Інструкція з охорони праці для озеленювача

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для озеленювача містить обов’язкові вимоги з охорони праці для озеленювача при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для озеленювача є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з безпеки праці під час проведення працівником таких робіт, як: декоративне садівництво, закладання і утримання зелених насаджень населених пунктів.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.
 • Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105;
 • Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154.

1.3. Озеленювачем може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. До робіт з використанням механізованих засобів (газонокосарки, мотопилки, машини для подрібнення відходів зелених насаджень тощо) допускається працівник, який пройшов спеціальне навчання та перевірку знань безпечних методів праці з цими засобами виробництва.

1.5. Під час проведення робіт на територіях, де відбувалися бойові дії, озеленювач повинен пройти додатковий інструктаж.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

1.6. У своїй діяльності озеленювач знає та застосовує:

 • особливості вирощування рослин та інших зелених насаджень;
 • правила експлуатації та обслуговування механізмів під час посадки зелених насаджень і догляду за ними;
 • способи налагодження і регулювання причіпних і навісних знарядь;
 • агротехнічні особливості декоративних рослин;
 • правила оброблення зелених насаджень отрутохімікатами та аерозолями;
 • способи пакування, навантаження та розвантаження великомірних дерев та інших вантажів;
 • способи художнього формування крон дерев і кущів;
 • способи улаштування партерних газонів, килимово-мозаїчних квітників;
 • способи одернування фігурних площ.

1.7. В обов’язки озеленювача також входить:

 • готування насінного та садильного матеріалу;
 • посів газонних трав на горизонтальних поверхнях;
 • догляд за зеленими насадженнями за допомогою відповідних інструментів і пристроїв;
 • звалювання та оброблення дерев у парках, садах і скверах;
 • організація механізованого поливання дерев, чагарникових рослин та газонних трав;
 • виконання робіт з ремонту ґрунтових, гравійних та щебеневих доріжок у парках, садах і скверах, а також виконання інших видів робіт.

1.8. Під час роботи на озеленювача можуть впливати такі небезпечні і шкідливі чинники, як:

 • гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях посадкових матеріалів, робочого інвентарю та інструментів;
 • отруєння пестицидами та ядохімікатами;
 • дія рухомих частин використовуваних механізмів;
 • падіння гілок, спиляних (обрубаних) частин зелених насаджень або інших предметів з висоти;
 • ураження електрострумом;
 • інші негативні фактори.

Як організувати та провести інструктажі та навчання з електробезпеки

1.9. З метою дотримання правил охорони праці озеленювач повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві, інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт, з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • бути уважним при виконанні озеленювальних робіт, забезпечити раціональну організацію своєї праці;
 • не передоручати свою роботу іншим особам;
 • у разі виникнення аварійних ситуацій діяти згідно з відповідним планом реагування;
 • ефективно використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до характеру й умов праці;
 • використовувати інструменти і пристрої тільки за призначенням;
 • не торкатися до рухомих частин механізмів, а також електричних дротів, кабелів, які перебувають під напругою;
 • знати місцезнаходження аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними;
 • не ховатись від дощу під час грози під машинами, під одинокими деревами, а також в копицях тощо, які височіють над місцевістю;
 • не торкатись до потенційно вибухонебезпечних предметів (мін, снарядів, гранат тощо);
 • знати найближче місце розташування захисних споруд цивільного захисту;
 • знати та вміти надавати домедичну допомогу потерпілому в разі нещасного випадку;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.10. Озеленювач забезпечується спеціальним робочим одягом, а також необхідними засобами індивідуального захисту за встановленими галузевими нормами.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи озеленювач повинен:

 • одягти спецодяг та перевірити справність засобів індивідуального захисту, а також пересвідчитись, що вони відповідають його розміру;
 • визначитися щодо характеру, обсягу і місця виконання робіт, особливості їхньої реалізації, способу переїзду до робочого місця, дізнатися про наявність небезпечних місць;
 • переконатись у справності отриманого для виконання робіт ручного ґрунтообробного інструменту;
 • перевірити наявність, справність, надійність кріплення й фіксування захисних кожухів і огороджень механічних приводів робочих органів;
 • перевірити цілісність тари (піддонів, ящиків, кошиків, відер, контейнерів тощо);
 • позначити небезпечні зони у місцях виконання робіт переносними заборонними знаками безпеки;
 • перевірити справність сигнальних пристроїв та первинних засобів пожежогасіння.

2.2. Забороняється:

 • перевезення людей до місця роботи в кількості більшій за кількість обладнаних сидіннями місць та перевезення людей у кузові автомобіля стоячи;
 • перевезення засобів праці (вила, лопати, сапи і т.п.) з відкритими ріжучими частинами;
 • приступати до роботи на ділянках, де застосовувались пестициди, з порушенням встановлених гранично допустимих строків виходу людей на оброблені площі для проведення ручних робіт по догляду за рослинами тощо.

2.3. Заплановані роботи на відкритих територіях потрібно проводити переважно в денний час. У місцях проведення робіт зі штучним освітленням рекомендується забезпечити світломаскування.

2.4. Про всі виявлені несправності обладнання, транспорту, інвентарю, електропроводки, засобів захисту та інші неполадки озеленювач повинен повідомити безпосереднього керівника та приступити до виконання робіт після їх усунення.

Як надати домедичну допомогу,

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При переїзді на роботу та з роботи інструменти мають бути в чохлі.

3.2. Під час перенесення ручного інструменту для обробітку ґрунту повинна дотримуватись безпечна дистанція між працівниками.

3.3. При роботі з пестицидами слід дотримуватись вимог Закону України від 02.03.1995 № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати».

3.4. Не дозволяється починати роботи по догляду за рослинами на ділянках, де застосовувались агрохімікати, з порушенням встановлених гранично допустимих строків виходу людей на оброблені препаратами площі.

3.5. Не дозволяється використовувати тару від мінеральних добрив для зберігання продуктів, фуражу, води тощо.

3.6. При сівбі та садінні слід:

 • переконатись у наявності й справності пристосувань для очищення робочих органів агрегату;
 • перевірити наявність, справність та надійність кріплення захисних кожухів і огороджень механічних приводів робочих органів;
 • перевірити наявність пристроїв для підключення двосторонньої сигналізації та переконатись у їх справності.

3.7. Під час висаджування саджанців за допомогою саджального агрегату не дозволяється:

 • замінювати порожній ящик з-під розсади повним ящиком на ходу агрегату;
 • відволікатись від роботи і відволікати інших працівників;
 • сходити з агрегату і вискакувати на нього на ходу;
 • підводити руку ближче як на 3 см до тримачів саджанців та інших небезпечних зон агрегатів.

3. 8. Під час ручного проріджування рослин сапами слід забезпечити, щоб:

 • працівники розміщувались на ділянці уступами;
 • ручні роботи не проводились на ділянках, де одночасно проводяться механізовані роботи.

3.9. При завантажувальних роботах слід забезпечити, щоб:

 • перенесення вантажів на транспортні засоби здійснювалось у рукавицях;
 • складання ящиків на майданчику проводилося за затвердженою схемою;
 • не допускалося захаращення робочих місць відходами продукції;
 • не допускалося перебування працівників у радіусі дії стріли завантажувача.

Які вимоги безпеки під час ручного переміщення вантажів

3.10. Під час обрізування дерев та кущів механізованим способом потрібно дотримуватися таких вимог:

 • під час підйому та опускання платформи необхідно перебувати на своїх робочих місцях, міцно тримаючись за поручні;
 • не допускається перебування на платформі сторонніх осіб;
 • під час переїзду агрегату озеленювач повинен зійти з платформи;
 • забороняється перебування працівника під піднятою платформою.

3.11. При звалюванні дерев потрібно:

 • перед початком спилювання переконатися у відсутності в небезпечній зоні звалювання сторонніх людей, а перед падінням дерева — подати гучний сигнал;
 • працювати в захисних касках та сигнальних жилетках;
 • бензопилка повинна мати справні механізми керування пилянням та зупинки;
 • спилювання дерева слід здійснювати так, щоб унеможливлювалось затискування пильної шини у різі;
 • не залишати незвалені, підрублені, недопилені, зависші дерева на перерви, після закінчення роботи, а також при переході до інших дерев.

3.12. Механізований інструмент слід включати тільки після того, як його різальна частина повністю охопить гілку.

3.13. Заточування й ремонт механізованого інструменту необхідно виконувати після від’єднання його від джерела живлення.

3.14. Не дозволяється натягувати, перекручувати та перегинати кабелі чи ставити на них вантажі.

3.15. Під час використання драбини-стрем’янки слід дотримуватись таких вимог:

 • не працювати вдвох на одній драбині;
 • не переходити з драбини на дерево;
 • не стояти однією ногою на драбині, а іншою на дереві;
 • не працювати механізованим інструментом на драбині з неогородженим робочим майданчиком.

3.16. Працюючи на розсувній драбині-стрем’янці, потрібно розміщуватись на робочому майданчику таким чином, щоб завжди було три точки опори: дві ноги – рука, дві ноги – корпус.

3.17. Обрізування гілок необхідно проводити в денний час. Роботи припиняються при силі вітру понад 5 м/с, у туман, грозу, дощ та після дощу до підсихання стовбура та основних скелетних гілок.

3.18. У разі виникнення загрози бойових дій працівник має:

 • припипинити проведення будь-яких робіт;
 • звести до мінімуму пересування відкритою територією, пройти до захисних споруд цивільного захисту або іншого придатного до захисту укриття.

Інфостенд. Мінна безпека. 5 правил, які рятують життя

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи озеленювачу необхідно подбати про порядок на своєму робочому місці та скласти інструмент, пристосування і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.2. Повідомити безпосереднього керівника про закінчення роботи, наявні нештатні ситуації та вжиті заходи реагування.

4.3. Зняти спецодяг, очистити його від бруду та розмістити у відведеному для зберігання місці. Вмитися (сполоснутися під душем), переодягнутися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі порушення цілісності обладнання, появи на агрегатах диму, полум’я, виявленні незвичного шуму або вібрації, загорянні приміщення, вибуху ємностей та в інших аварійних ситуаціях слід негайно сповістити про аварію інших працівників, припинити роботу, вивести їх із небезпечної зони, доповісти про ситуацію керівництву підприємства, за необхідності викликати аварійний підрозділ, приступити до гасіння пожежі, використовуючи вогнегасники та інші засоби пожежогасіння.

5.2. При виявленні вибухонебезпечних предметів роботу потрібно негайно зупинити та вивести людей на безпечну відстань, проінформувати про подію керівництво. Також слід організувати охорону таких предметів (зберегти обстановку до прибуття відповідних підрозділів).

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому невідкладну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Єдиний номер телефону виклику всіх служб екстреної допомоги – 112.

Виклик оперативних служб порятунку:

 • пожежної допомоги – 101;
 • поліції – 102;
 • швидкої медичної допомоги – 103;
 • аварійної служби газової мережі – 104.

Передаючи інформацію про небезпеку, слід чітко зазначити місце де її виявлено, дату і час, а також відомості про особу, яка її виявила.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації зайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які документи оформити тощо

5.5. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді