Журнал реєстрації перевірок

UA RU
Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для того, щоб не допустити несанкціонованих перевірок, на підприємстві заводять Журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю). Ведення його — добровільне. Скачайте бланк Журналу реєстрації перевірок установленого зразка, щоб бути готовим до приходу контролерів.

У пригоді вам стануть: Журнал реєстрації перевірок: бланк та Журнал реєстрації перевірок: зразок заповнення. Скачуйте потрібний документ та використовуйте його у роботі.

Форма Журналу реєстрації перевірок

Форма журналу реєстрації перевірок

У зв’язку з воєнним станом, законодавство дозволяє проводити лише позапланові заходи державного нагляду (контролю). Для недопущення несанкціонованих перевірок підприємства на ньому заводять Журнал реєстрації перевірок.

Як оскаржити неправомірні рішення контролерів

Журнал реєстрації перевірок. Оформлення

Форму та Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок затверджено наказом Держпідприємництва від 10.08.1998 № 18 (далі — Порядок). Він містить такі обов’язкові для заповнення стовпці:

  • графа 1: номер за порядком;
  • графа 2: мета та характер перевірки;
  • графа 3: назва організації, що здійснює перевірку;
  • графа 4: прізвище, ім’я, по батькові особи, що здійснює перевірку;
  • графа 5: номер службового посвідчення та посада особи, що здійснює перевірку;
  • графа 6: дата видачі та номер направлення або припису щодо здійснення перевірки;
  • графа 7: строк проведення перевірки (початок та закінчення;
  • графа 8: підпис особи, що здійснює перевірку;
  • графа 9: примітки.

У графі «Примітки» підприємство може зафіксувати свої зауваження щодо перевірки або занотувати іншу важливу інформацію.

Таке оформлення Журналу реєстрації перевірок дає чітке уявлення про мету і предмет перевірки, а також про особу, яка її здійснює. Це особливо важливо у разі візиту на підприємство «фальшивих» перевіряльників.

Журнал реєстрації перевірок Пам'ятайте! Суб'єкт підприємницької діяльності має право перевірити наявність відповідних повноважень особи, котра здійснює перевірку, до початку перевірки, зокрема зателефонувавши до відповідного контролюючого органу.

Ведення Журналу реєстрації перевірок

Журнал прошивають в організації та завіряють печаткою і візою директора або власника (для юридичних осіб) або тільки підписом (для фізичних осіб) суб’єкта підприємницької діяльності.

Він не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.

Представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов’язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі наявні у ньому графи, та поставити свій підпис.

Якщо особа, яка здійснює перевірку, відмовляється від підпису в журналі, це є підставою для недопущення її до проведення перевірки.

Підприємство має право у 3-денний строк сповістити в письмовій формі відповідний контролюючий орган про факт відмови контролера від здійснення підпису в журналі.

Журнал реєстрації перевірок контролюючими органами зберігається на підприємстві. Якщо суб’єкт господарювання має територіально відокремлені філії, представництва та інші підрозділи, у кожному з них ведеться окремий Журнал реєстрації перевірок.

image89

Особливості перевірок під час воєнного стану

Суб'єкти підприємницької діяльності впроваджують журнал на добровільних засадах. Підстава — стаття 1 Порядку. 

Наразі невідомо, чи будуть відновлені планові перевірки у 2024 році. У разі будь-яких змін ми повідомимо про них на порталі та опублікуємо Журнал реєстрації перевірок 2024.

журнал реєстрації перевірок 2024


зміст

Центральна частина статичний блок 2