Групи з електробезпеки

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Група електробезпеки визначає рівень знань із електробезпеки працівника. Зі статті ви дізнаєтеся, які групи з електробезпеки існують та як їх присвоюють.

Існує 5 кваліфікаційних груп з електробезпеки:

 • І група;
 • ІІ група;
 • ІІІ група;
 • ІV група — для електроустановок до 1000 В або до й вище 1000 В;
 • V група — для електроустановок до й вище 1000 В.

Відповідну групу з електробезпеки присвоюють за результатами успішного інструктажу, навчання та перевірки знань з електробезпеки.

Який порядок присвоєння груп з електробезпеки

Нормативне регулювання

Які є групи з електробезпеки та які існують вимоги до присвоєння групи допуску з електробезпеки визначено у таких нормативних документах:

 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98; далі — ПБЕЕС);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91 (далі — ПТЕЕС).

Як присвоїти працівнику групу з електробезпеки

Усі працівники, які експлуатують та обслуговують електроустановки відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, зо­бо­в’я­зані знати заходи з електробезпеки. Також такі працівники повинні мати відповідний стаж.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках, достатній, щоб працівнику присвоїли чергову групу з електробезпеки, наведений у додатку 1 до ПБЕЕС.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках для присвоєння групи з електробезпеки

Категорія персоналу

Мінімальний стаж роботи в електроустановках із посередньою групою для отримання групи, місяців

II

III

IV

V

1. Електротехнологічні працівники

2

-

-

-

2. Електротехнічні працівники. Адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні та оперативно-ремонтні працівники:
2.1. Із вищою технічною, спеціальною електротехнічною середньою освітою

Не нормується

1

3

6

2.2. Що закінчили спеціалізовані ПТУ

1

2

3

12

2.3. Без спеціальної освіти

2

2

12

24

3. Практиканти:
3.1. Університетів, коледжів

1

3

-

-

3.2. Профтехучилищ

1

6

-

-

Коли визначають мінімальний стаж роботи в електроустановках понад 1000 В, роботу в електроустановках до 1000 В не враховують.

Групи з електробезпеки: загальні вимоги

Перш ніж перейти до розгляду особливостей кожної групи з електробезпеки, визначимося з термінами.

Електроустановка — комплекс взаємопо­в’я­за­них устатковання і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії (п. 3.1 розд. ІІІ ПТЕЕС). Характерною рисою електроустановки є наявність простору з можливим перебуванням у ньому працівника.

Перша група з електробезпеки

Якщо працівник виконує одноразові роботи в електроустановках як допоміжний персонал під наглядом електротехнічного персоналу або працює в умовах, де може виникнути небезпека ураження електрострумом від відкритих частин електроустановок, то він повинен мати І групу з електробезпеки.

Згідно з пп. 2.1.3 ПБЕЕС для одержання І групи, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в конкретній електроустановці з оформленням у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктаж має проводити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням, — особа зі складу електротехнічних працівників з групою електробезпеки III.

Вимог до стажу роботи з електротехнічними пристроями для присвоєння І групи з електробезпеки у ПБЕЕС немає.

І групу з електробезпеки необхідно присвоювати, зокрема, для таких професій і видів робіт:

 • стропальник;
 • конт­ролер атракціонів;
 • робота з ручним електрифікованим інструментом ІІ і ІІІ класу;
 • піднімання на опору повітряної лінії електропередачі не вище ніж 3 м від поверхні землі — до ніг працівника.

Щоб присвоїти працівнику І групу з електробезпеки, розробляють відповідну інструкцію з електробезпеки.

Групи з електробезпеки  Інструктажі та навчання з електробезпеки: як організувати та провести

Групи з електробезпеки працівників, які обслуговують електроустановки

ІІ група — потрібна тим працівникам, робота яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок або керуванням обладнанням, що має електропривід, відповідно до регламенту технологічного процесу.

ІІІ група — потрібна тим працівникам, робота яких пов’язана з організацією та утриманням електроустановок у робочому стані.

IV і вище групу з електробезпеки мають відповідальні (керівні) особи електротехнічних служб та особи, яких залучають до спеціальних видів робіт в електроустановках. 

Для отримання II-ІІІ груп працівник повинен володіти таким обсягом знань і навичок:

 • чітко знати про небезпеку роботи в електроустановках;
 • знати та вміти застосовувати на практиці необхідні для роботи правила безпеки;
 • знати будову електроустановок і принцип їх дії;
 • у разі нещасного випадку вміти надати першу допомогу потерпілим.

Щоб присвоїти працівникам ІІІ і вище групу з електробезпеки, потрібно провести спеціальне навчання. Електротехнологічному персоналу їх присвоюють у виняткових випадках.

Крім того, для одержання груп IV-V додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму.

Для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок (п. 2.1.3. ПБЕЕС).

Результати присвоєння працівникам ІІ, ІІІ, ІV і V груп з електробезпеки фіксують у журналі протоколів перевірки знань. Його форма — у додатку 3 до пункту 2.1.4 ПБЕЕС. Сторінки журналу нумерують, шнурують та скріплюють печаткою підприємства на аркушах формату А4.

Присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки

Кваліфікаційні групи з електробезпеки

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Працівники I групи виконують роботи, які не мають відношення до електротехніки (систематичні чи  одноразові), але при цьому можуть бути уражені електричним струмом. Наприклад, таку кваліфікацію отримують прибиральники, що виконують свої професійні обов’язки у приміщеннях, де є відкриті провідні частини під напругою.

Другу мають електротехнічні працівники, які приймають участь у використанні електротехнічного обладнання, але не обслуговують електропривід. Зазвичай вони працюють у складі бригади під керівництвом працівника вищої кваліфікації. Типові приклади: ремонт освітлювальної проводки, пускових кнопок, контакторів, автоматичних вимикачів, одиничних електродвигунів тощо. Те ж саме відноситься до робітників, що працюють із електроінструментом – шуруповертом, дрилем та іншим.

III кваліфікаційна група допуску з електробезпеки присвоюється електротехнічним робітникам, які безпосередньо обслуговують електричні установки  напругою до 1000 вольт. Вони безпосередньо здійснюють профілактичні та ремонтні роботи і спостерігають за працею співробітників нижчої кваліфікації.

Четверта потрібна працівникам, які керують роботами у електричних установках  напругою більше 1000 вольт, а також ті, хто виконують спеціальні види завдань.

П’яту отримує той, хто має організовувати безпечну роботу, керувати та проводити інструктажі та навчання.

Порядок здобуття кваліфікації

Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу отримуються за  встановленим порядком, одна за одною, починаючи від першої (для отримання наступного рівня робітник має пропрацювати строк, який залежить від його освіти; ознайомитись із ним можна у Правилах експлуатації електроустановок). Якщо здобута кваліфікація не відповідає характеру роботи, то виконувати її заборонено.

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Для отримання першої групи потрібно пройти інструктаж по електричній безпеці при проведенні робіт у конкретній електроустановці. Проводиться він відповідальним за електрогосподарство (або електротехнічним робітником  третьої групи, що був письмово призначений) із занесенням відповідного запису до журналу.

Другу та третю можна отримати, якщо вік працівника більше, ніж 18 років, він у повному обсязі усвідомлює небезпеку, що пов’язана з реалізацією посадових обов’язків у електроустановках, знає будову електроустановки, яку буде обслуговувати та розташування у ній обладнання. Також він  повинен знати норм безпеки при перебуванні у електроустановках та вміти використовувати їх на практиці, вміти застосовувати масаж серця (непрямий) , штучне дихання та інші способи першої невідкладної допомоги в разі травм та нещасних випадків.

Той, хто має отримати четверту або п’яту —  повинен відповідати всім попередньо переліченим вимогам і додатково знати компонування електроустановок, а також може організовувати виконання робіт безпечно та навчити інших наданню першої невідкладної допомоги і норм безпеки.

Задля отримання п’ятої групи людина повинна ще й розуміти, якими причинами обумовлені вимоги правил безпеки при використанні електричних установок. 

Групу з електробезпеки працівникам присвоюють після того, як вони пройдуть навчання та успішно складуть перевірку знань щодо технічної експлуатації електроустановок і охорони праці.

Електробезпека  Група з електробезпеки для керівників підприємств: чи обов’язкова

Перевірка знань з електробезпеки

Для перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників керівник підприємства наказом має створити центральну комісію підприємства та комісії в окремих структурних підрозділах із перевірки знань та затвердити список працівників, які проходять перевірку знань у цих комісіях.

Головою комісії призначають керівника підприємства або його заступника, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці. Комісія є правочинною, якщо до її складу входять не менше ніж три особи.

Якщо потрібно створити комісії в окремих структурних підрозділах, їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їхні заступники.

Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з електробезпеки в порядку, установленому НПАОП 0.00-4.12-05. Зазвичай навчання та перевірку знань члени комісії проходять у навчальному закладі.

Перевірка знань кожного працівника здійснюється індивідуально за затвердженими керівником центральної комісії споживача з перевірки знань білетами або за допомогою тестування із наступним опитуванням. Результати зазначеної перевірки оформляються протоколом та записуються у журналі перевірки знань. У разі проходження перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки та охорони праці записи про проходження перевірки знань з цих питань оформляються окремо за підписом усіх членів комісії.

Перевірку знань електротехнічних та електротехнологічних працівників можуть проводити разом із перевіркою знань із питань охорони праці та пожежної безпеки (п. 2.13 розд. IV ПТЕЕС).

Якщо кількість працівників підприємства замала, щоб створити комісію для перевірки знань щодо експлуатації електроустановок, таку перевірку працівники проходять у комісії спеціалізованих навчальних закладів.

Працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань у визначені строки, допускати до роботи заборонено (п. 2.17 розд. ІV ПТЕЕС).

Видача посвідчень з електробезпеки

Посвідчення про перевірку знань працівника з електробезпеки — це документ, який засвідчує право працівника на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом. Його видають працівнику, який пройшов перевірку знань для отримання кваліфікаційної групи допуску з електробезпеки.

Форма посвідчення наведена в додатку 2 до ПБЕЕС.

Посвідчення видає працівнику комісія з перевірки знань підприємства після того, як він пройде перевірку. Воно дійсне тільки після внесення відповідних записів.

Наявність при собі посвідчення про перевірку знань — обов’язкова вимога під час виконання робочих завдань працівником. Якщо посвідчення немає або в ньому прострочені терміни перевірки знань, працівника до роботи не допускають.

Особам, що мають І групу з електробезпеки, посвідчення не видають.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді