Журнал реєстрації приписів служби охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи, які потрібно зареєструвати. Скачайте форму Журналу реєстрації приписів служби охорони праці та дізнайтеся, як правильно його вести.

Спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи за формою 1-ОП щодо усунення виявлених порушень, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Так скеровує розділ 4 «Права працівників служби охорони праці» Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Що робити, якщо керівник не реагує на ваші приписи

Припис спеціаліста з охорони праці 

Припис складається у двох примірниках, один із яких видається керівнику структурного підрозділу, робіт, об’єкта, цеху, служби, інший залишається в службі охорони праці.

Термін зберігання приписів становить 5 років. Скасувати припис спеціаліста з охорони праці може лише роботодавець.

Зверніть увагу, станом на сьогодні жоден нормативно-правовий акт не передбачає можливості проводити дистанційно перевірки щодо дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також видавати обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків.

Журнал реєстрації приписів служби охорони праці на підприємстві

Зареєструвати обов’язкові для виконання керівниками структурних підрозділів підприємства приписи СОП допоможе Журнал реєстрації приписів служби охорони праці.

Нормативно-правовими актами з охорони праці не встановлена форма реєстрації приписів служби охорони праці підприємства (ведення журналу, електронна реєстрація тощо). Керівники підприємств, або призначені ними спеціалісти служби охорони праці визначають спосіб та форму реєстрації приписів самостійно.

Рекомендуємо скачати форму журналу, розроблену нашими фахівцями. Її можна використовувати на підприємстві згідно з листами Держгірпромнагляду України від 20.06.2014 № 4843/0/8.2-02/6/14 та від 23.06.2014 № 04-03/3603.

Як заповнювати журнал

У графі 8 «Примітка» Журналу реєстрації приписів служби охорони праці на підприємстві зазначають довідкову інформацію, пов’язану з проведенням перевірки. Наприклад, вказують причини, через які окремі ділянки підрозділу не були перевірені.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді