Основні знаки з електробезпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для попередження нещасних випадків на підприємстві потрібно використовувати плакати і знаки з електробезпеки. Їх відсутність – пряме порушення вимог охорони праці. У статті ви знайдете інформацію про основні знаки електробезпеки та зможете скачати плакат, на якому вони зображені.

 

Знаки безпеки є одним із різновидів засобів колективного захисту працівників, що призначені для профілактики впливу небезпечних виробничих факторів і виникнення аварій. Основною метою застосування знаків безпеки на підприємстві є інформування працівників щодо порядку експлуатації обладнання та дозволеної поведінки у промислових приміщеннях.

Знаки електробезпеки у вигляді інформаційних табличок, плакатів, наклейок необхідні передусім для того, щоб виключити ймовірність подачі напруги на електрообладнання під час його огляду або ремонту. Однак це не єдине їхнє призначення.

Експлуатуємо ручний електроінструмент безпечно: роз’яснення та зразки документів

Залежно від мобільності та способу розміщення розрізняють переносні або стаціонарні знаки безпеки. Як постійні, так і переносні знаки безпеки повинні виготовлятись з електроізоляційних матеріалів (наприклад, склопластику, полістиролу, гетинаксу, текстоліту тощо).

Плакати і знаки безпеки на бетонні та на металеві поверхні опор повітряних ліній електропередачі, дверей камер тощо рекомендується наносити фарбами за допомогою трафаретів, а також використовувати плакати і знаки безпеки на самоклейкій плівці. Допускається виготовляти постійні, переносні плакати і знаки безпеки з металу — тільки для установок, що віддалені від струмовідних частин.

як запобігти ураженню електричним струмом

Знаки з електробезпеки. Види

Існують такі види знаків з електробезпеки:

 • заборонні;
 • попереджувальні (застережні плакати);
 • настановчі;
 • вказівні.

Детальніше про кожен із цих видів читайте далі. А також ознайомтеся з графічним зображенням знаків із електробезпеки.

Заборонні знаки з електробезпеки

Заборонні плакати і знаки з електробезпеки спрямовані на попередження несанкціонованої роботи з апаратами комутації для того, щоб в процесі роботи електроустаткування на нього ніхто помилково не подав напругу.

Основні види:

 • «Робота під напругою. Повторно не вмикати» — цей знак використовується для заборони повторного ручного вмикання вимикачів ПЛ після автоматичного вимкнення їх без погодження з виконавцем робіт. Такий знак закріплюється на ключах керування вимикачів ПЛ, що ремонтуються, у разі виконання ремонтних робіт під напругою. Розміри — 80х50 мм, ширина червоної облямівки — 5 мм. Напис оформлюється червоними літерами на білому фоні.
 • «Небезпечне електричне поле! Без засобів захисту прохід заборонений» — знак, який інформує про небезпечну дію електричного поля в зоні розміщення устаткування, а також забороняє пересування людей за відсутності у них засобів індивідуального захисту. Встановлюється у ВРУ напругою 330 кВ і більше на висоті 180 см від рівня планування на огородженнях дільниць, на яких рівень напруженості електричного поля понад 5 кВ/м, а саме: на маршрутах обходу ВРУ та поза маршрутами обходу ВРУ, але в місцях, де можливе перебування працівників, що виконують інші роботи (наприклад, під низько провислою ошиновкою обладнання або системи шин). Розміри— 240х130 мм. Ширина червоної облямівки — 13 мм. Напис оформлюється червоними літерами на білому фоні.
 • «Не вмикати. Працюють люди» — переносний плакат, який використовується в електроустановках всіх класів напруг. Вивішується на дротах роз’єднувачів, відокремлювачів і вимикачів навантаження, на ключах і кнопках дистанційного керування, на комутаційній апаратурі до 1000 В (автоматах, рубильниках, вимикачах), у разі помилкового вмикання яких може подаватись напруга на робоче місце. Розміри — 80х50 або 240х130 мм, ширина червоної облямівки становить 5 і 13 мм відповідно. Напис оформлюється червоними літерами на білому фоні.
 • «Не вмикати. Робота на лінії» — пересувний знак, що забороняє подання напруги на лінію, де працюють люди. Вивішується на приводах, кнопках і ключах керування тих комутаційних апаратів, у разі помилкового вмикання яких може бути подана напруга на повітряну або кабельну лінію, де виконують роботу працівники. Розміри— 80х50 або 240х130 мм. Ширина червоного обводу 5 і 13 мм відповідно. Напис оформлюється білими літерами на червоному фоні.
 • «Не відчиняти. Працюють люди». Плакат використовується для заборони подавання стисненого повітря, газу. Він вивішується на засувках повітропроводів до повітрозабірників і до пневматичних приводів вимикачів та роз’єднувачів, у разі помилкового відкривання яких може подаватись стиснене повітря на працівників або може бути приведено в дію вимикач або роз’єднувач, де виконують роботу працівники, а також на засувках водневих, вуглекислотних та інших трубопроводів, у разі помилкового відкривання яких може виникнути небезпека для працівників.
Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Застережні знаки електробезпеки

Попереджають працівників про наближення на небезпечну відстань до об’єктів під напругою та про ризик ураження електричним струмом.

Основні види:

 • «Стій! Напруга» — попереджає про небезпеку ураження електричним струмом. У ЗРУ вивішуються на захисні тимчасові огородження струмовідних частин, що перебувають під робочою напругою (коли знято постійну огорожу); на тимчасових огородженнях, що встановлюються у проходах, куди не слід заходити; на постійних огородженнях камер, суміжних з робочим місцем У ВРУ плакат вивішується під час виконання робіт із землі, на канатах і шнурах, які обгороджують робоче місце; на конструкціях біля робочого місця на шляху до найближчих струмовідних частин, що перебувають під напругою. Розміри — 280х210 мм. Стріла — червона. Ширина червоної облямівки — 21 мм. Напис оформлюється чорними літерами на білому фоні.
 • «Не вилазь! Уб’є» — попереджає про небезпеку піднімання по конструкціях, де можливе наближення до струмовідних частин, які перебувають під напругою. Розміри знаку — 280х210 мм. Стріла червоного кольору. Ширина червоного обводу — 21 мм. Напис оформлюється чорними літерами на білому фоні.
 • «Випробування! Небезпечно для життя» — попереджає про можливе ураження електричним струмом при проведенні випробувань підвищеною напругою. Такі знаки є пересувними і вивішуються написом назовні на обладнанні, огородженнях струмовідних частин під час підготовки робочого місця для проведення випробування підвищеною напругою. Розміри — 280х210 мм. Стріла червоного кольору. Ширина червоної облямівки — 21 мм. Напис оформлюється чорними літерами на білому фоні.
 • «Обережно! Електрична напруга» — попереджає про небезпеку ураження електричним струмом. Кріпиться на зворотному боці вхідних дверей, за винятком дверей КРУ і КТП, розміщених у цих пристроях; на зовнішніх дверях камер вимикачів і трансформаторів, огороджень струмовідних частин, розміщених у виробничих приміщеннях; на дверях щитів і збірок напругою до 1000 В. Знак оформлюється у формі рівностороннього трикутника зі стороною 80, 100, 160, 360 мм — для дверей приміщень, 25, 40, 50 мм — для тари і устаткування. Стріла і облямівка — чорного кольору, фон — жовтий.

Настановчі знаки з електробезпеки

Настановчі плакати використовуються для визначення безпечних маршрутів працівників до їхніх робочих місць.

Основні види:

 • «Працювати тут» — указує місце безпосереднього виконання робіт. У ВРУ за наявності захисних огороджень робочого місця вивішують у місці проходу за огородження. Розміри— 100х100 або 250х250 мм. Оформлюється у формі білого кола діаметром відповідно 68 або 168 мм на зеленому фоні. Напис наносять чорними літерами. Біла облямівка може бути шириною 2 або 5 мм відповідно.
 • «Вилазити тут» — застосовується при розташуванні робочого місця на висоті, указує безпечний шлях підйому на робоче місце. Розміри— 100х100 або 250х250 мм. Оформлюється у формі білого кола діаметром 68 або 168 мм на зеленому фоні. Напис роблять чорними літерами. Біла облямівка може бути шириною 2 або 5 мм відповідно.
 

Вказівні знаки з електробезпеки

 • «Заземлено» — плакат використовують для заборони подавання напруги на заземлені частини електроустановки. Вивішується на приводах роз’єднувачів, відокремлювачів і вимикачів навантаження, у разі помилкового вмикання яких може подаватись напруга на заземлену частину електроустановки, а також на ключах і кнопках дистанційного керування. Розміри — 240х130 мм або 80х50 мм з шириною білої облямівки 13 мм і 5 мм відповідно. Напис оформлюється білими літерами на синьому фоні.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді