Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Реєстрація та облік випадків профзахворювань (отруєнь) здійснюється у спеціальному журналі, чинну форму якого ви можете скачати у статті.

Професійне захворювання — захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлене виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних із роботою.

Який порядок встановлення професійних хвороб

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюється згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок).

Порядком передбачено необхідність вести на підприємстві журнал обліку гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь) за відповідною формою. У ньому реєструються всі випадки гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь), зафіксовані на підприємстві. Ведення журналу — обов’язок роботодавця.

Звернуть увагу! У разі виявлення кількох хронічних професійних захворювань хворий реєструється в журналі один раз із зазначенням усіх діагнозів.

Бланк журналу обліку професійних захворювань (отруєнь)

ЖУРНАЛ
обліку професійних захворювань (отруєнь)

Розпочато ___ __________ 20__ р.

Закінчено ___ __________ 20__ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та
по батькові хворого

Стать

Вік
(повних років)

Найменування підприємства (установи, організації)

Найменування органу управління підприємства (установи, організації)

Найменування цеху, дільниці

Стаж роботи

Найменування професії (посада)

Найменування шкідливих факторів згідно з гігієнічною класифікацією праці, які сприяли виникненню професійного захворювання (отруєння)

Вид професійного захворювання (отруєння), гостре або хронічне

Діагноз

Захворювання встановлено

Найменування спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу,
що установив остаточний діагноз

Наслідки професійного захворювання

загальний

в умовах дії шкідливих виробничих факторів

основний

супутній

під час медичного огляду

заклад охорони здоров’я

тимчасова втрата працездатності

тимчасове переведення на іншу роботу

здатний працювати за професією

стійка втрата працездатності

група інвалідності

смертьзміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді