забезпечити вогнезахист на підприємстві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Вогнезахист — це зниження показників пожежної небезпечності матеріалу або підвищення вогнестійкості конструкції чи виробу. Для того, щоб правильно подбати про вогнезахист на підприємстві, ознайомтеся з чинними правилами з вогнезахисту.

Вогнезахист на підприємстві. Нормативне регулювання

Загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд встанволені Правилами пожежної безпеки в Україні (далі – Правила № 1417), затвердженими наказом МВС України від 31.12.2014 № 1417.

Згідно з розділом ІІІ цих Правил у будинках дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. Необхідність обробляння елементів інших конструкцій будинків визначається відповідними нормативними документами залежно від видів будинків.

Упродовж строку експлуатації вогнезахисного покриву господарчий суб’єкт повинен здійснювати заходи щодо підтримання його у відповідному технічному стані. Для цього наказом керівника підприємства, призначається посадова особа, відповідальна за утримання вогнезахисного покриву, яка здійснює нагляд за його технічним станом у порядку, визначеному регламентом робіт з вогнезахисту.

Крім того, не рідше одного разу на рік комісія господарчого органу перевіряє стан вогнезахисного покриву і за результатами перевірки складає відповідний акт.

У разі виявлення пошкоджень вогнезахисного покриву господарчий орган повинен ужити заходів щодо його відновлення (ремонту або заміни) в порядку, визначеному Регламентом робіт з вогнезахисту та проектом проведення робіт.

Якщо пошкоджений вогнезахисний покрив не підлягає ремонту або закінчився строк його експлуатації, підприємство повинне забезпечити його заміну або ж провести повторне вогнезахисне обробляння.

Основні вимоги щодо виконання робіт з вогнезахисту матеріалів, виробів, будівельних конструкцій та перевірки відповідності вогнезахисту, а також вимоги щодо забезпечення експлуатаційної придатності вогнезахисних покривів (просочування, облицювання) та виробів визначені Правилами з вогнезахисту, затвердженими наказом МВС України від 26.12.2018 № 1064 (далі – Правила № 1064), які діють з 5 квітня 2019 року.

Чекліст для аудиту перед перевіркою ДСНС

Правила з вогнезахисту

Для забезпечення вогнезахисту потрібно нанести (закріпити, монтувати) вогнезахисний засіб на об’єкт вогнезахисту або безпосередньо біля об’єкта вогнезахисту.

У Правилах № 1064 визначені способи виконання робіт з вогнезахисту (обробляння), наведено класифікацію вогнезахисних засобів залежно від їх складу і властивостей, методів захисту, товщини нанесення і умов експлуатації.

Крім того, у них міститься інформація про особливості вогнезахисту:

 • деревини та матеріалів на її основі;
 • будівельних конструкцій з металу та залізобетону;
 • електричних кабелів та повітроводів.

Як забезпечити вогнезахист на підприємстві

Згідно з Правилами № 1064 вогнезахист забезпечується послідовним виконанням таких етапів робіт:

 • проектування робіт з вогнезахисного обробляння, що здійснюється відповідно до чинного законодавства;
 • виконання робіт з вогнезахисного обробляння;
 • перевірка відповідності вогнезахисту;
 • забезпечення експлуатаційної придатності вогнезахисних покривів (просочувань, облицювань, проходок, екранів);
 • відновлення (ремонт), заміна вогнезахисного засобу, повторний вогнезахист (обробляння).

Регламент робіт з вогнезахисту

Для кожного вогнезахисного засобу виробник або уповноважений представник має розробити і затвердити окремий Регламент робіт з вогнезахисту (далі – Регламент).

У Регламенті:

 • вказується технічні характеристики і розрахунок витрат вогнезахисного засобу;
 • установлюється процедура та порядок застосування вогнезахисного засобу, строк придатності вогнезахисного покриву (просочування), вимога до утримання і заміни вогнезахисного засобу (повторного обробляння);
 • визначаються безпечні умови праці під час виконання робіт з вогнезахисту.

Регламент затверджує виробник або уповноважений ним представник. Завірена згідно з чинним законодавством копія Регламенту за рішенням виробника або уповноваженого представника надається до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Виконання робіт з вогнезахисту

Роботи з вогнезахисту виконуються суб’єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію згідно з вимогами Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також на підставі проектної документації, розробленої і затвердженої згідно з чинним законодавством та з урахуванням вимог Регламенту.

Забороняється виконувати роботи з вогнезахисту у кліматичних умовах, які не відповідають вимогам, визначеним Регламентом.

Після завершення робіт з вогнезахисту строк готовності до здавання вогнезахисного засобу визначається залежно від строку набуття вознезахисним засобом відповідних властивостей згідно з Регламентом.

В останніх розділах Правил № 1064 наведено інформацію про перевірку відповідності вогнезахисту та про забезпечення експлуатаційної придатності вогнезахисних покривів (просочування, облицювання) та виробів.

Основні організаційно-розпорядчі документи з пожежної безпеки

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді