Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємстві

UA RU
Автор
викладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст», Фастів
Вступний інструктаж з охорони праці є обов’язковим для кожного, без винятку, працівника. Приступати до роботи, не прослухавши цей інструктаж, — заборонено. Про які особливості проведення вступного інструктажу з охорони праці на робочому місці потрібно знати — розповідає експерт.

Працівники під час прийняття на роботу та протягом роботи повинні проходити коштом роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі аварії. Так скеровує стаття 18 Закону України про охорону праці.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

Зконодавство забороняє допускати до робіт працівників, зокрема посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Інструктажі з питань охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Як організувати інструктажі, визначає розділ 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

На підприємстві на основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці розробляють і затверджують Положення про навчання з питань охорони праці. Підстава — пункт 3.2 Типового положення.

У Положенні про навчання з питань охорони праці має бути розділ, який регламентує порядок організації відповідних інструктажів.

Вступний інструктаж з питань охорони праці: хто проходить

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводять, щоб ознайомити працівника:

Вступний інструктаж проводять не лише працівникам підприємства, незалежно від їх фаху або освіти, а й студентам та екскурсантам, які відвідують підприємство або проходять навчання на ньому.

Повний перелік тих, хто зобов'язаний пройти вступний інструктаж, міститься у пункті 6.3. Типового положення. Це зокрема:

 • працівники, яких прийняли на постійну або тимчасову, сезонну роботу;
 • працівники, яких прийняли як на основну роботу, так і як сумісників;
 • працівники сторонніх організацій, які беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • учні та студенти, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;
 • екскурсанти у разі екскурсії на підприємство.

ВАЖЛИВО!

Працівникам, яких переводять з одного структурного підрозділу підприємства до іншого, вступний інструктаж проводити не потрібно

Відповідальність за організацію і проведення інструктажів, зокрема і вступного інструктажу з ОП, несе роботодавець.

Хто та де проводить вступний інструктаж з охорони праці з працівниками

У штаті кожного підприємства (установи чи організації), незалежно від їхньої форми власності або підпорядкування повинна бути особа (особи), відповідальна за охорону праці. Зазвичай це інженер/фахівець з ОП. На великих підприємствах створюють службу охорони праці. Підприємства, де менше 20 працівників, для виконання функцій СОП можуть залучати сторонніх спеціалістів на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Підстава — стаття 15 Закону України про охорону праці.

Саме спеціаліст такої служби або ж інша посадова особа, яка пройшла навчання та перевірку знань із питань охорони праці, повинні проводити вступний інструктаж з охорони праці на робочому місці чи в іншому, спеціально обладнаному для цього приміщенні.

Варто включити до посадової інструкції особи, яка проводить вступний інструктаж, відповідний обов’язок проводити вступний інструктаж на підприємстві

Керівник підприємства видає наказ (розпорядження), в якому вказує ім'я, прізвище та посаду спеціаліста СОП або іншого фахівця, який проводитиме вступний інструктаж. Також у ньому потрібно зазначити прізвище та посаду працівника, який виконуватиме ці обов’язки у разі відсутності спеціаліста СОП.

Щодо місця проведення вступного інструктажу існують такі варіанти залежно від особливостей підприємства:

 • прямо на місці роботи особи, яку інструктують (біля виробничого обладнання у цеху, за робочим столом в офісі тощо);
 • у кабінеті з охорони праці;
 • в інших, спеціально облаштованих для цього кімнатах чи приміщеннях.

Новоприйнятого працівника на вступний інструктаж має направити кадрова служба.

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємстві  Чи потрібна відмітка про вступний інструктаж у наказі про прийняття на роботу

Як проводять вступний інструктаж з охорони праці

Вступний інструктаж необхідно провести до початку роботи в перший робочий день або напередодні за наявності наказу про прийняття на роботу. Для осіб, яких приймають на роботу, інженер з ОП має розробити програму вступного інструктажу, яку затверджує наказом керівник підприємства. Програма розробляється з урахуванням особливостей та характеру виробництв та має розкривати інформацію, викладену в таких нормативних документах:

Тривалість вступного інструктажу залежить від ступеня ризику підприємства та чисельності працівників.

Програму та тривалість вступного інструктажу затверджує роботодавець (п. 6.3 Типового положення). Доцільно включити її окремим додатком до Положення підприємства про навчання з питань охорони праці або затвердити окремим наказом (розпорядженням).

Яку нормативну базу враховувати при проведенні вступного інструктажу

Під час вступного інструктажу працівникам потрібно роз’яснити:

 • основні вимоги Закону про охорону праці та Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, Кодексу законів про працю України щодо прав, обов’язків і відповідальності працівників з питань охорони праці;
 • правила поведінки працівників на території підприємства, під час пожеж та стихійних лих, а також правила надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві і правил поведінки у разі аварії (ст. 18 Закону про охорону праці);
 • дії у разі аварійних ситуацій на підприємстві, пов’язаних із безпосередньою загрозою для їхнього життя і здоров’я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими, запобіжні й захисні заходи (п. 2.2 розд. ІІ Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС від 25.01.2012 № 67).
 • вимоги до системи управління охороною праці (СУОП), що діє на підприємстві.

Отже, під час вступного інструктажу працівники мають отримати знання щодо:

 • правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • своїх прав та обов’язків згідно із законодавством про ОП;
 • системи управління охороною праці на підприємстві;
 • порядку розслідування нещасних випадків на виробництві,
 • страхових виплат;
 • домедичної допомоги потерпілим тощо.

Для проведення вступного інструктажу використовують новітні навчальні засоби, зокрема сучасне технічне обладнання та спеціальні теоретичні підручники, наочні посібники тощо.

Як фахівцю з ОП правильно оформити проходження працівником вступного інструктажу

Для того, щоб належним чином оформити проходження інструктажу, відповідальна особа має завести спеціальний журнал відповідного зразка. Згідно з п. 6.3 Типового положення, запис про проведення вступного інструктажу для осіб, яких приймають на роботу відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця, роблять:

Важливо дотриматися одночасно двох цих вимог. Зазвичай відмітку ставлять на зворотному боці наказу про прийняття на роботу, оформленому на бланку типової форми № П-1. Під час візиту на підприємство інспектор Держпраці перевірить відмітку в наказі про прийняття на роботу і у разі її відсутності вважатиме це порушенням.

Якщо структурний підрозділ територіально віддалений від головного підприємства, документи про прийняття працівника на роботу оформлюють без його виїзду до головного підприємства.

Пам’ятайте, вступний інструктаж з охорони праці —​ важливий законодавчо закріплений та врегульований процес. Забезпечити його проведення має кожне підприємство, установа, організація незалежно від форми їхньої власності чи підпорядкування для отримання працівниками необхідних знань з ОП із врахуванням особливостей виробництва, характеру виконуваних ними робіт або надаваних послуг. Базові знання, отримані під час вступного інструктажу, — запорука попередження виробничих аварій, нещасних випадків чи професійних захворюваньзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді