Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Одним з основних документів з навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві є Положення про навчання з питань охорони праці. Які вимоги до цього документа, хто його затверджує й узгоджує — дізнайтеся зі статті.

Положення про навчання з питань охорони праці

Нормативне регулювання

Статтею 18 Закону України «Про охорону праці» встановлено пряму норму щодо проведення навчання з питань охорони праці. Під час організації навчання з питань охорони праці керуються Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення). Його мета — сприяти впровадженню в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правилам поведінки у разі виникнення аварій.

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Типове положення визначає порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

Посадові особи мають навчатися раз на три роки відповідно до Тематичного плану й програми навчання з питань ОП посадових осіб відповідно до додатку 4 Типового положення. Спеціальне навчання організовують відповідно до розділу 4 Типового положення

Усі центральні, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, бюджетні установи та суб’єкти господарювання (далі — підприємства) усіх форм власності мають в обов’язковому порядку виконувати вимоги Типового положення.

На основі Типового положення на підприємстві розробляють і затверджують відповідний локальний документ — Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві (далі — Положення), яке визначає порядок і види навчання, організацію проведення інструктажів з питань охорони праці, а також форми перевірки знань із питань охорони праці працівників підприємства.

Що врахувати під час розроблення Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, зокрема під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві, здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організувати цю роботу.

Положення розробляють з урахуванням специфіки виробництва й вимог нормативно-правових актів з охорони праці на підприємствах. Документ обов’язково повинен містити інформацію про особливості таких процесів, як-от:

Також сформуйте плани-графіки навчання з охорони праці на рік. Відповідно до пункту 3.2 Типового положення ознайомте працівників із планами-графіками навчання.

Check_mark.png Завантажте готовий План-графік навчання з охорони праці працівників у спеціалізованому навчальному закладі

Окрім положення та плану-графіка, розробіть й іншу документацію з охорони праці:

  • план проведення перевірки знань на рік;
  • переліки питань для перевірки знань;
  • списки працівників за категоріями, що проходять навчання;
  • списки викладачів;
  • тематичні плани та програми навчання з урахуванням категорій працівників, які будуть проходити за ними навчання і перевірку знань тощо.

Зазвичай такі документи є додатками до Положення про навчання з охорони праці, проте їх можна оформити й самостійними документами, затвердивши наказом керівника.

Хто затверджує та узгоджує Положення про навчання з охорони праці

Положення з охорони праці затверджує своїм наказом керівник підприємства, воно обов'язкове для виконання всіма працівниками підприємства.

Посада інженера з охорони праці Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємстві

Для того, щоб вимоги Положення були зрозумілими працівникам підприємства, його бажано узгодити з іншими зацікавленими службами, підрозділами та посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці. Це можуть бути керівники основних структурних підрозділів, головний бухгалтер, головний інженер, директор з виробництва, юрисконсульт тощо. Контроль за дотриманням вимог Положення здійснює служба охорони праці підприємства.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді