Зразок Положення про виконання робіт підвищеної небезпеки

Автор
головний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області, експерт з питань охорони праці
Під час виконання робіт із підвищеною небезпекою необхідно оформлювати відповідний наряд-допуск. У статті наводимо зразок Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Документи, які допоможуть у роботі:

 

 

Робота підвищеної небезпеки — робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба у професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю.

Зазвичай єдиним документом, в якому вказують особливості виконання та процедуру оформлення небезпечних видів робіт, є Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки. Це — локальний нормативний акт підприємства. Його розробляють з урахуванням специфіки галузі, в якій працює підприємство; під час розробки Положення повинні враховуватись профільні стандарти, форми, нормативи та вимоги регуляторних органів.

Як оформити наряд-допуск на виконання робіт із підвищеною небезпекою

Положення про виконання робіт підвищеної небезпеки

Для забезпечення безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки керівник підприємства має своїм наказом затвердити та ввести в дію Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки. Розробку документа доручають особі, відповідальній за охорону праці на підприємстві, наприклад, начальнику відділу охорони праці.

До Положення додають такі документи:

  • акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно оформлювати наряд-допуск;
  • журнал реєстрації нарядів-допусків;
  • журнал реєстрації актів-допусків.

Зразок положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки, наведений на початку статті, розроблений відповідно до нормативного документа — Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 04.07.2019 № 1045. Скачайте його та за потреби адаптуйте до особливостей вашого підприємства.

Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки Зверніть увагу, оскільки йдеться про розробку локального нормативного акта, ви можете назвати його на власний розсуд: Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки, Положення про виконання робіт підвищеної небезпеки, Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки тощо. Головне, щоб із назви було зрозуміло призначення документа.

 

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді