Дозвіл інженера з ОП на поновлення робіт

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інженер з охорони праці може видавати обов’язкові для виконання приписи та забороняти експлуатацію обладнання. Після усунення відповідних порушень зупинені роботи можуть бути поновлені з письмового дозволу інженера з охорони праці. Яким чином оформлюється дозвіл інженера з ОП на поновлення робіт — далі у статті.

Припис інженера з охорони праці: нормативне регулювання

Повноваження спеціалістів служби охорони праці (СОП), якщо вони виявили порушення охорони праці, визначає ст. 15 Закону про охорону праці та глава 4 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.2004 № 255; НПАОП 0.00-4.35-04 (далі — Типове положення). Зокрема, вони мають право:

  • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, отримувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення щодо охорони праці;
  • вимагати відсторонити від роботи осіб, які не пройшли передбачені законодавством медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів із ОП;
  • зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, якщо є порушення, які загрожують життю або здоров’ю працівників;
  • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, які порушують вимоги щодо ОП.

Що робити, якщо керівник не реагує на ваші приписи

Інженер з охорони праці видає припис за формою 1-ОП, наведеною в додатку до Типового положення.

Припис складається у двох примірниках, один із яких видається керівнику структурного підрозділу, робіт, об’єкта, цеху, служби, інший залишається в службі охорони праці. Термін зберігання приписів становить 5 років.

Нормативно-правовими актами не встановлено форми реєстрації приписів служби охорони праці підприємства. Це може бути як електронна реєстрація, так і внесення запису в Журнал реєстрації приписів служби охорони праці.

Дозвіл інженера з охорони праці на поновлення робіт Зверніть увагу! Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю.

Дозвіл інженера з охорони праці на поновлення робіт

Форма припису інженера з охорони праці передбачає, що зупинені роботи можуть бути поновлені з письмового дозволу спеціаліста з охорони праці після усунення вказаних порушень.

Типовим положенням не передбачено форми письмового дозволу на поновлення зупинених робіт або обладнання, наприклад, на зразок Рішення про поновлення роботи (виробництва) за формою додатка 7 до Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженого наказом МНС України від 11.08.2011 № 826. Однак згідно з вимогами законодавства можна визначити, як надати дозвіл на поновлення зупинених робіт.

Важливим є те, що рішення поновити зупинені роботи повинна приймати посадова особа, яка видала припис, або уповноважена нею особа у разі усунення порушень, що призвели до заборони. Оскільки припис Форма 1-ОП містить графу «Відмітка про виконання», де зазначається дата фактичного виконання заходів і проставляються підписи осіб, яка видала припис та яка його отримала, то наявність підпису спеціаліста служби охорони праці про повне усунення виявлених порушень може бути підставою для поновлення роботи зупиненого обладнання.

Варто зазначити, що дозвіл на поновлення роботи зупиненого обладнання також може видавати керівник підприємства, якому безпосередньо підпорядковується керівник служби охорони праці, але в такому разі відповідальність за наслідки поновлення роботи обладнання покладається на керівника підприємства.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді