Права працівників на пільги і компенсації

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Деякі види робіт можуть мати негативний вплив на працездатність та здоров’я працівників. Законодавством про охорону праці передбачено, що працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, мають право на пільги й компенсації. На які саме — розповідаємо у статті.

Нормативно-правові акти, за якими визначають право працівників на пільги і компенсації

Держава гарантує посилений захист працівникам, робота яких належить до категорії із шкідливими умовами праці. У Законі України «Про охорону праці» наведено окрему статтю (ст. 7), що закріплює низку пільг та компенсацій, передбачених для працівників, які залучені до виконання робот зі шкідливими умовами праці.

Зокрема, працівників, зайнятих на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечують лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою. Також вони мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочену тривалість робочого часу, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги й компенсації, що надають у визначеному законодавством порядку.

З метою заохочення працівників і підвищення їх мотивації до якісної праці в колективній угоді або в трудовому договорі роботодавець може передбачити інші види пільг та гарантій, окрім тих, що зазначені вище (страхування, відшкодування вартості проїзду на роботу, організація дозвілля тощо).

Види пільг та компенсацій працівникам

Кожну пільгу чи компенсацію за роботу із шкідливими й важкими умовами праці, залежно від результатів атестації і часу зайнятості працівника в цих умовах, визначають за відповідним нормативним документом.

Пільгова пенсія

Підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є, насамперед, наявність професії чи посади у Списках № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 № 461, та підтвердження шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці за результатами атестації робочих місць і виконанням робіт в умовах, передбачених відповідним Списком, протягом повного (не менше 80 відсотків) робочого дня.

Скорочена тривалість робочого тижня

Скорочена тривалість робочого тижня призначається за Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 № 163. Надається при зайнятості працівника у важких або шкідливих умовах праці не менше 50 відсотків робочого часу.

Скорочення робочого часу протягом тижня дає змогу зменшити фонд робочого часу за рік і, відповідно зменшити тривалість впливу несприятливих, шкідливих і небезпечних факторів на робітника.

Безкоштовне лікувальне харчування, надання молока та солоної газованої води

Спеціальне харчування є способом збільшення опірності організму людини до впливу шкідливих виробничих факторів, покращення стійкості до захворюваності і запобігання передчасного стомлення робітника. Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму людини, сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення людини. Таке харчування признається згідно з Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 07.01.1977 № 4/П-1.

Варто зазначити, що постанова Держкомітету СРСР з праці і соціальних питань та Президії ВЦРПС від 16.12.1987 № 731/П-13, якою був затверджений «Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» не застосовується на території України згідно з розпорядженням КМУ від 18.12.2017 № 1022-р.

Температурний скринінг працівників під час карантину:

Проте у разі роз'їзного характеру роботи працівникові відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці» має бути виплачена грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором відповідного підприємства.

Додаткові перерви санітарно-оздоровчого характеру

Для відпочинку і відновлення працездатності робітників, які працюють в особливо тяжких умовах, їм надаються поточні короткочасні перерви протягом робочої зміни. Такі перерви оплачуються коштом роботодавця.

Посадова надбавка

Конкретний розмір доплати до заробітної плати залежить від специфічних умов праці, тяжкості виробництва та робочого стажу працівника.

Для оцінки фактичного стану робочого місця і вирішення питання щодо необхідності встановлення працівнику відповідної доплати слід враховувати вимоги, викладені в Типовому положенні про оцінку умов праці на робочих місцях та порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умовами праці, затвердженому постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріата ВЦРПС від 03.10.1986 № 387/22-78.

Згідно з цим нормативним актом доплати встановлюються:

  • у відсотках до тарифної ставки (окладу), зокрема, на важких і шкідливих роботах — до 12 відсотків, а на особливо важких та особливо шкідливих роботах за умовами праці — до 24 відсотків;
  • на підставі атестації робочих місць і оцінки умов праці на них;
  • пропорційно фактично відпрацьованому часу в несприятливих умовах праці.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

Ще одним із видів пільг і компенсацій є щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці. Вона сприяє зняттю втоми організму внаслідок напруженої розумової і фізичної праці, надає час для виведення з організму токсичних і шкідливих речовин, сприяє відновленню порушених функцій, а також допомагає ліквідувати несприятливі фізіологічні зміни в органах людини.

Така відпустка передбачена статтею 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Її надають працівникам без результатів атестації робочих місць за умовами праці. Право на відпустку визначають за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290 (додаток 2).

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці соціальної політики України від 31.12.1997 № 383/55 тривалість щорічної додаткової відпустки залежить від ступеня дії шкідливих виробничих факторів, які повинні бути виявлені під час атестації умов праці на робочому місці.

Підстави для призначення пільг та компенсацій працівникам

Щоб працівник отримав відповідну пільгу чи компенсацію за роботу зі шкідливими й важкими умовами праці, необхідно дотриматися таких умов:

  • атестацію робочого місця провели своєчасно — не рідше ніж раз на п’ять років;
  • професія, посада, робота наявні у відповідному Списку, Переліку;
  • право на певну пільгу чи компенсацію підтверджене за результатами атестації;
  • працівник зайнятий на роботі, передбаченій відповідним Списком, Переліком, необхідну тривалість робочого часу, визначену нормативним документом.

Якщо відсутня хоча б одна з цих умов, працівник не матиме права на ту чи ту пільгу або компенсацію.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді