Журнал обліку та зберігання засобів захисту

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Скачайте журнал обліку та зберігання засобів захисту, який допоможе організувати на підприємстві належний облік і контроль стану засобів захисту

журнал обліку ЗІЗ

Форма журналу обліку наведена згідно з додатком 4 до Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07; далі — Правила № 62).

Засоби індивідуального захисту на підприємстві

Нормативне регулювання

Роботодавець зобов’язаний організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам. Таку вимогу встановлено у Мінімальних вимогах безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804 (далі — Мінімальні вимоги).

Загалом нормативні акти, які регулюють облік та видачу засобів захисту, будуть різними, залежно від сфери діяльності підприємства. Це зумовлено специфікою виробництва та ЗІЗ, які потрібні для безпечної роботи працівників.

Журнал обліку та зберігання засобів захисту Більше про засоби індивідуального захисту шкіри

Зокрема, вимоги щодо використання та обліку ЗІЗ від падіння з висоти наведені в розділі 4 Правил № 62. У цьому ж нормативному документі зазначено, що в підрозділах підприємств, які застосовують засоби захисту, необхідно вести журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Як заповнювати журнал обліку засобів захисту

У журналі вказується така інформація:

  • інвентарний номер ЗІЗ;
  • дата випробування;
  • дата наступного випробування;
  • дата періодичного огляду;
  • результат періодичного огляду;
  • прізвище, ініціали, підпис працівника, який проводив огляд;
  • місце розташування засобу захисту;
  • примітка.

Журнал обліку та зберігання засобів захисту Зверніть увагу! У разі видавання протоколу про випробування стороннім організаціям номер протоколу зазначається у графі «Примітка».

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані та завізовані відповідальною особою та печаткою організації.

Непридатні для застосування засоби захисту потрібно вилучати з експлуатації.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді