Атестація робочих місць на підприємстві, що частково припинило роботу

Дізнайтеся, чи потрібно проводити атестацію на робочих місцях, на яких тимчасово ніхто не працює

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ, особам, які працюють на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачено пільги та компенсації.

Встановити, що робота належить до категорії зі шкідливими і важкими умовами праці (особливо шкідливими та особливо важкими), можна лише за результатами атестації робочих місць, яка має бути проведена відповідно до:

  • Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442);
  • Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41 (далі — Методичні рекомендації).

Не провели атестацію. Які наслідки?

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації несе керівник підприємства, організації. За підсумками атестації роботодавець має вжити заходів, щоб усунути небезпечні й шкідливі для здоров’я працюючих виробничі фактори.

Якщо шкідливі й небезпечні виробничі фактори усунути неможливо, держава гарантує працівникам право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, зокрема пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, скорочену тривалість робочого тижня, доплати тощо.

Варто пам’ятати, що обов’язковою умовою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є зайнятість на роботах із шкідливими умовами праці повний робочий день, для надання щорічної додаткової відпустки — не менше половини тривалості робочого дня.

Атестацію проводять проводять у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років (п. 4 Порядку № 442).

Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводять в процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і засобах індивідуального захисту. Підстава — пункт 3.4. Методичних рекомендацій.

На робочих місцях, де виробництво припинено, провести дослідження факторів виробничого середовища, віднести робочі місця до категорії зі шкідливими й важкими умовами праці та визначити право працівників на пільги й компенсації, не порушуючи Методичні рекомендації, неможливо.

Отже, атестацію на робочих місцях, де не ведуть виробничу діяльність, не проводять. Оскільки в цей час на працівників не впливають шкідливі виробничі фактори, у них немає права на відповідні пільги та компенсації.

Коли виробничу діяльність поновлять, на цих робочих місцях необхідно провести атестацію в найкоротший час.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді