Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Реєстрація та облік випадків профзахворювань (отруєнь) здійснюється у спеціальному журналі, чинну форму якого ви можете скачати у статті.

Професійне захворювання — захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлене виключно або переважно впливом на організм людини несприятливих факторів виробничого середовища та трудового  процесу.

Профілактика професійних захворювань та реабілітація хворих на них осіб

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюється згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок). Останні зміни до нього внесені постановою Кабміну від 20.01.2023 № 59.

Реєстрація та ведення обліку випадків гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь) здійснюються у журналі обліку гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь). У ньому реєструються всі випадки гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь), зафіксовані на підприємстві. Ведення журналу — обов’язок роботодавця.

Медогляди працівників у 2024 році Як запобігти отруєнню пестицидами

У разі виявлення кількох хронічних професійних захворювань хворий реєструється в журналі один раз із зазначенням усіх діагнозів.

Бланк журналу обліку професійних захворювань (отруєнь)

ЖУРНАЛ
обліку професійних захворювань (отруєнь)

Розпочато ___ __________ 20__ р.

Закінчено ___ __________ 20__ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та
по батькові хворого

Стать

Вік
(повних років)

Найменування підприємства (установи, організації)

Найменування органу управління підприємства (установи, організації)

Найменування цеху, дільниці

Стаж роботи

Найменування професії (посада)

Найменування шкідливих факторів згідно з гігієнічною класифікацією праці, які сприяли виникненню професійного захворювання (отруєння)

Вид професійного захворювання (отруєння), гостре або хронічне

Діагноз

Захворювання встановлено

Найменування спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу,
що установив остаточний діагноз

Наслідки професійного захворювання

загальний

в умовах дії шкідливих виробничих факторів

основний

супутній

під час медичного огляду

заклад охорони здоров’я

тимчасова втрата працездатності

тимчасове переведення на іншу роботу

здатний працювати за професією

стійка втрата працездатності

група інвалідності

смертьзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді