Порядок повідомлення про нещасний випадок на виробництві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Як правильно повідомити про нещасний випадок на виробництві? Кого саме має сповістити про нещасний випадок роботодавець та в який термін? Відповіді на ці питання — далі у статті.

Порядок повідомлення про нещасний випадок роботодавцю

Працівник, який виявив нещасний випадок, або інша особа — свідок нещасного випадку зобов’язані негайно сповістити про інцидент безпосереднього керівника робіт, службу охорони праці підприємства або іншу уповноважену особу підприємства. Водночас потрібно вжити всіх можливих заходів для надання домедичної допомоги потерпілому.

Це передбачено Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі — Порядок № 337), затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 № 337. Його дія поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, або у фізичних осіб, чи в осіб, обраних на виборні посади.

Шпаргалка «Як організувати розслідування нещасного випадку»

Шпаргалка Як організувати розслідування нещасного випадку

скачати

Своєю чергою, безпосередній керівник робіт чи інша уповноважена особа підприємства зобов’язані:

 • терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;
 • негайно повідомити роботодавцеві про те, що сталося;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці, машини, механізми, обладнання, устатковання у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків або порушення виробничих процесів.

Заклад охорони здоров’я зобов’язаний невідкладно передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві (у разі можливості з висновком про ступінь тяжкості травм):

 • підприємству, де працює потерпілий або на якому він виконував роботу;
 • територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
 • робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку (далі — робочий орган Фонду).

Нещасний випадок на виробництві Чи знаєте ви, які засоби надання домедичної допомоги мають бути в аптечці першої допомоги на підприємстві

Першочергові дії роботодавця у разі отримання повідомлення про нещасний випадок

Питання щодо надання підприємством повідомлення про нещасний випадок урегульовано в п. 8 Порядку № 337, де вказано:

У разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити підприємствам (установам, організаціям), зазначеним в абзацах четвертому — дев’ятому цього пункту, з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення.

Якщо нещасний випадок стався з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, з фізичними особами — підприємцями, з особами, які провадять незалежну професійну діяльність, з членами фермерського господарства, з особами, яких допущено до роботи без оформлення трудового договору, повідомлення про нещасний випадок має надати керівник підприємства, в інтересах якого виконувалися роботи чи надавалися послуги, або представник орендодавця, балансоутримувача та ін., на території (об’єкті) якого стався нещасний випадок.

Повідомлення надається за місцем настання нещасного випадку, а у разі настання нещасного випадку внаслідок аварії, катастрофи тощо під час руху транспортних засобів усіх видів — за місцем реєстрації підприємства:

 • територіальному органові Держпраці;
 • робочому органові Фонду соціального страхування;
 • керівникові підприємства, на території якого стався нещасний випадок, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
 • уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);
 • органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Якщо нещасний випадок підлягає спеціальному розслідуванню (це нещасні випадки із смертельними наслідками, групові нещасні випадки, випадки смерті працівників під час виконання ними трудових обов’язків та інші випадки, передбачені Порядком № 337), повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:

 • місцевій держадміністрації або органові місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);
 • органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності — територіальному профоб’єднанню;
 • органові поліції (у разі настання нещасного випадку, що призвів до тяжких (зокрема з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).
Для випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, у повідомленні про нещасний випадок, що надається територіальному органові Держпраці, роботодавець також має зазначити кандидатури представників підприємства та уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (у разі її утворення) для включення їх до складу спеціальної комісії. Повідомлення має містити таку інформацію про них:
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • посада;
 • контактний телефон.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді