Як відбувається перевірка знань з електробезпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Які бувають види перевірок знань з електробезпеки, хто з працівників та з якою періодичністю має їх проходити, як організувати перевірку знань з електробезпеки. Про все це — далі у статті.

Нормативне регулювання

Вимоги щодо підготовки працівників, діяльність яких пов’язана з експлуатацією електроустановок, визначають Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4; НПАОП 40.1-1.21-98 (далі — ПБЕЕС), і Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (далі — ПТЕЕС).

Для організації процесу атестації теоретичних знань і практичних навичок працівників, котрі залучені до виконання робіт в електроустановках, адміністрація підприємства повинна затвердити календарні плани-графіки та завчасно ознайомити працівників зі строками та періодичністю проходження перевірки знань з електробезпеки.

До роботи в електроустановках не допускають осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань (п. 2.1.4 ПБЕЕС).

Відповідальність за організацію та проведення усіх форм навчання та перевірки знань з питань технології робіт, пожежної безпеки та охорони праці покладається на роботодавця.

Електробезпека: як провести перевірку знань

Класифікація перевірок знань з електробезпеки

Залежно від характеру та строків перевірки знань вона поділяється на такі види:

  • первинна перевірка (атестація), яка в обов’язковому порядку має бути проведена для осіб, які приходять на роботу вперше, а також для осіб, які не проходили перевірку протягом останніх трьох років;
  • періодична перевірка (атестація). Призначена для спеціалістів з охорони праці та осіб, відповідальних за перевірку устаткування. Вказані категорії осіб повинні проходити перевірку кожні три роки.

Робітники, які на постійній основі працюють з електричним обладнанням, а також керівники робіт проходять регулярну перевірку частіше — один раз на рік;

  • позачергова перевірка (атестація). Є необхідною для ознайомлення працівників з новими умовами та обставинами праці, такими, як впровадження нових законодавчих вимог, виникнення нещасних випадків, вимоги державних органів тощо.

Крім того, позачергова атестація призначається працівнику, який повертається до роботи після більш як 6-ти місячної перерви.

У разі переходу на інше підприємство чи переведення на іншу роботу (посаду) у межах одного підприємства або у зв’язку з перервою в роботі особі з електротехнічних працівників, яка успішно пройшла перевірку знань, рішенням комісії може бути підтверджена та група з електробезпеки, яку вона мала до переходу або до перерви в роботі.

Олександр Пількевич експерт із питань пожежної безпеки та охорони праці, адвокат, Київ
Ви дізнаєтесь, які вимоги до керівника споживача електроенергії, відповідального за електрогосподарство та працівників, як експлуатувати електроустановки та отримаєте зразок наказу про призначення відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства

Організація перевірки знань з електробезпеки

Щоб провести перевірку знань електротехнічних та електротехнологічних працівників щодо вимог ПТЕЕС, керівник споживача видає наказ про призначення комісії (центральної комісії споживача та комісій в окремих структурних підрозділах підприємства) з перевірки знань, а також встановлює перелік працівників, які проходять перевірку знань у зазначених комісіях.

Очолює центральну комісію керівник споживача або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів.

До складу центральної комісії споживача з перевірки знань входять:

  • особа, відповідальна за електрогосподарство;
  • спеціалісти підрозділу відповідного підприємства з охорони праці;
  • представники юридичних, виробничих, технічних служб;
  • представник профспілки або уповноважена працівниками особа з питань охорони праці.

Основні знаки з електробезпеки на підприємстві

Як відбувається перевірка знань з електробезпеки

У разі потреби керівник споживача створює комісії з перевірки знань в окремих структурних підрозділах підприємства. Ці комісії очолюють керівники (заступники керівників) відповідних підрозділів, які пройшли перевірку знань у центральній комісії споживача з перевірки знань, або особа, відповідальна за електрогосподарство (п. 2.13 гл. 2 розд. ІV ПТЕЕС).

Споживачі, чисельність яких не дає змоги створити комісію для перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, перевірку знань проходять у комісії спеціалізованих навчальних закладів (далі — СНЗ). У роботі такої комісії бере участь керівник споживача (або його заступник з технічних питань), працівники якого проходять перевірку знань. У цьому випадку комісію з перевірки знань призначає наказом (розпорядженням) керівник СНЗ. Члени комісії повинні проходити перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів у територіальному органі Держенергонагляду раз на три роки. Головою комісії призначають представника Держенергонагляду (п. 2.21 гл. 2 розд. ІV ПТЕЕС).

Держенергонагляд здійснює державний енергетичний нагляд за «організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об’єктах електроенергетики, періодичністю перевірки рівня знань зазначених працівників щодо вимог відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж» (ч. 2 п. 4 Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою КМУ від 14.02.2018№ 77). Участь представника Держенергонагляду в роботі комісії з перевірки знань, передбачених ПБЕЕС і ПТЕЕС, не передбачена.

Протипожежні заходи на підприємствах енергетики

Де фіксувати результати перевірки знань з електробезпеки

Результати перевірки — протоколи про перевірку знань з присвоєнням або підтвердженням кваліфікаційної групи з електробезпеки — реєструють у наскрізному порядку в Журналі протоколів перевірки знань.

Оформлює журнал особа, відповідальна за електрогосподарство. Сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою підприємства на аркушах формату А4. Журнал зберігають протягом трьох років після останнього запису.

Журнал перевірки знань з електробезпеки підписують голова та члени комісії з перевірки знань з електробезпеки.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді