Комплексні заходи з охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Комплексні заходи з охорони праці розробляють для запобігання випадкам виробничого травматизму на підприємстві, підвищення наявного рівня охорони праці. Дізнайтеся, хто розробляє комплексні заходи з охорони праці на підприємстві, що в них передбачити та чи нестиме роботодавець відповідальність за їх невиконання.

Комплексні заходи з охорони праці на підприємстві

Залежно від специфіки виробництва, структури підприємства, виду діяльності та кількості працівників комплексні заходи з охорони праці можуть бути різними. Об'єднує їх те, що вони передусім спрямовані на захист працівників під час виконання ними трудових обов’язків.

Комплексні заходи з охорони праці — це заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

Як розробити і впровадити комплексні заходи з охорони праці

Приклад оформлення комплексних заходів з охорони праці

приклад оформлення комплексних заходів з охорони праці

Нормативне регулювання

Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і реалізує комплексні заходи з охорони праці відповідно до Закону про охорону праці. План заходів входить до колективного договору (ст. 161 КЗпП).

У колективному договорі сторони передбачають, зокрема, комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійному захворюванню, аваріям і пожежам; визначають обсяги та джерела фінансування цих заходів. Про це йдеться у ст. 20 Закону про охорону праці.

У розділі колективного договору «Охорона праці та здоров’я працівників» важливо закріпити обов'язок адміністрації виконувати комплексні заходи, які затверджуються наказом щорічно.

Затверджувати комплексні заходи на наступний рік краще наприкінці року, який минає. Роботу з підготовки пропозицій щодо включення у комплексні заходи бажано розпочинати заздалегідь, щоб був час їх систематизувати, обговорити з вищим керівництвом і розставити пріоритети.

Що передбачити у плані комплексних заході з охорони праці

У плані комплексних заходів мають бути передбачені, серед іншого, такі:

 • приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці;
 • усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, або приведення їх рівня на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • проведення атестації робочих місць;
 • проведення навчання і перевірки знань з охорони праці;
 • забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям або засобами індивідуального захисту відповідно до норм, передбачених законодавством, або до норм, визначених колективним договором;
 • забезпечення працівників, зайнятих на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою;
 • проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Хто розробляє комплексні заходи з охорони праці на підприємстві

Хто розробляє комплексні заходи, залежить від специфіки та величини підприємства. Зокрема, це можуть бути:

 • керівники структурних підрозділів;
 • начальники дільниць;
 • головні спеціалісти підприємства — головний інженер підприємства, начальник служби охорони праці, головний механік, головний, енергетик, головний технолог, начальник відділу капітального будівництва та ремонту, начальник відділу цивільного захисту та пожежної безпеки тощо.

Керівником робочої групи можна призначити начальника служби охорони праці або головного інженера підприємства.

Любі читачі, команда Експертус Охорона праці продовжує працювати і надавати вам професійну підтримку. У разі, якщо вам потрібні консультація експерта або відповідь на питання, передплатіть зі знижкою 40% на пів року наш електронний журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці» або систему «Експертус Охорона праці» чи навчання на базових курсах Вищої школи Охорони праці.

Проєкт комплексних заходів варто обговорити на загальних зборах трудового колективу, чи на іншому представницькому органі, уповноваженому колективом. Заходи розробляються саме для працівників, і їхні думки необхідно враховувати.

Фінансування комплексних заходів з охорони праці

Забезпечення належного рівня охорони праці на підприємстві залежить від фінансування, яке здійснює роботодавець. Щороку витрати на охорону праці відображають у комплексних заходах з охорони праці, безпосередню участь у розробленні яких беруть спеціалісти з охорони праці.

Основними нормативними документами, що регулюють витрати на охорону праці, є:

 • ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (далі — Закон про ОП);
 • Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 № 994 (далі — Перелік № 994).

Відповідно до ст. 13 Закону про ОП роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі ОП.

Із Переліку № 994 кожне підприємство може обрати ті заходи охорони праці, що відповідають специфіці його роботи. На цьому наголошує Держпраці у листі від 13.09.2016 № 9378/1/4.5-ДП-16.

Проте виходити за межі Переліку № 994 ризиковано. Органи контролю часто прискіпуються до таких витрат, якщо підприємство просто вписало їх у колективний договір. У роз’ясненнях ідеться, що витрати на охорону праці мають бути:

 • конкретно спрямовані на те, щоб зберегти здоров’я та життя працівників;
 • напряму пов’язані з господарською діяльністю підприємства;
 • документально підтверджені (оформлюйте всі супровідні документи, яких вимагає законодавство).

Не зараховуйте до витрат на охорону праці все підряд. Дотримуйтеся Переліку № 994, і тоді уникнете санкцій.

Комплексні заходи з охорони праці Яка відповідальність роботодавця за недостатнє фінансування витрат на охорону праці

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді